FİRAVUN SENED

 • Adı: Sened ya da Senedj
 • Periyot: İlk Krallık
 • Hanedanlık: 2. Hanedanlık
 • Selefi: muhtemelen Peribsen
 • Halefi: ?
 • Saltanatı: Manetho’ya göre 41 yıl
 • Babası: ?
 • Annesi: ?
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: Sakkara

Sened’in adı Abidos kral listesinde ve Turin listesinde görülmektedir. Kral ismi olarak Sened başka bir yerde yazılı değildir. Mısır ikiye ayrıldığı zaman bir aralıkta kral olduğu sanılmaktadır. Memfis’in kuzeyinde Aşağı Mısır’da saltanat sürmüştü. Peribsen‘in ise güneyinde saltanat sürdüğüne inanılmaktadır.

Abidos kral listesi, Turin listesi ve Sakkara’daki özel bir mezarda ismi geçmektedir. Yolunmuş kaz şeklinde hiyeroglifi yazılmıştır.

Giza’daki Kefren’in ölüm tapınağının duvarlarındaki bir taş blokta onun adının geçtiği söylenir fakat bazı bilimciler de oradaki ismin Shery adında bir erkek olduğunu söylerler. Shery’nin mezarında onun ismi geçmektedir.

Mezarı bulunamamış ama Sakkara’da Djoser Piramidi’nin biraz kuzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Djoser Piramidi’nin batısındaki galeriler Sened tapınağının parçası olduğu düşünülmektedir.

Content Protection by DMCA.com