Yeni Krallık

Yeni Krallık
(MÖ 1550 – 1069)

II. Ara Periyot Ahmose I’in, Hiksosları yenmesiyle bitmiştir. Mısır’ın kuzey sınırları garantiye alındıktan sonra Ahmose içerdeki değişiklikleri yeniden düzenlemiştir. Nubia-Kush bölgesi için valilik pozisyonu yaratmıştı. Bu vali Firavun hariç kimseye hesap vermemişti.

Bu periyodun savaşları genellikle Yakın Doğu imparatorluklarıyla olmuştur. Hititler, Mitanniler ve Asurlular. Bunların hepsi de Mısır’ın komşularıydı. Mitanniler, Nahrina civarını işgal etmişlerdi. Asurlular doğu sınırlarını, Hititler de batı taraflarını işgal etmişlerdi.

Gene bu periyot zamanında Ramses III amaçsızca dolaşan kabilelere karşı savaşmıştır. Bunlar Mısır sınırlarında, kuzeyden Fırat Nehri yakınlarında ve güneyde 4. şelalenin altlarında görülmüştü.

Thutmose I Mısır’ın sınırlarını genişletmişti. Thutmose I ve torunu Thutmose III sınırlarında birçok savaş ve seferler yapmışlardır. 18. Hanedanlık’tan sonra bir askeri general firavun olmuş ve ülkeyi kurtarmıştı. Horemheb isimli bu firavun komutan 18. Hanedanlık’ı bitirmiştir. 20. Hanedanlık zamanında bir çok ünlü firavunu görebiliriz. Ramses II’nin komşusu Hititlerle yaptığı Kadeş Savaşı ve sonunda imzalanan anlaşmayla barış sağlanmıştı. Bu diplomaside yeni bir işaretti.


Kadeş Savaşı Barış Metni

Yeni Krallık’ın saygın isimlerinden biri de, kadın Firavun Hatshepsut’tur. O geniş tapınaklar ve ibadethaneler inşa ettirmişti. Kuzey ve güneyde Hatshepsut’a ait birçok tapınak vardır. Onun saltanatı boyunca ülkede barış ve zenginlik olduğu görülmüştür.

Diğer farklı bir kişi de Firavun Akhenaten’dir. Onun ülke içindeki devrimleri rahatsızlıklara sebep olmuş, tek tanrıya inanmaları için halkı zorlamış ve en sonunda tahttan indirilmişti.


Kafir Kral Akhenaten

Bu zamanda ticarette ileri seviyedeydi. Kush’tan gelen altın, fildişi, abanoz, sığırlar, reçineler, zamklar ve yarı kıymetli taşlar ülkeyi baya zenginleştirmiş ve halkını da bunlarla tanıştırmıştı.

Yeni Krallık Ramses XI saltanatıyla sona erdi.

Loading

Kontrol ediniz...

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) …

Translate »
Menü
 TarihPedia