Senwosret III Pİramidi

SENWOSRET III PİRAMİDİ

Yüksekliği 48,5 metre, tabanı 106 metre, eğimi 43°35′ olan ve içinde bir kraliçe piramidi bulunan Senwosret II Piramidi Dhashur bölgesindedir. İnsanı şaşırtan yeşil bir tarlanın olduğu yerden bakıldığından mahvolmuş bir piramit görünür.

Yeşil tarlanın karşısında sapsarı kumlar görünür. Piramidin kerpiç bir merkezi vardır fakat tabanı doğal sarı kireçtaşından bir tümsek içine inşa edilmiştir. Senwosret II, Amenemhet II’nin ardılıdır ve 12. Hanedanlık’ın 4. firavunudur. Site, 18 ve 19. Hanedanlıklar için önemli bir yer olan Kom Madinet Ghurab’a uzak değildir. Piramit, 12 metre yüksekliğindeki bir küçük tepe üzerine inşa edilmiştir. Geniş kireçtaşları kullanılmış araları yanmaz tuğlalarla kaplanmıştır.

İçeri giriş güneyin doğu kısmındaki iki şaftın arasındandır. Şaft mezarlar güney tarafına kazılmıştır. Senwosret II’nin kızı Prenses Sit-Hathor-Iunet’in de mezarı buradadır. Araştırmalarda çok görkemli cenaze süsleri bulunmuştur ve Il-Lahun Hazinesi olarak bilinmektedir. Ölüm tapınağı doğu taraftadır. Planı bilinmemektedir. Pekçok fragman, granit kullanılarak oyularak dekore edilmiştir. Kuzey tarafının dışında sekiz mastaba vardır. kerpiçten kaplanmış kayalarla izole edilmiştir. Ek olarak prenses mezarları da vardır. Senwosret II’nin geçit yolu kazılamamıştır. Doğusunda küçük bir piramit vardır.

Orijinalde 27,6 metrekare ve 18 metre yüksekliktedir. Kompleksin vadi tapınağı bilinmektedir fakat planı yok edilmiştir.

Güneydoğusundan piramide giden bir geçityolu vardır fakat hala daha keşfedilememiştir. Piramidin doğu tarafının merkezinde orijinal küçük bir ölüm tapınağı vardır. Piramidin planına ait olan herşey mahvolmuş durumdadır. Geleneksel ölüm kültündeki yozlaşmanın şahitliğini yapmaktadır. Granit bir sahte kapı, cephanelikler ve giriş odası bulunmaktadır.

12. Hanedanlık piramitlerinin çoğunda iskelet sistemi kullanılmıştır. Bu iskelet moloz, kum ve kerpiçle doldurulmuştur. Piramidin etrafına güvenlik amaçlı sıralı bir hendek sistemi kazılmıştır. Senwosret III Piramidi de bu güvenlik sistemini izlemiştir.

Tuhaf olanı, defin odası piramidin dikey eksenine çok yakın durmaktadır. Bu oda, çatısı beş çift kireçtaşıyla kaplanmış ve her biri 30 ton ağırlığındadır. Odanın duvarları granitle kaplanmış ve üzerine beyaz sıvalı beyaz bir katman atılmıştır. Tabanda, odalarda, hücre duvarlarında ve sahte kapıda ucuz kireçtaşı ile kaplanmış, kırmızı ve siyah noktalı şekillerle boyanmıştır.Böylelikle pahalı ve sağlam pembe granite benzemiştir.

Geleneklere uygun defin odasının batı duvarına muhteşem bir lahit koyulmuştur.

Hiksos zamanında mezar hırsızları piramide girmişlerdir. Çizdikleri taslaklar paramparça bulunmuştur. Piramit tamamen boştur diyemeyiz. İçerisinde mumyalama kapları ve merdiven bariyerleri bulunamamıştır. Sadece lahit durmaktadır. Piramidin kuzeyindeki iki galeride prenses mezarı bulunmuştur. Bu mezarın sistemi oldukça karışıktır. Üst galeride en azından dört mezar daha olduğuna inanılır. Alt galerilerde birkaç muhteşem mücevherat ve kadınların defin malzemelerrinden birkaç parça bulunmuştur. Mücevheratın 333 parçasının Senwosret’in kızı yada karısı prenses Sit-Hathor’a ait olduğu düşünülmektedir. Bu mücevheratların bazılarıyla, göğüs bölgesi değerli taşlar,altın kelepçeler ile süslenmiştir. Bu nesneler şu an Mısır Antik Müzesi’ndeki Hazine Odası’ndadır.

Content Protection by DMCA.com