FİRAVUN WEGAF

 • Adı: Wegaf
 • Periyot: 2. Ara Periyot
 • Hanedanlık: 13. Hanedanlık
 • Selefi: ?
 • Halefi: Amenemhet-Senebef
 • Saltanatı: Turin’e göre 2 yıl, 2 ay, 27 gün
 • Babası: ?
 • Annesi: ?
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: ?

Wegaf 13. Hanedanlık’ın ilk firavunu olarak gösterilmiştir. Bu periyottaki firavunların büyük bir bölümü Turin listesine göre çok az saltanat sürmüşlerdir. (İki Yıl ya da iki yıldan biraz fazla)

Belki de Itj-tawy’nin bütçesiyle yönetmişti. O ve ondan sonraki on kral da aynı şekilde yönetmişlerdir.

Hemen hemen Wegaf’ın saltanatına dair hiçbir iz kalmamıştır. Bir tek scarab mührü bulunmuş ve Karnak ve Nubia’da iki dikilitaşta adı geçmektedir. Kahire Mısır Müzesi’nde bir heykel de ona atfedilmiştir.

Content Protection by DMCA.com