Tanrıçalar

Astarte

ASTARTE Astarte adı, kuzeybatı Semitik bölgelerinde bilinen bir tanrıça adıdır. Mezopotamya’daki tanrıça Ishtar ile köken ve özellikleri birebir özdeştir. Başka çevirilerde ise Bronz Çağı’ndaki Demir Çağı zamanında (MÖ 1200 sonraları) Asherah adında vücut bulduğu da söylenir. Astarte, verimlilik, cinsellik ve savaşla alakalandırılmıştı. Astarte’nin sembolleri ise; aslan, at, sfenks, güvercin ve Venüs gezegenini işaret eden bir çemberdeki yıldızdır. Resimsel çizimlerde sıklıkla …

Read More »

Anat

ANAT Anat, Mısır’da 16. Hanedanlık (Hiksos Periyodu zamanı) zamanında ortaya çıkmıştır. Ona savaş tanrıçası yönüyle tapınılmıştır. Ashtart tanrıçasıyla eşleşmiştir. Horus ile Set arasındaki büyük yarışta, bu iki tanrıça Re’nin kızları gibi ortaya çıkmış tanrı Set’e evlilik verirler. Hiksos periyodu zamanında Anat tapınakları, Hiksosların başkenti Avaris ve Filistin’de olduğundan orada ibadet ediyorlardı. Hem de Memfis’te ibadet ederlerdi. MÖ 15 yy’dan 12.yy’a …

Read More »

Ammit

AMMIT – AMMUT Mısır mitolojisinde Ammit (Ammut, Ammet, Amam, Amemet, Amemait olarak da söylenir), yaşamda olan bütün hatalardan cezalandırıcı olarak kişiselleştirilmiş tanrıçadır. O, Maat’ın Salonu’nda yaşardı. Eski Mısır’da yeraltında (Duat diye bilinir) ölülerin kalpleri Anubis tarafından tartılırdı ve bu ölçü Maat‘ın tacındaki bir tüyle ölçülürdü. Maat; güveni, adaleti ve düzeni temsil eder. Kimin kalpleri çok fazla günah işlediyse, Ammit onu …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia