Amenhotep I

FİRAVUN AMENHOTEP I

 • Adı : Amenhotep I, Amenophis olarak da bilinir.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 18. Hanedanlık
 • Selefi: Ahmose I
 • Halefi: Thutmose I
 • Saltanatı: MÖ 1524 – 1504
 • Babası: Ahmose I
 • Annesi: Ahmose-Nefertari
 • Karısı: Kraliçe Ahmose-Meritamon
 • Çocukları: Amenemhat ve Ahmes ve kızı Satanum
 • Ölüm Yılı: MÖ 1504
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV39
 • Mezarı Keşfeden: Victor Loret

Amenhotep I, babası öldükten sonra seçilmiştir. Mısır’ı sağlamlaştırmaya devam etmiş, ülkenin politikasını, ekonomisini ve diplomasisini yeniden inşa etmiştir. Savaş karşıtıydı ancak Nubia’ya sefer düzenlediği kayıtlarda görülmektedir. Kuzeydoğu sınırını güçlendirmiş, merkezi yönetimini düzenlemiştir. Dini, sanatsal ve mimari yapılarının çoğu Orta Krallık dönemine çok benzemektedir. Amenhotep I, büyük kapsamlı inşaatlara önem vermiştir. Özellikle Karnak olmak üzere; Abidos, elKab, Sakkara, Komombo ve Thebes’te birçok tapınak yapmıştır.

Kaymaktaşından bir mabet “Menmenu” yapmıştır. Bu mabet şu an Karnak’taki açık hava müzesindedir. Gerçek mezarından uzakta anma töreni yapan ilk firavundur. Mezar hırsızları ve yağmacılardan kurtulmak için mezarı, Thebes’te çok önemsiz bir yerdeydi. Kesin olarak açıklanamamıştır fakat Thebes’te çeşitli yerler bu mezar için düşünülmüştür. Diğer olasılık da KV39 numaralı mezardır. Büyük olasılıkla bu mezar olduğunu da inanılmıştır. Krallar Vadisi‘ndeki en eski mezarlardan biridir. Amenhotep I, bu çok ünlü vadide mezar yapmaya başlayan ilk kişidir. Kazılarda insan eliyle yapılmış 1500 kadar eser bulunmuştur. Genellikle çömlek, kavanoz ve mühür kırıkları… Mezarda en azından dokuz kişinin defnedildiği sanılmaktadır. Thutmose I, Thutmose II ve Amenhotep II. Thebes papazları ölümünden sonra onu tanrı olarak nitelemişler ve büyük saygı duymuşlardır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia