Yunan ve Roma Periyodu

 

Yunan ve Roma Periyodu (MÖ 332 – 30)

MÖ 332 yılında Mısır, yeni Makedonya İmparatorluğu’nun bir eyaleti olarak sınırları çizilmişti. Perslilerin yağmaladığı Mısır, Büyük İskender ile yeni bir çağa girmişti. İskender’in gelişi, Perslilerden bir kurtuluş olarak görüldü ve Büyük İskender bir Firavun gibi kabul edildi. Çok zaman geçmeden Büyük İskender, Perslilerle tekrar bir savaşa girişti. MÖ 323 yılında İskender birdenbire öldü ve kısa bir sürede Ptolemy Lagus, Mısır’ın sömürgeci valisi oldu. MÖ 305 yılında, Ptolemy Mısır kralı oldu.


Büyük İskender ve Kelopatra VII

Mısır’ın tamamen kontrlüne geçmesinden sonra yönetimde ve görünümde Yunan stiline ağırlık verdi ve resmi dil Yunanca oldu. Bu farklı girişimler sanat ve orduda da yapıldı. Sanatsal eserlerde bu büyük değişim asırlık Mısır geleneklerini yavaş yavaş değiştiriyordu. Askeriyede de gelişmiş savaş cihazları kullanılmaya başlandı.

Asya ile iletişime hız verildi ve sandal ve gemiler için yeni iskeleler yaptırıldı. Onun anısına İskender Kütüphanesi yaptırıldı. MÖ ilk yüzyıllarında iç kontrol gevşedi ve MÖ 30 yılında Kleopatra’nın da ölümüyle Ptolemaic Hanedanlık sona erdi ve Mısır bir Roma eyaleti olmuştu.

Content Protection by DMCA.com