Mentuhotep II

FİRAVUN MENTUHOTEP II

 • Adı: Mentuhotep II, “Horus beyaz tacın sahibidir”
 • Periyot: Orta Krallık
 • Hanedanlık: 11. Hanedanlık
 • Selefi: Intef III
 • Halefi: Mentuhotep III
 • Saltanatı: MÖ 2061 – 2010
 • Babası: Intef III
 • Annesi: Oah
 • Hanımı: Tem, Neferu, Ashayet, Henhenet, Kawit, Kemsit, Sadeh
 • Çocukları: Mentuhotep III
 • Başbakanı: Akhoy ve Khety
 • Veziri: Dagi ve Ipi
 • Ölüm Yılı: MÖ 2010
 • Defin Yeri: Thebes Deir el_Bahri yakınlarında taş mezarda

Kronolojiye bakılarak gidildiğinde, önünde Mentuhotep I olması gerekmektedir. 11. Thebes Hanedanlığı’nın Mentuhotep I ile başladığını farz edilir ve bu hanedanlık da Mentuhotep II ile başlamaktadır.

Mentuhotep II, Orta Krallık’ın ilk kralıdır. İç savaşlardan sonra, 11. Hanedanlık’ın ilk yüzyılında Heraklipolisi almış ve diğer kralları da devirmiştir. Thebes’teki gücü de aynen devam etmiş ve yeniden merkezi bir hükümet kurmuştur. Mentuhotep ilk Thebes kralıdır ve haklı olarak da Yukarı ve Aşağı Mısır’ın yönetimini istemiştir.

İsminin “Thebes Kralı” ndan “İki Bölgenin Kralı” olarak değiştiği görülmüştür. Savaştan önce, Horus ismi olan “ Zematawy (Horus İki Bölgenin kalplerini besler)”, bundan sonra “Beyaz Taçlı Kral” ünvanı almıştır. Bütün bunlardan sonra da ülke tamamen birleşince ismi “Horus iki bölgeyi birleştirdi” olmuştur. Saltanatı sırasında sadece birkaç firavun ismini değiştirmişti.

11. Thebes Hanedanlık’ındaki selefleri, Abidos’un çok kuzeyindeki İlk Şelale’den itibaren büyük bir araziyi ve Qaw-el-Kabir bölgesini keşfetmişlerdi. Ancak saltanatının 14. yılında Herakleopolitan krallarından ve Thinite bölgesinden yeni tehlikeler geldi. 9. ve 10. Hanedanlık kralları (özellikle Khui), bölgeyi tekrar ele geçirdi ve Yukarı Mısır’ın geri kalan yerlerini tehdit etmeye başladı. Sadece Herakleopolis krallarının Abidos’un alması değil, birçok savaşta mezarlıklar bölgesi de yok edilmiştir.

Mentuhotep, Abidos dışında bir yerde karşısındaki düşman kuvvetlerine yanıt verdi ve savaş tekrar başladı. Orta Mısır, Assiut ve Herakleopolis geri alındı. Düşman kralları yok edildi. Mentuhotep, Thebes yönetimi altındaki Mısır’ı tekrar birleştirdi. Bu durum saltanatının 30. ve 34. yılları arasında cereyan etti. Mentuhotep, güneyde Nubia’yı da kontrolü altına almayı yeniden istedi ve burada birçok savaş yaptı. Nubia’daki savaşlarda ölen askerlere ait mezarlar bulunmuştur.

Diğer askeri seferler Delta bölgesinde Libyalılarla ve Sina’da Asyatiklerle olmuştur. Sonunda “İki Ülkenin Kralı” olmuş ve Mısır’dan Nubia’ya kadar bütün Akdeniz kontrolüne girmiştir.

Saltanatı askeri alanda gitmesine rağmen gene de göze çarpan anıtlar yaptırmıştır. Bölgesindeki çoğu tapınakları yapmış ve olanları da restore ettirmiştir. Dendera, Abydos, el-Kab ve Elephantine bölgesi bunlardandır. Montu’ya tapınaklar yaptırmıştır. Thebes’in seçkin savaş tanrısıdır. Medmud, Armant ve Tod’dadır.

Seleflerine benzemezdi. Mentuhotep II Deir el-Bahari’de büyük bir ölüm tapınağı yaptırmıştı. Tapınağın terası çok geniştir. Hatshepsut tapınağı gibidir. Üstüne de büyük bir taş piramit yapılmıştır. Bazıları buna mastaba da demiştir. Teraslı tapınağın önü cephesinde 280 taş sütun vardır. Giriş merdiveninin birkaç parçası kalmıştır. Fakat büyük firavuninciri ağaçları merdiven boyunca yanınızda durmaktadır.

Firavun kendisini tapınağın altındaki taş mezara defnettirmiştir. Bu mezarın stili ve yapısı, sonraki kral mezarlarının şeklinin başlangıcı olmuştur. Ölüm tapınağı, hanımlarının mezarlarını ve hükümet üyelerinin mezarlarını da içermektedir. Yakınlarında ise savaşta ölen 60’dan fazla askerin vücutları görülmüştür. Bu askerler Mentuhotep ismi yazılı bir kefenle kefenlenmiştir.

Mentuhotep II’ye atfedilen birçok heykel vardır. Deir el-Bahari’de ölüm tapınağında bir kumtaşından heykel bulunmuştur. Kral tahtta otururken gösterilmiş, beyaz Hed-Seb elbisesi giymiştir. Yüzü siyaha boyanmış (tanrı Osiris’le ilgili), Siyah ve mavi gibi sıklıkla gösteriliyor. Bu heykel Kahire Mısır Müzesi’ndedir. Heb-Sed elbisesi giyen başka bir heykelde de kral ayakta durmaktadır.

Heykellerin kalite olarak düşük seviyede olduğu gözden kaçmamaktadır. Orta Krallık zanaatkarlarının seviyesi standardında olduğu görülür.

Çeşitli tapınaklardaki rölyeflerde kral gösterilir. Ölüm tapınağındaki oymalarda Yukarı Mısır’ın Beyaz Tacı’nı giymiş halde kral resmedilmiştir. Dendera’daki rölyeflerde Hathor’a ibadet ettiği gösterilmiştir. Aynı zamanda Tod’daki Montu Tapınağı’nda geniş rölyeflerde gösterilmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia