Kefren

FİRAVUN KEFREN

 • Adı : Kefren. Chephren ya da Khafre olarak da bilinir.
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 4. Hanedanlık
 • Selefi: Djedefre
 • Halefi: Menkaure
 • Saltanatı: MÖ 2520 – 2494
 • Babası: Khufu ya da Djedefre
 • Annesi: Henutsen
 • Karısı: Meresankh III, Khamerernebty I, Hekenuhedjet, Persenet
 • Çocukları: Menkaura, Nebemakhet, Duaenre, Niuserre, Khenterka, Ankhmare, Akhre (?), Iunmin (?), Iunre, Sekhemkare, Nikaure (?), Khamerernebty II, Rekhetre, Shepsetkau, Hemetre
 • Ölüm Yılı: MÖ 2480
 • Defin Yeri: Kefren Piramidi
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Kefren, büyük üvey kardeşi ölünce tahta geçti. (Öldürdüğü de söylenir.) Dünyaca meşhur Giza’daki 2. büyük piramidin ve Büyük Sfenks‘in de sahibidir. Dejedefre‘nin oğullarından birinin yerine tahta geçtiği de sanılmaktadır. Djedefre‘nin oğullarını belki de bir şekilde ikna etmiş ya da zor kullanmış da olabilir. Kefren, Khufu‘nun torunu Hetepheres III ile evlenmiş, büyük ihtimalle tahttaki yerini sağlamlaştırmıştı. Saltanatı hakkında uzun ya da kısa olduğuna dair birçok söylenti vardır. Heredot ve Manetho 66 yıl olarak söyler fakat uzun bir saltanat sürdüğüne dair bir delil yoktur. Biraz abartılmış olduğunu düşünüyoruz. Kefren’in kayıtlarında 13 büyükbaş hayvan resmi çizildiğine göre bu firavun 15-25 yıl gibi bir zaman saltanat sürmüştür.

Mısır Kefren zamanında zengin bir saltanat sürmüştü. Neredeyse hiçbir askeri taarruz ve sefer olmamıştır. Kültürü güzelleşmiş ve zenginleşmişti. Onun zamanında kişiye özel mezarlar ve harika mimari örnekler vardır. Ayrıca güneş tanrısı Ra’ya ibadeti de güzelleştirmiş ve daha da yaygınlaştırmıştır. Kefren ” Ra’nın Oğlu” olarak nitelendirilmiştir. Bu durum babasında başlamış diğer bin yıllık dönemde de “Ra’nın Oğlu” kavramı diğer firavunlara intikal etmiştir. Ölüm tapınağını ve diğer tapınakları Giza’ya geri taşımıştır. Piramidi, Khufu’nun piramidinden daha geniş gözükmektedir fakat bunda göz yanılması vardır. Kırmızı granitten Vadi Tapınağı vardır ve halen daha ayakta durmakta ve restore edilmektedir.

Yaptığı Sfenks içinde çoğu insan, başının Kefren’in başı şeklinde çizildiğine inanmaktadır. Sfenks’in yüzü ve vücudu kireçtaşıyla kaplanmıştır. Özellikle baş bölgesi sert bir taşla yapılmıştır. Gerçekten de günümüzde bakıldığında vücut bölgesi dağılmış ufalanmış olmasına rağmen baş bölgesinde fazla hasar yoktur. Vücut bölgesi önceki yüzyıllarda da çok hasar görmüş ve devamlı tamir edilmiştir. Tapınaklarda kişisel kabartmalarda hayvan başlı sfenksler bulunmuştur. Teorilere göre Kefren başı olduğu ağırlık kazanmaktadır. Kefren’e ait birçok semboller babasınınkine hiç benzememektedir. Mısır Müzesi’ndeki ünlü oturan heykelinde şahin başlı Horus kanatlarını Kefren’in başı üzerindedir. Bu kralın heykellerinin çoğunda baş kısmı kaymaktaşından, granitten, kireçtaşından, kırmızı granitten giyilmiş Kırmızı Taç görülür.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia