Ramses XI

Ramesses_XI

FİRAVUN RAMSES XI

 • Adı : Ramses XI, Ramesses diye de adlandırılır.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 20. Hanedanlık
 • Selefi: Ramses X
 • Halefi: Smendes
 • Saltanatı: MÖ 1107 – 1078
 • Babası: Ramses X
 • Annesi: Tyti
 • Karısı: Tentamun
 • Ölüm Yılı: MÖ 1078 yada MÖ 1077
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV4
 • Mezarı Keşfeden: John Romer 1979

Ramses XI Delta’daki Tanis’te saltanat sürmüştür. Saltanatı sırasında Thebes’teki Amun Tapınağı papazlarının bölgeyi kontrol altına aldıkları görülmüştür. Ramses Xı çok enerjik bir kral değildi. Gemerallerini ve valilerini sıklıkla Mısır’daki sorunlu bölgelere gönderirdi. Ramses Xı birleşik Mısır’a hükmetmiştir. Bu zamanda bölge parçalanmış ve tamamen zayıf düşmüştür. Mısır’ın küçük bir parçasında saltanat sürebilmiştir. Kuzey bölgesinde General Piankh’ın oğlu Herihor ile paylaşmıştır. Ramses XI kendi yönetimini kontrolü altında tutmuş, Thebes’e kontrolünden çıkmaması için birçok elçi göndermiştir. Ramses XI’in saltanatının 17 ve19. yıllarında Mısır’da sivil savaşlar olmuştur. Kuzeyde Thebes’i tekrar ele geçirmek isteyen, General Piankh komutasındaki (belki de firavunun emriyle) Nubian askerleri sefere başlamıştır. Amun’un büyük papazı, Medinet Habu’da sıkıştırılmıştır.

Herihor ve Smendes gibi krallar, Ramses XI inzivaya çekildiğinden dolayı bölünmüş Mısır’ı yönetmişlerdir. Teknik olarak bunlar Ramses XI ‘e ölene kadar nezaket icabı rapor edilmiştir. Ramses Xı ölünce de Ramses periyodu ve 20. Hanedanlık sona ermiştir. Bir kez daha Mısır’a kıtlık gelmiştir. “Sırtlan Yılı” adı verilmiştir.

Ramses XI’in mezarı bitirilememiştir. 20. Hanedanlık zamanında çoğu mumya taşınmıştır. Antik Çağ’dan önce mezar açılmış, demotic, Yunan, Roma, Latin, Koptik, Fransız ve İngiliz duvar yazıları görülmüştür.

Content Protection by DMCA.com