Djedefre

FİRAVUN DJEDEFRE

 • Adı : Djedefre
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 4. Hanedanlık
 • Selefi: Khufu (Keops)
 • Halefi: Kefren ya da Khafra
 • Saltanatı: MÖ 2528 – 2520
 • Babası: Khufu (Keops)
 • Annesi: Libyalı bir kadın ismi bilinmiyor.
 • Karısı: Hetepheres II ve Khenetetka
 • Çocukları: Hernet, Baka, Setka, Nikaudjedefre, Hetepheres, Neferhetepes
 • Ölüm Yılı: MÖ 2558
 • Defin Yeri: Abu Rawash da kendi piramidinde.
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Djedefre, Redjedef olarak gösterilir fakat sonraları Djedefre olarak okunmuştur. Keops‘un oğludur ve büyük ihtimalle büyük üvey kardeşi Kauab tarafından öldürülmüştür. Hetepheres II ile evlenmiş, ölümünden sonra karısı dul kalmış ve tahtta hakkı olduğunu talep etmiştir. Turin listelerine göre 8 yıl saltanat sürmüş, onun saltanatına dair bu listede on bir büyükbaş hayvan gösterilmiştir. Buna göre de 22 yıl tahtta kalmış olması gerekmektedir. Djedefre, “Ra’nın Oğlu” sıfatını kullanan ilk kraldır. Mısır’daki bu hızlı büyüme, Ra’nın kültünü göstermektedir. Bundan önceki diğer firavunlar, 2. Hanedanlık’ta Re’ye Reneb ya da Nebre olarak gösterirler. Belki de Djedefre ailesiyle ilişkisini kesmiş ve ölüm tapınağını ve anıtlarını Abu Rawash’a taşımıştır.

Burada geniş bir piramit yapmaya başlamıştır. Bazı inanışlara göre karısı Hetepheret II ilk sfenksi yapan kişidir. Diğer karısının da Abu Rawash’taki ölüm tapınağında resimleri vardır.

Piramidin güney tarafında kerpiçten yapılmış ölüm tapınağı vardır. Yanında da bir çukur bulunmuştur. Burada birkaç kırık ve harap edilmiş heykeller bulunmuştur. İlk sfenks heykeli de bunlardan biri olabilir. Gerçek portrelere göre Djedefre, kardeşi Kefren‘e çok benzemektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia