Senusret III

FİRAVUN SENUSRET III

Enteresan bir bilgiyle başlayalım. Senusret III’ün boyu; 2,5 metre civarındadır.

Bunun da saltanatı hakkında da diğer firavunlar gibi anlaşmazlıklar vardır. Manetho 48 yıl demiştir. Turin listesi de 30 yıldan fazla demiştir. En yüksek olarak bizim gördüğümüz Nubia’da bir dikilitaşta 19. saltanat yılı şeklindeki yazıdır. Tabii ki bu kadar kısa bir saltanat da olmayabilir.

Askeri olarak Senusret III Filistin’e askeri bir operasyon gerçekleştirmiştir. Nubia’ya saltanatının 8, 10, 16. ve 19. yıllarında toplam dört askeri operasyon düzenlemiştir. Güneyde düşmanlarla karşılaşması gösterilmiştir. Bu operasyonlar çok vahşice ve acımasızca olmuştur. Erkekler öldürülmüş, kadın ve çocuklar esir alınmış, tarlalar yakılmıştı. Güney sınırı kalelerini daha da güçlendirmiş ve kişisel olarak da Suriye’ye bir sefer düzenlemişti.

Senusret III Nubia’ya karşı politikasını değiştirdi ama nedeni bilinmiyor. Bazı delillere göre Mısır’a karşı bir ordu hazırlamış fakat tam destek alamamıştır. Belki de propaganda ve tavır takınmıştır.

İçeride de Senusret III yerel vali ve eyaletlerin güçlerini kaldırmış, merkezi hükümeti güçlendirmiştir. Ülkeyi üç yönetim birimine bölmüştür. Kişisel olarak yönetici güçlerine limit getirmiştir. Senusret III orta sınıf insanlar olan çiftçiler, tacirler, sanatçılar ve iş adamlarına verdiği destekle ün yapmıştır.

Senusret III’ün de tapınaklar yaptığını görüyoruz. Önceki firavunların tapınaklarını güçlendirme ve yarım kalanları bitirmekle uğraşmıştır. Fayyum’da sıra dışı yapılar yaptırmıştı. Bunlar firavunların defin standardından çok uzaktı.

Geleneklerden biraz kopmuştu. Genellikle firavunlar heykellerinde; genç, kuvvetli ve idealleri olan bir kral gibi gösterilmesine rağmen Senusret III, yaşlı bir adam olarak gösterilmiştir.

Senusret III’ün piramidi Dhashur’dadır. Babası Amenemhet II’nin yanındadır. Büyük kerpiçten yapılan piramidin firavun ailesi için yeraltında çeşitli galerileri vardır. Ancak firavun limon taşından yapılan defin odasına hiçbir zaman gömülmemiştir. Standart giriş bunda da yoktur, giriş batı tarafındadır.

Abidos’ta ölüm tapınağı yaptırmıştır. Kült merkezi olması amacıyla yeraltında mezar ve tapınak vardır. Bir vadi tapınağı ve 900 metrelik geçit vardır. Mumyası bu tapınakta da bulunamamıştır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia