Khaba

FİRAVUN KHABA

  • Adı: Sekhemkhet “Horusun Ba görüntüsü”
  • Periyot: Eski Krallık
  • Hanedanlık: 3. Hanedanlık
  • Selefi: Sekhemkhet
  • Halefi: Huni
  • Saltanatı: MÖ 2640 – 2637
  • Babası: Sekhemkhet (kesin değil)
  • Annesi: Djeseretnebti
  • Ölüm Yılı: MÖ 2637
  • Defin Yeri: Zawiyet el-Aryan’daki bitirilmemiş basamaklı piramit

Khaba, Sahure’nin mezarındaki oyuklardan varlığı kanıtlanmış ve kendi mezarı hakkında henüz bilgi yoktur. 1950 yılına kadar Khaba hakkında dünyanın bilgisi yoktu ve Khaba, ilk krallardan Nebka ile aynı kişidir.

Onun adı Turin kral listesinden silinmiş, sebebi olarak da saltanat problemleri, başarısızlıklardan kaynaklı sorunlar gibi basit problemlerden orijinal belgelerdeki ismi okunamaz duruma gelmiştir. Bu kralın gerçekten de krallık yaptığına dair halen daha tartışmalar vardır. Nebkha gibi, kral listelerinde 3-5 yıl saltanat sürdüğü yazmaktadır. Manetho’ya göre 28 yıl krallık yapmıştır.

Zawiyet el-Aryan ‘da tamamlanmamış basamaklı piramidi vardır. Kuzeydeki küçük bir mastabanın üzerindeki objelerdeki yazılarda onun adı görülmüştür. Basamaklı piramidi “Katman Piramit” de denilmiştir. Beş basamaklı, yaklaşık 45 metre uzunluktadır. Piramidi mimari ilerlemenin çeşitli işaretlerini gösterir. Taş ustalarının maharetiyle büyük taşlar kullanılarak yapılmıştır. Blok genişliği, Djoser Piramidi’nden daha geniştir. Piramitte galeriler vardır ve defin odası Djoser’ inkine benzer. Piramide 1800’lü yılların sonunda girilebilmiş içinde hiçbir şey bulunamamıştır. Bir lahit bile yoktur. Belki de kral, piramit tamamlanamadan öldü ve başka yere defnedildi.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia