Pepi I

FİRAVUN PEPI I

 • Adı : Pepi I
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 6. Hanedanlık
 • Selefi: Userkare
 • Halefi: Merenre Nemtyemsaf I
 • Saltanatı: MÖ 2332 – 2283
 • Babası: Teti I
 • Annesi: Bilinmiyor.
 • Karısı: Were-Imtes, Ankhnesmerire I ve II, Nebwenet, Meritites IV, Inenek-Inti, Mehaa, Nedjeftet
 • Çocukları: Pepi II, Nemtyemsaf, Hornetjerkhet, Tetiankh, Neith, Iput
 • Ölüm Yılı: MÖ 2283
 • Defin Yeri: Güney Sakkara’da piramitte
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Pepi I tahta çıkınca selefi Userkare‘nin ismini bulduğu her yerden kaldırmıştır. Mezarlardan, rölyeflerden,kral listelerinden vs. Bu da bir karmaşa olduğunu Userkare‘nin zorla tahta geçtiğini ve yasal olarak kral olmadığını gösterir. Askeri bakımdan Pepi I savaşlar düzenlemiş Filistin ve Sina’daki bedevilerle savaşmıştır. Nubia’yla ticarete devam etmiştir. Babasının merkezi hükümette birleştirdiği gücünü aynen devam ettirmiştir. 6. Hanedanlık‘ta kısa bir süre tek bir firavun altında tek bir yönetimle idareyi sürdürmüştür. Bu fazla gitmemiş ve sonunda hanedanlık parçalanmıştır. İlk Ara Periyotta bir seri kayıp hanedanlıklar ve bölgesel krallar ve kumandanlar kaybolmuştur. Bir de geleneksel güneş kültü, 5. Hanedanlık‘ın en güçlü olayıdır fakat bu devirde zamanla azalmaya başlamıştır. Pepi I geniş bir piramit yapmıştır. “Men-never-ma-re”. Mennefer olarak bu isim kabul edilmiştir. Başkent adı da Mannefer yapılmış ve yunanlılar buraya Memfis demiştir. Bu piramit kompleksi Teti I Piramidi‘nin güney yakınındadır. Djoser Piramidi‘ne yaklaşık 400 metre, Djedkare Piramidi‘ninde çok yanındadır. Piramit 19. Hanedanlık zamanında restore edilmiş bu alandaki bütün yapılar bozulmadan günümüze gelmiştir. 1800′ lü yılların sonlarında piramide giren arkeologlar defin odasını bulmuşlardır. Bugünlerde piramit parçalanmış ve 12 metrelik harabeye dönmüştür. Dışarıda vadi tapınağına ait birkaç kalıntı gözükür. Buralar tamamen kazılamamıştır. Ölüm kompleksi Teti I kompleksinin bir kopyası gibidir. Hatta boyutları bile aynıdır ve 79 metrekaredir.

Pepi I büyük bir müteahhitti. Tanis, Bubastis, Abydos, Dendera, ve Koptos’ta tapınaklar yaptırmıştır. Bu tapınaklarda birazı bugüne gelebilmiş sonraları diğer tapınaklarla birleştirilmiştir. Kitabeler Mısır etrafındaki taş ocaklarında, Hatnub’dan kaymaktaşı, Sina’dan turkuvaz ve bakır, Vadi Hammamat’dan gri bazalt yapılırdı. Tapınaklarındaki materyaller için ticarette bir numara bir firavun olduğu gözüküyor. Biblos ve Ebla ile de diplomatik ilişkilerine devam etmiştir.

İlk karısı Were-Imtes pek gözükmemektedir. Belki de ölmüştü. Harem bölümündeki çizimlerde firavunu öldürmeye çalıştığına dair çizimler keşfedilmiştir. Bu komplo Pepi’nin 42. yılında olmuştur. Vezir Rewer ile işbirliği yapıp mezarlardan firavunun ismini sildirmiştir. Pepi I’in ona yakın karısı olduğunu biliyoruz. Saltanatı sırasında Ankhnesmerire ile evlenmiştir. Asıl adı Khui olmasına rağmen sonradan bu isme çevrilmiştir. Bundan Merenre adında bir oğlu olmuştur. Ankhnesmerire ölünce genç kızkardeşiyle evlenmiştir. Ankhnesmerire II ile evlenmiş ondan da Pepi II adında bir oğlu olmuştur. Bunlarla politik sebeplerden evlenmiştir. Çünkü bunların babaları Abidos’ta güçlü asillerdendi ve diplomasi yapmakta yardımcı olmaktaydılar. Sakkara’daki piramitte kardeşi veziri ve kraliçeleri yatmaktadır.

Turin kral papirüsünde, tahtta 20 yıl kaldığı gösterilir. Burada bir hata olduğu apaçık bellidir. Tahtta 50 yıl kaldığı bilinmektedir. Kitabelerde 25 büyükbaş hayvan resmi vardır. Bir büyük baş iki yıl saltanata eşdeğer olduğuna göre 50 yıl saltanat sürmüştür. Diğer taş ocaklarından gelen kitabeler buradaki Heb-sed festivali için gelirdi ve hepsi de aynı şeyi göstermektedir.

Pepi I Mısır tarihinde dikkat çeken insan eliyle yapılmış onlarca eser bırakmıştır. 1897-1898 yılları arasında Hierankopolis’te Pepi I’nin büyük bakırdan heykeli bulunmuştur. Bilinen en eski metalik heykeldir ve şu an Kahire’de Mısır Müzesi’ndedir. Diğer bakır heykeller de en büyük oğlu Merenre’ye aittir. Tahtta kralın kaymaktaşı heykeli de vardır. Diz çökmüş ve etrafında oyun oynuyor şeklinde yapılmıştır. Tanrıça Hathor ile büyük bir birliktelik yaşamıştır. Dendera Tapınağı‘nda rölyeflerde bu görünmektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia