Amenemhet II

 

FİRAVUN AMENEMHET II

Babası ölünce tahtı Amenemhet II aldı. Babası Senusret I ile beraber 3-4 yıl yardımcı kral olarak ülkeyi yönetti. Mısır’ın kontrolünü tamamen aldığında ülke istikrarlı ve zengindi. Sadece Nubia’ya askeri sefer yapmıştı. Bölgelerde kralları vardı ve bu krallar ülkeyi de savunurlardı.

Dış politikası babasınınkine benzerdi. Yakın Doğu ile geniş ticarete devam etti. Tod Tapınağı’na tesisler kurdu. Saltanatının 28. yılında Punt’a Khetikhetaywer isimli bir diplomat gönderdi.

Bölgesel olarak Amenemhet II Fayyum etrafında yok olmak üzere olan bölgeleri yeniden canlandırmak ve yeni yapılar inşa etmeyi kendine görev bildi. Haleflerinin çoğu da bunu önemli saymış ve devam ettirmiştir. Şu an bile bakıldığında Fayyum bölgesi bir kültür alanı gibidir.

Saltanatı sırasında çok az yapı yaptırdı. Dhashur’da, Bent Piramit ve Kırmızı Piramit yakınlarında bir piramit kompleksi yaptırdı. Neden piramit sahası Lisht’i terk edip buraya yaptığı bilinmiyor. Babası ve büyükbabası piramitlerini Lisht’e yaptırmıştı.

Bu piramit günümüzde Beyaz Piramit olarak bilinir çünkü beyaz kalker kullanılmış ve tabanı etrafında beyaz kırıntılar bulunmaktadır. Vadi tapınağı bulunamamıştır. Tapınaktan 250 metre ilerde Nil olmasına rağmen bir geçit de bulunamamıştır. Ölüm tapınağı hemen hemen yok edilmiştir. Kompleksin tamamı 3. Hanedanlık mimarisinde yapılmıştır.

Kazılarda yapı etrafında 13. Hanedanlık’tan Kraliçe Kemi-nebu’ya ait olduğu düşünülen bir de mezar bulunmuştur.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia