Ramses IV

FİRAVUN RAMSES IV

 • Adı : Ramses ya da Ramesses diye de yazılır.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 20. Hanedanlık
 • Selefi: Ramses III
 • Halefi: Ramses V
 • Saltanatı: MÖ 1182 – 1151
 • Babası: Ramses III
 • Annesi: Iset Ta-Hemdjert , Isis olarak da adlandırılır
 • Karısı: Tentopet
 • Kardeşleri: Ramses V ve Ramses VI
 • Ölüm Yılı: MÖ 1145
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV2
 • Mezarı Keşfeden: Edward Ayrton

Ramses IV babasından tahtı aldıktan sonra, Mısır’da işçilik, ekonomi ve sosyal problemler vardı. Mısır’ın servetini düzenlemesine dair hiç bir kanıt yoktur. Çoğu yazılarda onun saltanatında sosyal problemler ve ekonominin çöküşü yazılıdır. Belki de o tahta geçtiğinde 40-50 yaşlarında olmasından kaynaklanıyordur. Maden işlerine geniş kapsamlı düzenlemeye sokmuş, Abidos, Helipolis ve Thebes’te tapınaklar yaptırmıştır. Binlerce işçiyi Hammat Vadisi’ndeki taş ocaklarına göndermiştir. Orada 2000 askeri vardır fakat bunlar koruma amaçlı değil kontrol amaçlıdır. Unutmayalım ki babası Ramses III, kıtlık zamanı yönetmiş ve işçilerin hepsi Mısır’da grev yapmışlardır.

Harris papirüsünde, Ramses III’ün mezarına, Ramses IV tarafından koyulan belgelerde, babasının saltanatı detaylı anlatılmıştır. Saltanatının sonuna kadar Ramses IV, Amun’un Büyük Papazı Ramesesnakht ile beraberdi. Amun’un büyük papazlarını ve geniş ailesini kontrol ediyordu. O ve ailesi Orta Mısır’ın çoğunu kontrol ediyordu. Thebes’teki büyük papazlar ve krallar arasındaki büyük ayrımın başladığına işaret eden firavun ve papaz arasındaki gücü paylaştırıyordu.

Ramses IV Krallar Vadisi’nde KV2 numaralı mezara gömülmüştür. Ancak Kraliçeler Vadisi’nde QV53 numaralı mezarın onun prensine ait olduğu düşünülmektedir. Mumyası mezarlarda bulunamamıştır. KV 35’de bulunmuştur. Kahire Müzesi’ndedir. Kısa dazlak uzun burunlu ve sağlam dişlidir.

Content Protection by DMCA.com