Ramses XI

Ramesses_XI

FİRAVUN RAMSES XI

 • Adı : Ramses XI, Ramesses diye de adlandırılır.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 20. Hanedanlık
 • Selefi: Ramses X
 • Halefi: Smendes
 • Saltanatı: MÖ 1107 – 1078
 • Babası: Ramses X
 • Annesi: Tyti
 • Karısı: Tentamun
 • Ölüm Yılı: MÖ 1078 yada MÖ 1077
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV4
 • Mezarı Keşfeden: John Romer 1979

Ramses XI Delta’daki Tanis’te saltanat sürmüştür. Saltanatı sırasında Thebes’teki Amun Tapınağı papazlarının bölgeyi kontrol altına aldıkları görülmüştür. Ramses XI çok enerjik bir kral değildi. Generallerini ve valilerini sıklıkla Mısır’daki sorunlu bölgelere gönderirdi.

Ramses XI birleşik Mısır’a hükmetmiştir. Bu zamanda bölge parçalanmış ve tamamen zayıf düşmüştür. Mısır’ın küçük bir parçasında saltanat sürebilmiştir. Kuzey bölgesinde General Piankh’ın oğlu Herihor ile paylaşmıştır. Ramses XI kendi yönetimini kontrolü altında tutmuş, Thebes’e kontrolünden çıkmaması için birçok elçi göndermiştir. Ramses XI’in saltanatının 17 ve19. yıllarında Mısır’da sivil savaşlar olmuştur. Kuzeyde Thebes’i tekrar ele geçirmek isteyen General Piankh komutasındaki (belki de firavunun emriyle) Nubian askerleri sefere başlamıştır. Amun’un büyük papazı Medinet Habu’da sıkıştırılmıştır.H

erihor ve Smendes gibi krallar Ramses XI inzivaya çekildiğinden dolayı bölünmüş Mısır’ı yönetmişlerdir. Teknik olarak bunlar Ramses XI ‘e ölene kadar nezaket icabı rapor edilmiştir. Ramses XI ölünce de Ramses periyodu ve 20. Hanedanlık sona ermiştir. Bir kez daha Mısır’a kıtlık gelmiştir. “Sırtlan Yılı” adı verilmiştir.R

Ramses XI’in mezarı bitirilememiştir. 20. Hanedanlık zamanında çoğu mumya taşınmıştır. Antik Çağ’dan önce mezar açılmış, demotic, Yunan, Roma, Latin, Koptik, Fransız ve İngiliz duvar yazıları görülmüştür.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia