Piramitler

Quakare Ibi Piramidi

QUAKARE IBI PİRAMİDİ Ibi, 8. Hanedanlık firavunlarındandır. 1. Ara Periyot zamanında saltanat sürmüştür. Piramidi çok küçük ve Pepi II Piramidi‘nin doğu tarafında uzanmaktadır. Ibi sadece 2 yıl saltanat sürmüştür. Piramidinin yükseliği 21 metre, tabanı 31,5 metre ve eğimi bilinmemektedir. Piramit çok hasar görmüş ve şu an çok küçük parçaları kalmıştır. Orijinal olarak kuzey tarafındaki girişini beton plaka kaplamaktadır, Geriye kalanlardan …

Read More »

Pepi II Piramidi

PEPI II PİRAMİDİ Pepi II, 6. Hanedanlık‘ın 4. Kralı’dır. 94 yıl kadar yaşadığı tahmin edilmektedir. Mısır tarihinde en uzun süre yaşayan firavundur. Pepi II ile Eski Krallık kapanmaya başlamıştır ki insanlık tarihinin çok önemli çağlarından biridir. Piramidi 6. Hanedanlık piramitleriyle çok benzeşmektedir. Güney Sakkara bölgesinde bulunan piramidin Ölüm Tapınağı doğu tarafındadır ve ağır hasar görmüştür. Şimdiye kadar tanımlanamamış 4 tane …

Read More »

Pepi I Piramidi

PEPI I PİRAMİDİ Pepi I , Teti‘nin oğlu ve 6. Hanedanlık‘ın 2. Kralı’dır. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın her ki tarafının da hükümdarı olmuş ve 34 yıl hüküm sürmüştür. Güney Sakkara’da bulunan Pepi I Piramidi bugün taş kümeleriyle 12 metre yüksekliktedir. Pepi I Piramidi en parlak döneminde diğer bütün Mısır piramitlerine göre göz kamaştırıcıydı. Bu piramit Men-nefer-Pipi olarak da bilinirdi. Anlamı …

Read More »

Niuserre Piramidi

NIUSERRE PİRAMİDİ Niuserre babası Neferirkare ve erkek kardeşi Neferefre‘nin piramitlerini tamamlamış; büyük ihtimalle de babasının küçük piramidini annesi Kehtkaus II için ölüm kompleksine dönüştürmüştür. Abusir’de kendisine ait ölüm kompleksi ve güneş piramidi inşa etmiştir. Sahure’nin piramitleri, Heliopolis’e doğru bazıları çapraz olarak dizilmiştir. Niuserre, Sahure ve kendi piramidi arasındaki bu çapraz durumu kaldırmıştır. Babasının geçit yolu ve Vadi Tapınağını da kapsayarak …

Read More »

Neferirkare Piramidi

NEFERİRKARE PİRAMİDİ Neferirkare Abusir’de ölüm kompleksi yapmıştır. Sahure Piramidi‘nin biraz güneybatısındadır. Bu ölüm kompleksi, piramit ve ölüm tapınağından oluşmaktadır. Geçit ve ölüm tapınağı Neferirkare öldüğünden eksik kalmıştır. Oğlu Niuserre tarafından sonradan tamamlanmıştır. Kraliçe Piramidi’ne ait bir kanıt bulunmamaktadır. Orijinal piramidin güneyinde küçük bir piramitti. Neferirkare’nin karısı, Kraliçe Khentkaus II ‘nin defin işlemlerinde kullanılmıştır. Tabanı 105 metre uzunluğunda, Yüksekliği 72 metredir. …

Read More »

Neferefre Piramidi

NEFEREFRE (RANEFEREF) PİRAMİDİ Abusir vadisindeki piramitlerden uzun zaman bilgi alınamayan ve Bilinmeyen Piramit olarak adlandırılan Neferefre Piramidi; zamanla bilime Mısır Tarihi hakkında bilgiler vermiştir. Ba tanrısının gücünü Neferefre’ye verdiğine inanılmıştır. 5. Hanedanlık zamanında başlanmış fakat bitirilememiştir. Fazla yağmalanmamıştır. 65 metre uzunluğunda eğimi belirlenememiştir. Kral öldüğü zaman, tamamlanamayan piramit büyük kare bir mastabaya çevrilmiş ve eğimi 78 derece olmuştur. Ölüm tapınağı …

Read More »

Menkaure Piramidi

MENKAURE (MIKERINOS) PİRAMİDİ Keops ve Kefren piramitlerinden sonra üçüncü büyük ve ihtişamlı piramit olan Menkaure Piramidi’nin sahibi olan Menkaure, Khafre (Kefren)‘in oğludur. Giza paltosunu süsleyen bu üç büyük piramit gelenleri saygıyla karşılamaktadır. Orijinal yüksekliği 65-66 metredir. Şu an sadece 62 metresi ayakta durmaktadır. Tabanı 105 metredir. Eğimi 51 derecedir. Khufu ve Kefren piramitlerinin güneybatısında yer almaktadır. MÖ 26. yy civarında …

Read More »

Merenre Piramidi

MERENRE PİRAMİDİ Merenre, Pepi I‘in en büyük oğludur ve 9 yıl saltanat sürmüştür. Bu piramidi babasına çok uzağa değil, 450 metre güneybatısına inşa etmiştir. Bugün Merenre Piramidi moloz öbeklerinden dolayı çok kötü durumdadır. Piramidi girişi kuzey tarafında bulunabilmiştir. Demir kapı mezar soyguncularının çok uğraşmaları sonucu granit taşlarla engellenmiş durumdadır. Piramit hakkında esaslı bir kazı yapılamadığından bilgimizde çok azdır. Abidos’taki küçük …

Read More »

Maidum Piramidi

MAIDUM PİRAMİDİ Maidum Piramidi orijinal olarak yedi adımlı bir piramittir. En genişi 8 adımlı piramittir. Neticede adımlar  piramidin içine doğru düzgün uzaklıktadır. Çölün kenarında ayakta durur. Bu dev yapı çöküntüden sonra enkazlarla doludur. Çöküntü esnasında olduğu da şüphelidir. Bazı inanışlar, Bent Piramidi’nin açısının değiştirildiğinden dolayı çöktüğünü söylerler. Diğer görüşler ise Roma zamanlarında veya Orta Çağ’a kadar olduğunu söylerler. Maidum Piramidi, …

Read More »

Lepsius Piramidi

LEPSIUS PİRAMİDİ Giza’nın kuzeyinden birkaç kilometre uzaklıkta Abu Rawash’da bir site vardır ve çok az gözükmektedir. Bu tapınak harabesi içinde çok fazla anıt bulunmaktadır. Bunların en iyi bilineni 4. Hanedanlık Kralı Djedefre‘nin yaptığı piramittir. En kuzeyindeki piramit harabe halindedir. Bu harabe yapı en doğusundaki burun bölgesine inşa edilmiştir. Bu yapı orijinal olarak 1830 yılında keşfedilmiş, incelenmiştir. Fakat kapsamlı olarak 1980 …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia