MAIDUM PİRAMİDİ

Maidum Piramidi orijinal olarak yedi adımlı bir piramittir. En genişi 8 adımlı piramittir. Neticede adımlar içeriyi doldurmuştur ve piramidin içine doğru düzgün uzaklıktadır. Çölün kenarında ayakta dururlar. Bu dev yapı çöküntüden sonra enkazlarla doludur. Çöküntü esnasında olduğu da şüphelidir. Bazı inanışlar, Bent Piramidi’nin açısının değiştirildiğinden dolayı çöktüğünü söylerler. Diğer görüşler ise Roma zamanlarında veya Orta Çağ’a kadar olduğunu söylerler.

Maidum Piramidi, Huni tarafından başlatılmıştır. 3. Hanedanlığın son zamanlarıdır ve oğlu Snefru tarafından tamamlanmıştır. Snefru 4. Hanedanlık Firavunudur. (MÖ 2613-2494)

Piramidin orijinal genişliği 144 m2 ve 42 metre yüksekliğindedir.piramidin içerisine giriş 30 metrelik merdivenle kuzey tarafına doğru yükselmektedir.geçit yüzeyleri dışarıdadır ve bir dikey şaftla gelir. Duvarlar kireçtaşlından yapılmıştır. İnşaat halindeki keresteler bu odanın içerisinde hala durmaktadır.

Bu piramit bir mezarlığın yanındadır ve bazı önemli bileşenler içermektedir. Çok geniş bir lahit vardır. Neferma’at’ın ikiz lahitleri vardır ve onun hanımı Het ve Re’hotpe (Rahotep) , onun karısı Nefret. Onların heykelleri şu an Mısır Müzesi’ndedir. Mezarlıktaki bir lahit hırsı geçidindedir. Bu od dekore edilmemiştir. Diğerlerinden biraz farklıdır. İçinde kocaman bloklar halinde taşlar vardır. Yerin orijinal girişi hala durmaktadır. Maidum Piramidi Seila step piramidinin biraz kuzeyindedir. Kireçtaşından yapılmıştır ve 2. hanedanlıktan bu yana hala ayakta durmaktadır.

Orijinal Yükseklik: 93,5 metre

Taban Uzunluğu : 147 metre

Eğim Açısı : 51’50’35’

İnşa Tarihi : 3. ve 4. Hanedanlık