Nynetjer

FİRAVUN NYNETJER

Nynetjer, Memfis’te saltanat sürmüş ünlü bir kraldı. Festivalleri ve ölüm seremonileri ülkenin bir başından diğer başına meşhur olmuştur. Bu bilgilerin çoğu Palermo Taşı’ndan öğrenilmiştir. Yıllık yapılan olaylarda ismi yukarılara yazılmış ve bu genellikle saltanatının 6. yılından 20. yılı arasında olmuştur. Manetho, kitabelere dayandırarak saltanatına 40 yıl demiştir.

İsmi Mısır’ın her tarafındaki kitabelerde bulunmaktadır. Özellikle Sakkara’daki memurlarına ait olduğu düşünülen birçok mastabada da kayıtlıdır. Ayrıca ismi Giza ve Abidos’taki mastabalarda da yazılıdır. Abidos’ta, Peribsen’in mezarındaki bir parçada ismi bulunmuştur. Peribsen, Nynetjer’den sonraki bir kraldır.

Bazı Mısırbilimciler Nynetjer’den sonra Weneg geldi demişse de, diğer Mısırbilimciler tam tersini iddia etmektedirler. Belki de her ikisi de aynı anda fakat Mısır’ın başka başka bölgelerinde krallık yapmış da olabilirler. Referanslara bakıldığında bazende şu kanıya varılıyor; aslında bunlar aynı kişi fakat çizim ve sembolleri değişik yazılmış?

Sakkara’daki mezarı küçük ve hemen hemen biçimsiz ve şekilsizdir. Beklide yapılan taşın kalitesizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Koridor bölgeleri tamamlanmamış. Sanılıyor ki firavun tahta geçince başlanmış ve öldüğünde bütün işler durdurulmuş.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia