Djer

FİRAVUN DJER


Manetho’ya göre Djer, babasının keşfettiği Memfis’te 57 yıl saltanat sürmüştür. Nil’deki İlk Şelale’nin güneyindeki kitabelerde adı bulunmaktadır. Böylece bu firavunun bu şehirde saltanat sürdüğünü çok iyi biliyoruz. Mısır bu sayede başarılı ve sanatta da güzel bir ülke olmuştu. Djer, bir doktor gibi ünlü biriydi. 3000 yıllık Mısır tarihi boyunca hastalıklarda kullanılan birçok yazma kitabe ve belgelerin çoğu onun eseridir.

Sina’ya başarılı askeri operasyonlar düzenlemiş ve Mısırlının etkisini genişletmeye başlamıştı.
Mezarı esasında selefleri gibi aynı şekildedir sadece bir şey dışında. Hiçbir firavunda olmayan yaklaşık 300 kişilik defin grubunun gömüleri de bu defin yerinin etrafında geniş bir alandadır. Bu defin yeri sonraki hanedanlıklarda, ilk büyük ölüm tapınakları ve kült tapınaklarının habercisi olmuştur. Avlusu tamamen kitabeler, ufalanmış isimlerle doludur.

Djer saltanatının kanıtı olarak birkaç el yapımı eser vardır: İnsan kurban edilmesini gösteren küçük bir ağaç yafta vardır ( içinde kurbanın kanıyla boyanmış kırmızı bir kase vardır) Ayrıca Elephantine Adası yakınlarında başsız heykeller de bulunmuş ve bunlar Djer’e atfedilmiştir. Onun adı olan “dr” hiyerogliflerde yazılıdır ve unutulmamalıdır ki sesli harfler hiyeroglif yazılarda yer almaz. Tura, Sakkara, ve Memfis yakınlarındaki Helwan’da ismi görülmektedir. Adı Mısır dışında hiçbir yerde bulunmamıştır.

Unutulmamalıdır ki, biz bu verileri verirken; 6,000 yıllık çanaklar, papirüsler, ağaçlar ve kemiklere dayanarak verebiliyoruz. Bu kadar uzun bir zaman geçen bir bölgede bir firavunun hakkında bu kadar da bilgi sahibi olmayı büyük bir başarı olarak görüyoruz.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia