FİRAVUN OSORKON I

 

 • Adı: Osorkon I,
 • Periyot: 3. Ara Periyot
 • Hanedanlık: 21. Hanedanlık
 • Selefi: Amenemope
 • Halefi: Siamun
 • Saltanatı: MÖ 992 – 986
 • Babası: Amenemope ya da Sheshonq
 • Annesi: Mekhtenusekhet
 • Hanımı: ?
 • Kardeşi: Siamun
 • Ölüm Yılı: MÖ 986
 • Defin Yeri: Tanis

Modern kaynaklarda Osorkon adı geçmemektedir. Osorkon adı sonraki kral listelerinde yunanca olarak geçmiştir. İsmi Libyalı ismine benzer ve Libyalı bir kabilenin reisi olarak da Mısır hanedanlığına geçtiği savunulur. Çok fazla bilgi olmayan Osorkon I’in kral listelerinde 21. Hanedanlık kralı olduğu net şekilde yazışmıştır.