Tutankhamun

FİRAVUN TUTANKHAMUN

 • Tutankhamun, Kral Tut olarak da bilinir
 • İlk zamanlarda Tutankhamun, Tutankhaten olarak bilinirdi. “Aten’in Yaşayan Sureti” anlamındadır.
 • İsmi hanedanlığının üçüncü yılında değiştirilmiştir. “Amun’un Yaşayan Sureti” anlamına gelen Tutankhamun olmuştur. Kafir olarak addedilen babası Akhenaten tek tanrıya inanarak yeni bir reform ve din başlatmış, sadece Tanrı Amun‘a ibadet edilmiştir.
 • Bazı yerlerde de Tutankhamon yada Tutankhamen olarak da çevrilmiştir.
 • Yeni Krallık zamanında yaşamıştır.
 • 18. Hanedanlık firavunudur.
 • Selefi: Akhenaten MÖ 1351-1337
 • Halefi: Ay
 • Saltanat yılı: MÖ 1334-1325
 • Semenkhare’nin (MÖ 1336-1334) yerine geçmiştir. Semenkhare’yi firavun olarak adlandıran spekülasyonlar vardır. Smenkhkare Ankhetkheperure gerçekten de bir kadın ismidir. Bunun Nefertiti olduğunu savunanlar da vardır. NefertitiAkhenaten‘in Asıl Karısı’dır. Tutankhamun’un üvey annesidir.
 • Doğum yılı: MÖ 1343
 • Babası: Ankhenaten , Kafir Kral
 • Annesi: Kiya
 • Üvey Annesi: Nefertiti. Ay‘ın kızı ve Ankhenaten‘in Asıl Karısı’dır.
 • Karısı: Ankhesenpaaten (aka Ankhesanamum and Ankhesenamen) , üvey kız kardeşidir.
 • Çocukları: İsimleri bilinmemektedir. İki kızı vardır ve Tutankhamun ile gömülüdür.
 • Baş Veziri: Üvey annesi Nefertiti‘nin babası Ay’dır. Aynı zamanda Ankhesenpaaten’in dedesidir.
 • Generali: Horemheb (Tahtın varisi olarak da söylenmektedir.)
 • Ölüm Yılı : MÖ 1325
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV62
 • Mezarı Keşfeden: Howard Carter
 • Tutankhamun Neden Ünlüdür? Bu Kral’ın mezarı günümüze kadar el sürülmeden olduğu gibi ulaşmıştır. İçindeki bütün hazineleri tamdır.

TUTANKHAMUN KRONOLOJİSİ

 • MÖ 1343 – Tutankhamun bu yılda doğmuş ve Tutankhaten adını almıştır.
 • MÖ 1343 – Firavun Akhenaten ve karısı Kiya’nın oğludur. Doğum yeri Amarna’dır. Yeni bir şehirdir ve Akhenaten tarafından yaratılmıştır. MÖ 1345 yılında insanlar Thebes’ten buraya taşınıp yerleştirilmiştir.
 • MÖ 1337 – 17 yıllık saltanattan sonra inanılmaktadır ki Akhenaten tahta çekilmiş ve kısa bir süre sonra da ölmüştür.
 • MÖ 1336 – Smenkhkare Ankhetkheperure isimli bir kişi boş kalan tahtı almıştır (MÖ 1336-1334). Semenkhare’yi firavun olarak adlandıran spekülasyonlar vardır. Smenkhkare Ankhetkheperure gerçekten de bir kadın ismidir. Bunun Nefertiti olduğunu savunanlar da vardır. Nefertiti, Akhenaten‘in Asıl Karısı’dır. Tutankhamun’un üvey annesidir.
 • MÖ 1334 – Tutankhamun yaklaşık 9 yaşındayken Mısır Firavunu olmuştur. Vekili de yani Büyük Veziri Ay olmuştur. Ay aynı zamanda Nefertiti‘nin de babasıdır. Bir bakıma Büyük Veziri üvey dedesidir.
 • MÖ 1334 – Tutankhamun Ankhesenpaaten ile evlenmiştir. Ankhesenpaaten aynı zamanda üvey kız kardeşidir. Akhenaten ve Nefertiti‘nin üçüncü kızlarıdır.
 • MÖ 1331 – Tutankhamun ismini Tutankhaten’den Tutankhamun’a; kraliçe olan eşi Ankhesenpaaten’i de Ankhesenamun’a çevirmiştir. Belki de geleneklerden gelen baskılardan belki de Aten inancının bitip Amun inancı kabulünün hızla büyümesi için bunu yapmıştır.
 • MÖ 1330 ve 1325 arası: Kral Tutankhamun, Kraliçe Ankhesenamun ve saray halkı eski başkent Thebes’e tekrar geri taşınmıştır. Thebes Eski Mısırlıların tanrısı Amun‘un ibadet merkezi ve Amun papazlarının güçlü merkezidir. Tutankhamun ve Ankhesenamun’un evliliklerinden 2 kızları olmuştur fakat ölü doğmuşlardır. General Horemheb “Çocuk Kral” ın vekili gibi atanmıştır. Tutankhamun’un mirasçısı olmuştur. Suriye ve Nubia (Afrika’nın kuzeydoğusu) ‘ya askeri seferler düzenlenmiş bunlarda Tutankhamun’un aktif olarak rol oynayıp oynamadığı bilinmemekte fakat mezarındaki bir sahnede atların çektiği iki tekerlekli savaş arabasında resmedilmiştir. Mezarında bunlardan altıya yakın çizim vardır. Bu zaman aralığında ayrıca çeşitli binalarda Karnak ve Thebes’teki bazı tapınaklar restore edilmiştir.
 • MÖ 1325 – Bu yıl Kral Tutankhamun ölmüştür. Yaklaşık 18-19 yaşlarındaydı. O sadece yaklaşık 9 yıl yönetebilmiştir. Cesedindeki parçalar ölümünde bir sır olduğunu göstermektedir.
 • MÖ 1324 – Ölümünden 70 gün sonra (Eski Mısır dini ritüelleri dolayısıyla) Krallar Vadisi’nde aceleyle hazırlanan mezarına defnedilmiştir.
 • MÖ 1124 – İlk mezar hırsızları Ramses IX ( MÖ 1124 – 1106) zamanında kanıtlanmıştır. Belki de Tutankhamun’un mezarı ilk bu zamanda soyulmuştu.
 • MÖ 1133 – Tutankhamun mezar girişi, molozlarla örtülmüştür.
 • MS 1891 – Howard Carter, Mısır’ a Mısır Araştırma Fonu ile küçük yaşta gitmiş ve Mısır Antik Çağ Bilimleri Servisi’nde çalışmaya başlamıştır.
 • MS 1914 – Howard Carter ve Carnarvon, Mısır Antik Çağ Bilimleri Servisi’nden Krallar Vadisi‘nde kazı yapmak için lisans almışlardır. Fakat 1.Dünya Savaşı sebebiyle kazı çalışmaları durmuştur.
 • MS 1917 – Carter, Lord Carnarvon’e başvurarak Tutankhamun’un mezarını kazmak için finansal arayış içine giriştiler.
 • MS 1917 – 1922: Carter Krallar Vadisi‘nde kazılara başladı fakat mezarı bulamıyordu.
 • MS 1922 – Carter, birkaç mevsimlik kazı çalışması için Lord Carnarvon’dan maddi destek aldı. 4 Kasım‘da Carter, Tutankhamun’un mezarına giden basamakları buldu ve Lord Carnarvon’a Mısır’a gelmesi konusunda rica da bulundu. 5 Kasım‘da, Lord’a telgraf çekti: “Sonunda Vadi’de mükemmel bir keşif yaptım. Olağanüstü ve mührü hala üzerinde bir mezar buldum. Sen gelene kadar tekrar kazılarıma devam edeceğim. Tebrikler” diye yazdı. 26 Kasım‘da Carter, Lord Carnarvon ve kızı Lady Evelyn Herbert ile beraber mezarın giriş kapısının sol tarafındaki kırığı gördüler. Carnarvon, Carter’a “Herhangi bir şey görebiliyor musun?” diye sorunca Carter “Evet harika şeyler” dedi ve başladı anlatmaya ” Işıtan gözlerim kamaşıyor. Yavaş yavaş sisten beliriyor ki tuhaf hayvanlar, heykeller, ve altınlar. Her yer altın parlıyor” 27 Kasım ‘da Carter, Carnarvon ve Lady Evelyn Herbert giriş salonu ve ek yapıları araştırdılar. Onlar başka bir odaya ait mühürlü bir kapı buldular.
 • MS 192316 Şubat‘ta Howard Carter mührü açtı ve kapıdan defin odasına yani Firavun Tutankhamun’un lahitine doğru gitmeye başladı. 17 Şubat‘ta defin odası resmen açıldı. 5 Nisan‘da Lord Carnardon bulaşıcı sivrisinek ısırığından dolayı Kahire’de öldü. Howard Carter üç ciltlik keşfinin ilkini yayınladı.
 • MS 1925 – Carter mezardaki çalışmalarına yeniden başladı. İç tabutu açınca Tutanhamun’un meşhur mumyası gün ışığına çıktı.
 • MS 1932 – Kral Tut’un hazineleri Kahire Müzesi’ne gönderildi.
 • MS 1939 – 2 Mart 1939 yılında Howard Carter Londra’da öldü.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia