Skip to main content

Neferkamin

Neferkamin

Abydos_KL_07-08_n47

NEFERKAMIN

 • Adı : Neferkamin
 • Periyot: I. Ara Periyot
 • Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık
 • Selefi: Merenhor
 • Halefi: Nikare
 • Saltanatı: ?
 • Babası: ?
 • Karısı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: ?
 • Mezar Numarası: ?
 • Mezarı Keşfeden: ?

Neferkamin, I. Ara Periyot firavunudur. Taht ismi “Sneferka”, Abidos Kral Listesi’nde geçmektedir. İsmin yanlış yazılması muhtemeldir. 034 hşyeroglifi “s”, R22 hiyeroglifi ise “min” olduğundan “Neferkamin” denmektedir. Bu da kralın adının doğru okunmasını sağlar. Nikare ismiyle birlikte, British Museum’da altın plak üzerindedir. Bunun sahte olduğunu iddia edenler de vardır.

Merenhor

Merenhor

Abydos_KL_07-07_n46

MERENHOR

 • Adı : Merenhor
 • Periyot: I. Ara Periyot
 • Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık
 • Selefi: Neferkare Khendu
 • Halefi: Neferkamin
 • Saltanatı: ?
 • Babası: ?
 • Karısı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: ?
 • Mezar Numarası: ?
 • Mezarı Keşfeden: ?

Merenhor, I. Ara Periyot firavunudur ve sadece Abidos Kral Listesi’nde adı geçmektedir.

Neferkare IV Kendu

Neferkare IV Kendu

Abydos_KL_07-06_n45

NEFERKARE KENDU

 • Adı : Neferkare Kendu
 • Periyot: I. Ara Periyot
 • Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık
 • Selefi: Djedkare Shemai
 • Halefi: Merenhor
 • Saltanatı: ?
 • Babası: ?
 • Karısı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: ?
 • Mezar Numarası: ?
 • Mezarı Keşfeden: ?

Neferkare Kendu ya da Neferkare IV, I. Ara Periyot Dönemi VII./VIII. Hanedanlık firavunudur. Bazı Mısır bilimcilere göre VII./VIII. Hanedanlık’ın altıncı kralıdır.

Neferkare Kendu ismi, Abidos Kral Listesi’nde 45 numaralı kartuşta yazılıdır. Torino Papirüsü’nde bu kralın olmaması büyük eksikliktir. Abidos Kral Listesi haricinde hiçbir kaynakta Neferkare Kendu ismi geçmemektedir. Silindirik bir mühürlü kartuşta Hndy “Khendy” yazılıdır.

Modern bilginler de görmüşler ve “Khamudy” olarak bu kartuşu okumuşlardır. Bu isim de son Hiksos kralının adıdır. Bu mühür Petrie Müzesi’ndedir ve UC 11616 katalog numaralıdır.

Westcar Papirüsü

Westcar Papirüsü

WESTCAR PAPİRÜSÜ

Westcar Papirüsü, büyücüler ve rahipler tarafından geliştirilen mucizeleri içeren yaklaşık beş hikayeden oluşan antik Mısır metnidir. Bu hikayelerin her biri, oğulları tarafından Firavun Cheops’un kraliyet sarayını anlatmaktadır. Papirüsteki bu hikaye, “Kral Cheops ve Sihirbazlar” ve “Kral Cheops’un Mahkeme Masalı” olarak çevrilmiştir.

Wetcar Papirüsü’nden kurtarılan bölümü 12 rulosudur. Miriam Lichtheim bunların Hiksos dönemine ait olduklarını fakat bu hikayeleri okuduğumuzda ise XII. Hanedanlık dönemine ait oldukları kanısına varıyoruz. Dil bilimci ve Mısır bilimci Verena Lepper de, Westcar Papirüsü’nün XIII. Hanedanlık zamanında yazıldığının mümkün olduğunu düşünmektedir. Bu papirüs IV. Hanedanlık tarihini yeniden yapılandırmak için edebi bir kaynak olarak tarihçiler tarafından kullanılmaktadır. Bu Papirüs şu an, Berlin Mısır Müzesi’nde düşük ışık koşulları altında korunmakta ve sergilenmektedir.

Westcar Papirüsü, 1823 ya da 1824 yılında İngiliz maceracı Henry Westcar tarafından, bir Mısır gezisinde keşfedilmiştir. Koşullardan dolayı bu nesneyi dikkate almadı ve önemsemedi.

1838 yılında Alman Mısır bilimci Karl Richard Lepsius, Henry Westcar’ın yeğeninden bu papirüsü satın aldığı iddia edilmektedir. Lepsius, Hieratik işaretlerin bazılarını okuyabilmişti. Kralların, kraliyet kartuşlarından bazıları tanımış ve eski krallık dönemi metinleri olarak bunu tarihlemişti. Doğruluğu hakkında ve diğer papirüslerin nerede olduğu hakkında tutarsızlıklar vardır. 1886 yılında ise Alman Mısır bilimci Adolf Erman, Lepsius’un oğlundan bu papirüsü satın almış ve Berlin Müzesi’ne hediye etmiştir. Sonralarında ise bu papirüs defalarca tercüme edilmiştir.

Westcar Papirüsü, Cuperus papirüsü bitkisinden tekrar kullanılabilen papirüs olarak yapılmıştır. Papirüs üç parçadır. Lepsius ve Erman zamanında iki parçaydı. Bunun üç parçaya dönüşmesi ya da kopmasının ne zaman ve nerede olduğu da bilinmemektedir. Papirüs üzerine yazılan metnin tamamı on iki sütundan oluşmaktadır. İlk parça olan 1-3 arası ön sütundur. İkinci parça 4-5 arası da ön sütundur ve  üçüncü parça olan 6-9 arası da arka sütunudur.

Üçüncü parçanın ön tarafı olan sütun 10-20 arasıdır. Papirüs taneli yapıdadır, gri-sarı renkte ve çok kırılgandır. Bir parçası keten üzerinde sabit ve iki cam bölme arasındadır. Papirüsün  beş yeri, metilselülöz camla sabitlenmiştir.

İki parça ahşap plaka ve mukavva üzerinde sabitlenmiş ve cam bölme ile kaplanmıştır. Üçüncü parça, iki cam arasına basitçe yerleştirilmiş ve tamamen de yapıştırılmıştır. Bunun için kullanılan yapıştırıcı özelliğini kaybettiğinden dolayı beyazımsı pus oluşmuştur.

Her üç bölümün kenarları da hava sirkülasyonu için boş bırakılmıştır. Çünkü 18. yy’da yapılan kağıt laminasyonu ile papirüs parçaları kısmen zarar görmüş, bazı yerlerde yırtılmış, tahrif olmuş ve ezilmiştir. Bazı lifler halen kitabenin üzerindedir. Üzerindeki metin tamamen siyah demir safra mürekkep ve siyah karbon mürekkep ile yazılmış, on paragrafla rubla ile bölünmüştür. Özenle yazılmış  metinler arasında, eski bir metnin kırmızı izleri görülebilir. Sanki üzerinde ayrı bir katman olarak görülür. Eski Mısırlılar bu katmanı temizlemek için uğraştılarsa da başarılı olamadılar. Bu kaligrafik ve temiz yazıyı yazanın profesyonel biri olduğu düşünülmektedir.

Westcar Papirüsü; Nebka, Snefru ve Khufu’nun karakterlerine ait imaları ve gizli sözcük oyunlarını içermektedir. Djoser’a ait hikaye, o bölümün kaybolması nedeniyle bilinmemektedir.

İkinci hikayede Kral Nebka’nın anahtar rolü anlatılır. Fitne ve taşkınlığa izin vermeyen, katı ama yasalara uyan bir yargıç olarak tasvir edilmişti. Hikaye kahramanının zina yapan karısı ve sevgilisi canlı canlı yakılarak cezalandırılmıştır. Bunları gören de sadık bir bekçidir ve bir timsah çağırıp bunları canlı canlı yedirmiştir. Bekçi ve timsah burada adaleti temsil etmektedir. Kral Nebka ise, hikaye bitimindeki kader rolünü oynar. Lepper olumlu şekilde Kral Nebka’yı tasvir etmektedir. Katı ama yasalara uygun bir firavun olarak görmüştür.

Üçüncü hikayede Kral Snefru monarşiyi eleştirdiğinden yazarın da kurbanı olmuştu. Snefru’yu budala ve aptal gibi göstermektedir. Snefru sorunlarından kurtulmak için extra rahipti. Hikayeleştirmenin bu dersinde, Firavunun utanç verici bu tasvirini Westcar’ın yazarı yazmaya cesaret edemiyor, hiciv çeşitliliği yapıyor. Muhtemelen Westcar’ın kamu için ya da ders çalışmak için yapıldığını savunuyorlar.

Dördüncü hikayede Khufu,

Sakkara Tableti

Sakkara Tableti

SAKKARA TABLETİ

Sakkara Tableti, Mısır Müzesi’nde Ramses Periyodu’ndan hayatta kalan Mısırlı firavunların bir çok listesini içermektedir. 1861 yılında, Sakkara’da Tjenry’nin mezarında bulunmuştur. Tjenry, II. Ramses’in yüksek seviyede bir memuruydu.

Yazıtlarda Anedjib ve Qa’a (I. Hanedanlık)’dan, II. Ramses’e kadar olan düzenli ve sıralı 59 firavun listelenmektedir. II. Ara Periyot Dönemi, Hiksoslar ve diğer krallara ait bilgiler bulunmamaktadır. “Kafir Ankhenaten’e yakın olanlar” oldukları sebeiyle olduğu düşünülmektedir.

Kartuşlar çok zarar görmüştür sadece 47 tanesi kurtarılmıştır. III. Hanedanlık’tan çok sayıda kral olmasına rağmen bu tablet sadece dört kraldan bahseder. Yanlışlıklar tablette mevcuttur. Sadece XII. Hanedanlık krallarının kronolojileri tam anlamıyla doğrudur.

Palermo Taşı

Palermo Taşı

PALERMO TAŞI

Palermo Taşı, V. Hanedanlık sonlarına doğru siyah bazalttan yapılmış Eski Mısır dikilitaşlarındandır. Muhtemelen de Mısırlıların ilk tarihi metinleridir. Şimdi ise parçalarından bir dizisi, V. Hanedanlık’ın ortalarına doğru olan kralların saltanatları hakkında detayları barındırır. Ayrıca bu sayede Manetho’nun kronoloji oluşturmasında da faydalı olmuştur. Ne yazık ki, I. ve II. Hanedanlıklara ait çoğu bilgiler ise harap olduğundan günümüze gelememiştir.

Yukarıdaki resimdeki bu ana parça 1866 yılından beri olsa da 1895 yılında bir Fransız arkeologun ziyareti sırasında keşfedilmiş ve 1902 yılında Heinrich Schafer tarafından ilk defa yayınlanmıştır. Bu koleksiyon şu anda, Sicilya’daki Palermo Arkeoloji Müzesi’ndedir. Kahire’deki Mısır Müzesi’nde daha büyük parçaları vardır. 1910 yılında bu parçalardan biri daha keşfedilmiş, diğer parçaları ise 1963 yılında satın alınmıştır. University College London Müzesi’ne Sir Flinders Petrie tarafından verilmiştir. Bu taş orijinalinde; 2.2 metre uzunlukta, 0.61 metre genişlikte ve 6.5 cm kalınlığındadır. Fakat şimdi çoğu parçası yoktur.  Memfis’teki kazılarda bir parça daha bulunmasına rağmen başka parçaları hakkında bir bilgi yoktur.

 Menes’ten öncesi ve sonrasına ait Eski Mısırlı kralların hiyeroglif bir listesi vardır. Ayrıca saltanatlarına ait yılları ve olayları da göstermektedir. Bu taşta Nil’in yıl boyu taşmasına ait yükseltileri de içeren bilgiler mevcuttur. Ayrıca kült törenleri, vergilendirme, heykeller, binalar ve savaşlar hakkında da bilgi vermektedir.

Sonraki tarihlerde gelen kral listeleri, Turin Listesi ve Karnak Kral Listesi gibi, İlk Krallık’ın ilk kralı Menes’i söyler. Ayrıca Menes’in Mısır’ı birleştirdiği de geçmektedir. Ancak Palermo Taşı, büyük ölçüde Menes öncesine ait en eski yöneticileri de listelemektedir. Mısır’In birleşmesi fikrinin Menes’ten önce olduğu da bu sayede görülmektedir. Menes’in sadece parçalanma sürecinden sonra milletini bir araya getirmiş olabileceği düşünülmektedir. Bilim adamları bu taşı yorumlamada farklı görüşlere sahipti. Bazıları tarih öncesi kralların olduğuna inanırken bazıları da kral listelerinin ideolojik olduğunu düşünmektedir.

 Kral listesi, Eski Krallıktan önceki dönemelere ait binlerce yılı kapsamaktadır. Tanrı Horus zamanına kadar olan efsanevi kralları anlatmaktadır. İnsan kral Menes’e tahtı verdiği söylenir. Kralların yüzlercesi V. Hanedanlık’tan yukarı kadar listelenmiştir. Belirli bir yılın ana olaylarını özetleyen yazıtları içeren bölümlerin sıraları hiyerogliflerle ayrılmaktadır. Her biri bir kralın saltanat yılına işaret etmektedir. Bu taş aynı zamanda hayvan sayımına ait bilgilere de atıfta bulunmaktadır. Ayrıca kralın kaç yıl saltanat sürdüğü de yazılmaktadır.

 Benzer bilgi kayıtlarına Abidos, Sakkara ve diğer tarihi yerlerde bulunan abanoz damgalarına benzemektedir. Bu damgalar aynı zamanda yazım bilgileri de içermektedir. Palermo Taşı aynı zamanda Nil su baskınlarını da içermektedir ama bu kayıtlar damgalarda yoktur.

 Diğer ilginç bilgiler de Palermo Taşı’nda kaydedilmiştir. II. Hanedanlık’ın son kralı Khasekhemwy döneminde Men-netjeret’in bir bina yapımını söylemektedir. Modern Mısır bilimciler bu binanın, Kuzey Sakkara’daki Gisr el-Mudir’deki aynı yapı olduğuna inanmaktadır ve bu bina tamamlanamamıştır. Bu binanın Step Piramit öncesi yapımına başlanmıştır.

Palermo Taşı kayıtlarında, binalarda kullanılan bakır eritme işlemi de yer almaktadır. II. Hanedanlık zamanında bakır heykeller yapıldığını buradan öğreniyoruz. Aynı zamanda erken dönem tanrılara ait belgeler vardır. Mesela, Tanrı Min gibi doğurganlık tanrısı ve erkek gücünün sembolü ya da Heryshef, doğurganlık tanrısı da koç başlı adam veya koç şeklinde temsil edilmiştir.

Bu taş ayrıca, Snefru saltanatı esnasında Mısır’a bilinmeyen bir bölgeden gelen ağaçtan yapılmış 40 geminin de kaydını içermektedir. Snefru hakkındaki iyi derecede olan bilgilere göre Nubia’ya yapılan seferlerde, 7000 köle, 20.000 sığır alınmasıyla sonuçlandı. Bu seferler, Bir Grup olarak bilinen yerel Nubia kültürünün muhtemelen kaybolmasına neden oldu. Ayrıca bu taş, Sina’daki turkuaz madenlerine seferleri ve Libyalılara yapılan seferleri de anlatmaktadır.

Karnak Kral Listesi

Karnak Kral Listesi

KARNAK KRAL LİSTESİ

Karnak Kral Listesi, Akh-Menu Salonu’nun güneybatı köşesindedir. Thutmose III hanedanlığı esnasında oluşturulmuştur. Listelenen 61 kral, Eski Krallık’tan Snefru ile başlamaktadır. 39 kralın adı halen okunabilmesine rağmen hiçbirisi kabartma bir resim olarak yazılmamıştır.

Mısırlı firavunların listesi burada da tam değildir. Diğer kralların isimlerini, diğer listelerden öğrenmekteyiz. Fakat bu liste, I. ve II. Ara Periyot dönemi krallarının isimlerini içerdiğinden bizler için önemlidir.

1825 yılında James Burton tarafından ilk defa açıklanmış ve maceraperest Emile Prisse tarafından çoğaltılmış ve 1843 yılının bir gecesinde kral listelerini içeren bloklar çalınmıştır. Aynı zamanda, Mısır bilimci Karl Richard Lepsius liderliğindeki bir Alman keşif timi Nil’den Karnak’a kadar yol yapmışlardır. Fransa’ya kadar emniyette olması amacıyla Prisse bunları söküp evine göndermişti. Bunların bir çoğu zamanla zarar görmüş ve şu an da Paris Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

Firavunlar

Firavunlar

firavunlar

I. HANEDANLIK II. HANEDANLIK
Menes – Narmer Hetepsekhemwy
Hor-Aha Reneb / Nebre
Djer Weneg
Merneith Ninetjer
Djed Sened
Den
Anedjib Seth-Peribsen
Semerkhet Sekhemib-Perenmaat
Qa’a Khasekhemwy
Sneferka

eski_krallik

III. HANEDANLIK IV. HANEDANLIK V. HANEDANLIK VI. HANEDANLIK
Nebka Snefru Userkaf Teti I
Djoser Khufu (Cheops) Sahure Userkare
Sekhemkhet Kauab Neferirkare K. Pepi I
Sanakhte Djedefre Shepseskare Merenre I
Khaba Kefren Neferefre Pepi II
Huni Bakare Niuserre Neferka
Menkaure Menkauhor Merenre II
Shepseskaf Djedkare Isesi Nicotris-Siptah
Unas

1_ara_periyot

VII-VIII. Hanedanlık IX-X. Hanedanlık XI. Hanedanlık
Menkare Meryibre Khety I Intef I
Neferkare II Neferkare VII Intef II
Neferkare III Nebkaure Khety II Intef III
Djedkare II Setut
Neferkare IV Meryhathor
Merenhor Neferkare VIII
Neferkamin Wahkare Khety III
Nikare Merykare
Neferkare V
Neferkahor
Neferkare VI
Neferkamin Anu
Quakare Ibi
Neferkaure
Imhotep
Neferkauhore
Neferirkare II

orta_Krallik

XI. Hanedanlık (devam) XII. Hanedanlık
Mentuhotep II Amenemhet I
Mentuhotep III Senusret I
Mentuhotep IV Amenemhet II
Senusret II
Senusret III
Amenemhet III
Amenemhet IV
Sobekneferu

2_ara_periyot

XIII. Hanedanlık XIV. Hanedanlık XV. Hanedanlık XVI. Hanedanlık XVII. Hanedanlık
Sobekhotep I Sekhaenre Semqen Djehuty Rahotep
Sonbef Nubwoserre Aper-Anat Sobekhotep VIII Sobekemsaf I
Nerikare Khawoserre Sakir-Har Neferhotep III Sobekemsaf II
Amenemhet V Ahotepre Khyan Mentuhotepi Intef V
Hotepibre Sheshi Apepi Nebiryraw I Intef VI
Amenemhet VI Nehesy Khamudi Nebiriau II Intef VII
Semenkare Khakherewre Semenre Ahmose
Sehetepibre Nebefawre Bebiankh Tao
Sewadjkare Sehebre Dedumose I Kamose
Nedjemibre Merdjefare Dedumose II
Sobekhotep II Sewadjkare III Montuemsaf
Hor I  Sekheperenre Mentuhotep VI
Sekhemrekhutawy Bebnum Senusret IV
Djedkheperew Apepi Sekhemre
Sebkay Nuya
Sedjefakare Wazad
Wegaf Sheneh
Khendjer Shenshek
Imyremeshaw Khamure
Intef IV Yakareb
Sobekhotep III Yaqub-Har
Neferhotep I
Menwadjre
Sobekhotep IV
Sobekhotep V
Sobekhotep VI
Wahibre Ibiau
Ay I
Ini
Sankhenre
Mersekhemre
Sewadjkare
Sobekhotep VII
Merkheperre
Merkare
Mentuhotep V
Seheqenre
Dedumose I
Dedumose II
Sewahenre
Snaaib

yeni_krallik

XVIII. Hanedanlık XIX. Hanedanlık XX. Hanedanlık
Ahmose I Ramses I Sethnakht
Amenhotep I Seti I Ramses III
Thutmose I Ramses II Ramses IV
Thutmose II Merenptah Ramses V
Hatshepsut Amenmesse Ramses VI
Thutmose III Seti II Ramses VII
Amenhotep II Merenptah Siptah Ramses VIII
Thutmose IV Tausret Ramses IX
Amenhotep III  Nefertiti Ramses X
Amenhotep IV (Ankhenaten) Ramses XI
Nefertiti
Smenkhkare
Tutankhamun
Ay
Horemheb

3_ara_periyot

XXI. Hanedanlık XXII. Hanedanlık XXIII. Hanedanlık XXIV. Hanedanlık
Smendes I Shoshenq I Takelot II Tefnakhte
Amenemnisu Osorkon I Pedubast Bakenrenef
Psusennes I Shoshenq II Iuput I
Amenemope Takelot I Shoshenq VI
Elder Osorkon Harsiese Osorkon III
Siamun-Meryamun Osorkon II Takelot III
Psusennes II Shoshenq III Rudamun
Shoshenq IV Menkheperre
Usermaatre
Shoshenq V
Osorkon IV

son_periyot

XXV. Hanedanlık XXVI. Hanedanlık XXVII. Hanedanlık XXVIII. Hanedanlık XXIX. Hanedanlık XXX. Hanedanlık XXXI. Hanedanlık
Piye Necho I Cambyses II Amyrtaeus Nefaarud I Nectanebo I Artaxerxes II
Shabaka Psamtik I Petubastis III Psammuthes Djedher Artaxerxes IV
Djedkaure Necho II Smerdis Achoris Nectanebo II Khababash
Taharqa Psamtik II G. Darius I Darius III
Tantamani Wahibre G. Xerxes I
Ahmose II Artabanus
Psamtik III Artaxerxes I
Xerxes II
Sogdianus
Darius II

roma_periyot

Roma Hanedanlık
Alexander The Great
Philip III
Alexander IV
Ptolemy I Soter
Berenice I
Ptolemy II
Arsinoe I
Arsinoe II
Ptolemy III
Berenice II
Ptolemy IV
Arsinoe III
Hugronaphor
Ankhmakis
Ptolemy V
Cleopatra I
Ptolemy VI
Cleopatra II
Ptolemy VIII
Ptolemy VI
Cleopatra II
Ptolemy VII
Ptolemy VIII
Cleopatra IIII
Ptolemy IX
Cleopatra IV
Ptolemy X Alexander I
Berenice III
Ptolemy XI Alexander II
Ptolemy XII
Cleopatra V
Cleopatra VI
Berenice IV
Ptolemy XII
Cleopatra VII
Ptolemy XIII
Arsinoe IV
Ptolemy XIV
Ptolemy XV

Abidos Kral Listesi

Abidos Kral Listesi

The_King_List_of_Abydos._(1902)_-_TIMEA-1

ABIDOS KRAL LİSTESİ

 Mısırlılar hakkındaki bilgilere erken dönem yazarlarından ulaşıyoruz. Manetho, Herodot ve her saltanattan gelen kitabeler. Günümüze gelen birkaç kral listesi vardır ve bunlardan birisi de Abidos Kral Listesi’dir.

Abidos Kral Listesi, Seti I Tapınağı’nda bulunmuştur. Dar bir koridor duvarlarında, firavunlara ait kolonlar vardır. Tam bir delil değildir fakat bazı durumlarda kronolojik olarak kanıtlarla güncellenmiştir.

abytab2

Abidos Kral Listesi’nin içeriği aşağıdadır:

 • Meni
 • Teti
 • Iti(Egemen)
 • Ita(Egemen Akbaba)
 • Djaty (İki Eyalet)
 • Mer-ba-pen\
 • Semsem(Rahiplerin Rahibi, Ptah Rahibi)
 • Qebh(Güneyin şahin başlı tanrısı)
 • Mdw-ti-umer
 • Ka-kau(Boğaların Ruhu)
 • Khnum-netjer-n (Kutsal Koç)
 • Uadj-nes
 • Sen-di,or Sen-Dji (Korkulan)
 • Dja-dja-tepy (Baş Şef)
 • Nebka(Ruhların Lordu)
 • Djeser-za (Kutsal Koruyucu)
 • Teti
 • Z-Djes (Kendi Adamım)
 • Nefer-ka-re (Ra’nın İyi Ruhu)
 • Snefru
 • Khufu
 • Djedef-re
 • Khaf-re
 • Men-kau-re
 • Shepseskaf
 • Userkaf
 • Sahure
 • Kakai(Neferirkare)
 • Neferefre
 • Niuserre
 • Menkauhor(Kaiu)
 • Djedkare(Isesi)
 • Unas
 • Teti
 • Userkare
 • Mery-re (Pepi I)
 • Merenre
 • Neferkare (Pepi II)
 • Merenzamsaf
 • Neterkare
 • Menkare
 • Neferkare
 • Neferkaneby
 • Djedkamaare (Herdsmen Kralı)
 • Nefer-kakhendure
 • Merenhor
 • Sneferka
 • Nekare
 • Neferkatrure
 • Neferkahor
 • Neferkapepyseneb-re
 • Nefer-ka-annu-re
 • Neferkaure
 • Neferkaure
 • Naferkauhor
 • Nefer-ir-kare
 • Nebmedoore (Menuhotep I)
 • Sankhkare (Mentuhotep II)
 • Sehotepibre (Amenemhat I)
 • Kheperkare (Senusret I)
 • Nebkaure (Amenemhet II)
 • Khakheperre (Senusret II)
 • Khakaure (Senusret III)
 • Nemaatre (Amenemhet III)
 • Maakheru-re (Amenemhet IV)
 • Neb-pehty-re (Amose I)
 • Djeserkare (Amenhotep I)
 • Aa-Kheper-kare (Tuthmose I)
 • Aa-Kheper-en-re (Tuthmose II)
 • Menkheperre (Tuthmose III)
 • Aa-kheperu-re (Amenhotep II)
 • Men-kheperure (Tuthmose IV)
 • Neb-maat-re (Amenhotep III)
 • Djeser-kheperu-re Setep-en-er (Horemheb)
 • Men-pehty-re (Ramesses I)
 • Men-maat-re (Seti)

Manetho Kral Listesi

Manetho Kral Listesi

turin_royal_canon_gardiner

MANETHO KRAL LİSTESİ 

Manetho, Heliopolis’li Mısırlı bir rahipti. Ptolemy I’in koruması altındaydı ve Mısır tarihini derlemeye başladı ve adına da “Aegyptika” ismini verdi. Yunanca olan bu eserini, MÖ 271 yılında bitirmiştir. Büyük İskender’in, Mısır’ı yeniden kurduğu günden beri Mısır tarihini açıklamaya çalıştı. Bu orijinal çalışma kaybolmuştur ancak sonraki yüzyıllarda Hristiyan tarihçiler tarafından yapılan kısa transkritler ve özetlerinden biliyoruz. Bu eserin bir kça farklı çevirisi vardır:

 • Josephus Flavius, 11 yy
 • Sextus Julius Africanus, 3. yy
 • Eusebius of Cesarea, 3.yy ve 4.yy
 • George Syncellos , 8. Yy

Manetho’nun kopyalarındaki çevirilerde bazı hatalar vardır. Çoğu tarihler eşleşmemektedir. Manetho, Mısırlı firavunların isimlendirme kuralları ve kronolojileri için temel oluşturmuştur. Onun bu kral listesi, Mısır bilimciler için her zaman referans olmuştur. Bir çok “hayali” firavunu ve periyodu da reddetmiştir.

Hanedanlık kavramı, Manetho’dan günümüze gelmiştir. Makul kurallara göre bu kralları hanedanlıklara bölmüştür. Konumuyla, ailesiyle ve diğer özellikleriyle firavunları hanedanlıklara ayırmıştır.

imagesqtbnANd9GcTmvW9K7i-r01vc9tbIH

1. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Menes 62 30
Athothis 57 27
Kenkenes 31 39
Wenefes 23 42
Usafais 20 20
Miebis 26 26
Semempses 18 18

2. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Boethos 68
Kaiechos 39
Binothris 47
Thias 17
Sethenes 41
Chaires 17
Nefercheres 25
Sesochris 48 48
Cheneris 30 30
Necherophes 28 28

3. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Necherofes 28
Tosorthios 29
Tyreis 7
Mesochris 17
Suphis 16
Toserfasis 19
Aches 42
Sephouris 30 48
Kerferes 26

4. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Soris 28
Suphis 63
Suphis 66
Mencheres 63
Ratoises 25
Bicheris 22
Sebercheres 7
Tamphtis 9 48

5. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Usercheres 28 lat
Sephres 13 lat
Nepherchres 20 lat
Sisires 7 lat
Cheres 20 lat
Rathures 44 lata
Mencheres 9 lat
Tencheres 44 lata
Onnos 33 lata

6. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Othoes 30 lat
Phios 53 lata
Methusuphis 7 lat
Phiops 99 lat
Menthesupis 1 rok
Nitocris 12 lat

12. Hanedanlık

Firavun Flavius/Africanus Eusebius
Amemenes 16 lat
Sesonchosis 46 lat
Ammanemes 38 lat
Sesostris 48 lat
Lachares 8 lat
Ameres 8 lat
Ammenemes 8 lat
Skemiophris 4 lata

18. Hanedanlık

Flavius Africanus Busebius
Tethmosis 25/4 Amos Amoses 25
Chebron 13 Chebros 13 Chebron 13
Amenophis 20/7 Amenophthis 24 Amophis 21
Amessis 21/9 Amensis 22
Mephres 12/9 Misaphres 13 Memphres 12
Mephramuthosis 25/10 Misphragnuthosis 26 Misphamuthosis 26
Thmosis 9/8 Tuthmosis 9 Tuthmosis 9
Amenophis 30/10 Amenophis 31 Amenopthis 31
Orus 36/5 Orus 37 Orus 28
Acencheres 12/1 Acherres 32 Achencheres 16
Rathotis 9 Rathos 6
Acencheres I 12/5 Chebris 12 Acherres 8
Acencheres II 12/3 Acherres 12 Cherres 15
Harmais 4/1 Amesis 5 Amais 5
Ramesses ¼ Ramesses 1
Harmesses Miamen 66/2 Ramesses (Aegyptus) 68
Amenopthis 19/6 Amenophath 19 Amenophis 40
Sethos 59 Sethos 51 Sethos 55
Rampses 66 Rapsaces 61 Rampses 66
 
Translate »