Ankhesenamun

 

KRALİÇE ANKHESENAMUN

 • Adı : Ankhesenamun, Ankhesenpaaten 
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 18. Hanedanlık
 • Selefi: –
 • Halefi: –
 • Saltanatı: MÖ 1332 – 1323
 • Babası: Ankhenaten
 • Annesi: Nefertiti
 • Kocası: Tutankhamun
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: MÖ 1322
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi 
 • Mezar Numarası: KV21
 • Mezarı Keşfeden: ?


  Ankhesenamun, Firavun Ankhenaten ve Kraliçe Nefertiti‘nin altı kızından biridir. İleride de Tutankhamun‘un karısı olacak ve Kraliçeliğe yükselecektir. Adının anlamı ise “Amun sayesinde yaşıyor” demektir. İlk zamanlarda isminin Ankhesenpaaten “Aten’de yaşayan” olduğu da bilinmektedir. Ankhenaten ailesine ait bir rölyef

Thebes’te doğmuş fakat babası Ankhenaten dini değiştirdiğinden dolayı başkenti de Akhetaten’e taşıdığından burada yaşamıştır. Ankhesenamun’un Tutankhamun ile evlendiğinde sadece on üç yaşında ve sadece sekiz yaşında olduğu düşünülmektedir. Beraber büyümüş, beraber hayatı yaşamışlardır. 

Tutankhamun ve Ankhesenamun yaklaşık on yıl boyunca Mısır’ı yönetti ve Ankhesenamun ona iki kızı doğurdu. Ne yazık ki her ikisi de erken doğdu ve doğumdan kısa bir süre sonra öldü. Mumyaları Tutankhamun‘un mezarına gömüldü.

Ankhesenamun için aynı zamanda Tutankhamun‘un üvey kardeşi olduğu da savunulur. Tutankhamun öldükten sonra aileye yakın olan saray danışmanı Ay ile evlenmiş olabilme ihtimali vardır ama net bir bilgi değildir. Bulunan bir cam yüzükte bu evlilik kayıt altına alınmış ancak şimdiye kadar kurtarılan hiçbir anıtta Ay‘ın karısı olduğuna dair başka bir işaret de bulunmamıştır. 

Ankhesenamun’un Hitit Kralı Suppiluliumas’a oğullarından birini kocası (ve dolayısıyla Mısır firavunu) olmak için göndermesini isteyen bir mektup yazdığına dair bazı kanıtlar vardır.

Ankhesenamun, MÖ 1325 ile 1321 arasında tarihi kayıtlardan kaybolmuştur. Hiç bir belgede onunla ilgili bilgiler bu tarihten sonra yoktur. Kimse ona ne olduğunu bilemediler. Tutankhamun‘un karısı Ankhesenamun’a “Mısır’ın Kayıp Prensesi” adını verdiler.

 

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia