Tanrıçalar

Neith

NEİTH Savaş ve Dokuma Tanrıçası Neith (Nit, Net, Neit) eski Mısır’da savaş ve dokumacılık tanrıçasıdır. Aşağı Mısır Kırmızı Tacının ve Delta’daki Zau’nun şehrinin koruyucusudur. Esna kozmolojisine göre Neith, dünyayı ve güneşin annesi Ra’yı yaratmıştır. Bu da onu tüm tanrıların anası yapmıştır. Büyük yılan ve Ra’nın düşmanı Apep’i de Nun sularına tükürerek yaratmıştır. Neith iki farklı şekille gösterildi. İki oklu bir …

Read More »

Mut

MUT Ana Tanrıça   Mut (Maut, Mwt) Thebes’in ana tanrıçasıydı. Eski Mısırlılar Mut’u, koruyucu bir akbaba ve besleyen bir anne olarak kabul etmişlerdi. Böylelikle akbaba kelimesi ile anne kelimesi için “Mwt” kelimesini kullandılar. Kadın olarak tasvir edilmiştir. Bazı zamanlar kanatlı biri bazen de bir akbaba şeklinde tasvirleri de vardır. Genellikle krallık tacı giyer ve bu taç Mısır’ın ikili tacıdır. Bazen …

Read More »

Meretseger

MERETSEGER Kobra Başlı Tanrıça Mısır mitolojisinde Meretseger (Mertseger), anlam itibariyle ” sessizliğe aşık” demektir. Kobra tanrıçadır ve çöldeki tehlikelerin kişiselleştirilmiş halidir. Meretseger isminin ilk hecesi, piramit kelimesiyle benzerdir. Piramit şekilli bir dağın tepesinde yaşadığı düşünülmektedir. Krallar Vadisi‘ni gören, firavun mezarlarını takip eden bir yerdedir. Meretseger yerelleştirildiğinden dolayı, sadece bir bölgenin tanrısı olduğundan yerel bir tanrıdan ileri gidemedi. Vadi de zaman …

Read More »

Menhit

MENHİT Savaş Tanrıçası Eski Mısır mitolojisinde Menhit (Menchit), gerçekte yabancı bir savaş tanrıçasıdır. Heykelleri savaşçı şeklindedir ve kelime anlamı da “katliamcı” demektir. Mısır tanrıları arasına dahil edildiğinde Menhit, Anhur‘un kadın versiyonu oldu. Anhur ile beraber Nubia’dan geldiğinden bahsedilir. Anhur da onun kocası olduğuna dair bilgiler zayıftır. Dişi aslan tarafından kullanılan avlanma yöntemleri yüzünden agresif niteliklere sahiptir. Bu yüzden savaştaki birçok …

Read More »

Mafdet

MAFDET Yargı, Adalet ve İdam Tanrıçası İlk dönem Mısır mitolojisinde Mafdet (Maftet), çıta (hayvan) başlı bir kadın olarak tasvir edilmişti. Bazen de kedi, leopar, vaşak ya da firavun faresi şeklinde kafayla da tasvir edilmiştir. Bazı tasvirlerde de panter şeklinde görülmüştür. Bastet ve Sekmet’ten önce yaşamış ilk kedi tanrıça olduğuna inanılır. Bazı zamanlarda yılandan bir başlık giydiği de görülmektedir. Mafdet’in anlamı …

Read More »

Maat

MA’AT Adalet Tanrıçası Maat, büyük bir devekuşu tüyüyle örtülmüş bir taç giyen uzun boylu bir kadın olarak tasvir edilmişti. Onun totem sembolü taş bir platform veya düzgün bir temeli olan bir taş şeklinde resmedilmiştir. Maat veya Mayet, Eski Mısır’da söyleniş itibariyle; denge, düzen, adalet, ahlak, hukuk anlamlarına gelmektedir. Bazı zamanlar yıldızları ve mevsimleri düzenleyen bir tanrıça olarak kişiselleştirilmiştir. Yaratılış anından …

Read More »

Keuket – Keku

KEKU ve KEUKET Erkek olarak Kek, dişi olarak da Keuket diye bilinir. Eski Mısırlılar dünya oluşmadan önce bir kaos olduğuna inanırlardı. Bu kaosta Dokuzlu Tanrı Grubu’nun yaşadığına inandılar. Dört tane kurbağa tanrı ve dört yılan tanrı vardı. Bu tanrılar su grubu olanlar Nun ve Naunet, görünmezler grubu olan Amun ve Amaunet, sonsuzluk grubu olan Heh ve Hauhet, karanlık grubu ise …

Read More »

Isis

İSİS Annelik ve Bereket Tanrıçası İsis yaratılmanın kadın modelidir. Annelik ve bereket tanrıçasıdır. İsis tarihte ve mitolojide değişik isimler ve pozisyonlar almıştır. Bazen bir kadın tanrıça bazen ise kadın yaratıcıdır. İsminin anlamı harfi harfine Taht’ın Kraliçesi demektir. Onun tacının sembolü, öldürülen kocası Osiris‘i simgeleyen boş bir taht sandalyesi şeklindedir. Tahtı kişiselleştirerek Firavun gücünün önemli bir kaynağı oldu. Firavun, İsis’in çocuğu …

Read More »

Heqet

HEQET Yaratıcılığın ve Doğumun Kurbağa Başlı Tanrısı Mısırlılara göre bereket ve hayatın sembolü olan kurbağa, milyonlarca yıl önce Nil’in su baskınından sonra meydana gelmiş ve çorak topraklara bereket getirmişti. Bu olaylardan sonra da Mısır mitolojisinde kurbağa tanrıça devri başladı. Bereketi temsil etti ve Heqet adını aldı. Bazı yerlerde bu isim; Heqat, Hekit, Heket şeklinde de yazılmıştır. Heqet genellikle kurbağa başlı …

Read More »

Hathor

HATHOR Hathor, Eski Mısır tanrıçalarındandır. Aşk, güzellik, müzik, dans, analık ve neşe özellikleridir. Çok önemli tanrıçalardan biridir ve Eski Mısır tarihi boyunca popülerdir. Hathor’a Kraliyet ailesi gibi ibadet edilmiş ve mezarlarda “Batı’nın Hanımı” tanımlaması yapılmıştır. Diğer özellikleri ise; müzik, dans, yabancı topraklar ve bereketliliktir. Ayrıca doğumdaki kadınlara da yardım etmektedir. Ayrıca madencilerin koruyucu tanrıçasıdır. Hathor kültü, tarih öncesi çağlarda ve …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia