Senwosret II Piramidi

SENWOSRET II PİRAMİDİ

Yüksekliği 48,5 metre, tabanı 106 metre, eğimi 43°35′ olan ve içinde bir kraliçe piramidi bulunan Senwosret II Piramidi Il-Lahun bölgesindedir. İnsanı şaşırtan yeşil bir tarlanın olduğu yerden bakıldığından mahvolmuş bir piramit görünür.

Yeşil tarlanın karşısında sapsarı kumlar görünür. Piramidin kerpiç bir merkezi vardır fakat tabanı doğal sarı kireçtaşından bir tümsek içine inşa edilmiştir. Senwosret II, Amenemhet II’nin ardılıdır ve 12. Hanedanlık’ın 4. firavunudur. Site, 18 ve 19. Hanedanlıklar için önemli bir yer olan Kom Madinet Ghurab’a uzak değildir. Piramit, 12 metre yüksekliğindeki bir küçük tepe üzerine inşa edilmiştir. Geniş kireçtaşları kullanılmış araları yanmaz tuğlalarla kaplanmıştır.

Bu piramidi yapan mimarlar sarı kireçtaşı kütükleri kullanmıştır. Piramidin merkezinin üstünde kerpiç kullanılmıştır. Piramit antik çağlarda hırsızlar tarafından soyulmuştur. Mimarlar burayı dini geleneklere çok uygun yapmışlardır ve piramidin avlusunda bu sebepten gizli bir giriş vardır. Gök ve yıldızlar diniydi. Kral ölünce mezarını terkeder, tanrı ve yıldız olurdu. Osiris kültünün doğmasında bu çok önemlidir. Osiris’in yeraltını andıran mezarlar için çok önemlidir.

Kuzeyinde sekiz dikdörtgen blok taş vardır. Bunlar belkide kral ailesine bağlı kişilere ait mastabalardır. Her mastabanın önünde Her mastabanın önünde dar şaft vardır ve defin odasına inmektedir.

İçeri giriş güneyin doğu kısmındaki iki şaftın arasındandır. Şaft mezarlar güney tarafına kazılmıştır. Senwosret II’nin kızı Prenses Sit-Hathor-Iunet’in de mezarı buradadır. Araştırmalarda çok görkemli cenaze süsleri bulunmuştur ve Il-Lahun Hazinesi olarak bilinmektedir. Ölüm tapınağı doğu taraftadır. Planı bilinmemektedir. Pekçok fragman, granit kullanılarak oyularak dekore edilmiştir. Kuzey tarafının dışında sekiz mastaba vardır. kerpiçten kaplanmış kayalarla izole edilmiştir. Ek olarak prenses mezarları da vardır. Senwosret II’nin geçit yolu kazılamamıştır. Doğusunda küçük bir piramit vardır.

Orijinalde 27,6 metrekare ve 18 metre yüksekliktedir. Kompleksin vadi tapınağı bilinmektedir fakat planı yok edilmiştir.

Content Protection by DMCA.com