FİRAVUN SIPTAH

 • Adı : Ramses Siptah, Akhenre Setepenre Siptah ya da Merneptah Siptah olarak bilinir.
 • Adının Anlamı: Ptah’ın Oğlu
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 19. Hanedanlık
 • Selefi: Seti II
 • Halefi: Kraliçe Twosret ardından da Setnakhte
 • Saltanatı: MÖ 1193 – 1187
 • Babası: Seti II
 • Annesi: Seti II‘nin nikahsız eşi ya da cariyesi Sutailja (Canan)
 • Çocukları: Yok
 • Ölüm Yılı: MÖ 1187
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV47
 • Mezarın Keşfeden: Edward Ayrton

Firavun Siptah’ın Mısır’da saltanat sürüp sürmediğine dair bazı sorular hala bulunmaktadır. Üvey annesi Tawosret’in himayesi altında bir nevi başbakan gibi hayatını sürdürmüş olduğunu düşünürler. Siptah bu zamanlarda 14 yaşlarındaydı ve büyük olasılıkla üvey annesine bağlıydı.

Siptah tahtta 6 yıl saltanat sürdükten sonra 20 yaşında öldü. Mumyası erzak işaretlerinde gözüküyordu. Onun için KV47 hazırlandığı halde, KV35’te bulunmuştu. Kırmızı granit lahiti kabartma bir resme benzeyen şekilde odasının içinde bulunmuştur. Başka iskeletlerde bulunmuştur fakat bunların 3. Ara Periyot zamanında sonradan gömüldüğü sanılmaktadır.

Content Protection by DMCA.com