Piramitler

Beyaz Piramit

BEYAZ PİRAMİT 4. Hanedanlık‘ta Snefru‘dan sonra ilk kral Amenemhet II olmuştu. Amenemhet II kendine yakın olan iki atasını Fayum vadisi yakınlarındaki El-Lihst’e defnetmeyi uygun bulmuştu. Sonra tekrar Dhashur’un kuzeyine bunları taşıdığı bilinmemektedir. Bu piramit kireçtaşının özünden yapıldığından bu ismi almıştır. Taş hırsızları tarafından birkaç defa zarar görmüştür. Eski Mısırlılar bu piramide, Kuvvetli Piramit demişlerdir. Bu piramidin tabanı kaba bir hesapla …

Read More »

Bent Piramidi

BENT PİRAMİDİ Güney Saqqara’da Dhashur piramitlerinden biri olarak ayakta durmaktadır. Bu piramide “Bent=Eğri” denmesinin sebebi görünümündendir. Diğer piramitler gibi kenar yapıları düzgün bir biçimde değildir. Biraz eğri ve yamuk bir şekildedir. Bent Piramit, Mastaba Faraoun’un 2 km. güneyindedir. Bu piramidin müteahhidi, 4. Hanedanlık’ın ilk hanedanı Firavun Snefru (MÖ 2680-2565)’dur. Bent Piramit, Eski Mısır’daki büyük Firavun Snefru tarafından inşa edilen üç …

Read More »

Ameny Kemau Piramidi

AMENY KEMAU PİRAMİDİ 1957 yılında Dhashur’da, Eski Dhashur Gölü’nün güneydoğu kenarında küçük ve ağır hasar görmüş bir piramit keşfedildi. Kırılmış mumyalama kavanozlarının Ameny Kemau’nun sahibine ait olduğu keşfedildi. Gerçekten de Ameny Kemau hakkında az bir bilgi vardır. Orta Periyot’ta fazla bilinmeyen bir hükümdardır. 1968 yılında piramidin yapısını ve çevresi incelenmiştir. Buraya gelen ziyaretçiler hiç bir zaman yüksekliğinin 50 metre olduğunu …

Read More »

Amenemhet IV Piramidi

AMENEMHET IV PİRAMİDİ 52,5 metre yükseliğinde, tabanı tamamlanamamış, eğimi bilinmeyen bu piramit XIII. Hanedanlık firavunu Amenemhet IV‘e aittir. Amenemhet IV 12 yıl saltanat sürmüştür. Bent Piramidi‘nin kuzeyine 4,8 km uzaklıktadır. İlk olarak Orta Krallık tapınak modellerinde görülmüş olan dalgalı duvar çeşidiyle çevrelenmiştir. Piramit çok ağır hasar görmüştür. Halbuki kerpiç taban merkezi hala görülmektedir ve kireçtaşı kaplamalara dair hiç bir iz …

Read More »

Amenemhet III Piramidi

AMENEMHET III PİRAMİDİ 12. Hanedanlık‘ın güçlü kralı Amenemhet III iki piramit yapmıştır. Bunlardan birisi Dhashur’daki Siyah Piramit, diğeri de Hawara’daki Amenemhet III Piramidi’dir. En çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Herodot piramitlerin  cenaze törenlerinde 3,000 oda saydığını iddia eder. Herodot MÖ 5. yy’da piramidi ziyaret eder ve aşağıdaki açıklamaları yapar: “Labirent 6 güney, 6 kuzey tarafında olmak üzere 12 avlu ile …

Read More »

Amenemhet II Piramidi

AMENEMHET II PİRAMİDİ  Amenemhet II, Senusret I‘in den sonra gelen ve 12. Hanedanlık‘ın 3. Firavunu olarak geçmektedir. Bu piramidin temeli ağır taşlarla kaplanmıştır.Yapım tekniklerinden dolayı orta krallığın ikinci bir evresi olarak görülmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci hanedanlıklar zamanında da çeşitli elementler dahil edilmiştir. Dhashur Platosu boyunca, setlerle çevrili bir alanda bulunmaktadır. Piramit yeteri kadar incelenememiştir. 1894-1895 yılları arasında tam eforlu …

Read More »

Amenemhet I Piramidi

AMENEMHET I PİRAMİDİ  Yüksekliği: 55 metre Taban Uzunluğu: 84 metre Eğim: 54°27’44”      12. Hanedanlık Kralı Amenemhet I El-Lisht yakınlarında piramidinin temellerini atmıştır. Onun inancına göre bu piramit başkentin yakınlarındaydı. Piramide ilk girişi 1882 yılında Maspero gerçekleştirmiştir. 1894 ve 1895 yılları arasında iki Fransız arkeologla beraber çalışmaları hızlandırmıştır. 1902’den 1934’e kadar New York Metropolitan Müzesi’nden bir tim bu araştırmanın peşine …

Read More »

Ahmose Piramidi

AHMOSE I PİRAMİDİ       Çoğu Mısır bilimciler, piramitlerin ya krallarının dinine göre ya da yaşadıkların yerin inanışına göre yapıldığına inanmaktadır. Fakat Ahmose Piramidi’nde görülmektedir ki, bu piramit bu kuralların dışında kalmaktadır.      Ahmose I Piramidi, Abidos’tadır. Genel ağırlıklı olarak Mısır’daki komplex krallık yapılarına göre düşünülüp inşa edilmiştir. Ancak, birkaç özelliğiyle diğerlerinden ayrılır. İlk olarak bilinen şudur ki; atlar temsil …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia