Siamun

FİRAVUN SIAMUN

Aşağı Mısır’a kadar uzamış bir saltanatın kralı olan Siamun, Psusennes I’den sonra bu hanedanlığın güçlü kralı olarak kayıtlara girmiştir. Siamun’un eski Roma’da ismi, Metjerkheperre-Setepenamun yani “Amun’un Seçtiği, Re’nin Tanrı Olarak Gösterdiği Kral” demekti. Amun’un oğlu sıfatını almış bir firavundu.

Manetho’ya göre 9 yıl saltanat sürdüğü yazılıdır. Şimdilerdeki incelemelerde 17-19 yıl olduğu söylenmiştir. Fransız Mısırbilimci Nicolas Grimal’e göre Siamun Tanis’teki Amun Tapınağı’nın duble genişletmiş, Mesen’deki Horus Tapınağı için de çeşitli işlemler başlatmıştı. Heliopolis ve Piramesse’de yapılar yaptırmış ve burada sağ kalan taş bloklarda ismi yazılmıştır. Memfis’te 6 taş sütunlu ve adının yazılı olduğu büyük bir kapılı yeni Amun Tapınağı yaptırmış ve bunu Amun’a adamıştır. Ptah’ın Memfis papazlarına bir çok eser vermiş ve adamıştır.

Krallar Vadisi’ndeki Yeni Krallık dönemi birçok firavunun mumyalarını ve mezarlarını; yağmalanmasından korumak için, Der El-Bahari’deki DB320 numaralı mezara taşıttırmıştır. Bütün bu olaylar Siamun’un 1 ile 10. yılları arasında olmuştur.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia