Sahure

FİRAVUN SAHURE

 • Adı: Sahure
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 5. Hanedanlık
 • Selefi: Babası Userkaf
 • Halefi: Kardeşi Neferirkare
 • Saltanatı: MÖ 2494 – 2487
 • Babası: Userkaf
 • Annesi: Khentkawes I
 • Hanımı: Neferetnebty
 • Hanımları: Khentkawes (Menkaure’nin kızı ve Shepseskaf’ın üvey kardeşi)
 • Kardeşi: Neferirkare
 • Çocukları: Prens Ranefer, Prens Netjerirenre
 • Ölüm Yılı: MÖ 2475
 • Defin Yeri: Abusir Piramidi

Sahure Abusir Piramidi’ni yapan 5. Hanedanlık firavunudur. Ordu ile ilgili Libyalılarla yaptığı savaşları gösterir kitabeler mevcuttur. Yakın Doğu ile devamlı iletişim içerisinde olmuştur. Biblos’tan dönen bir grup savaş gemileri de burada gösterilmiştir. Diğer kitabelere göre Sahure, Punt ve Nubia’ya yapılan seferlerin hepsinden sorumluydu.

Onun biyografisi Sakkara’da Peribsen’in mezarında ve Sakkara’daki Niankhsakhmen’in mezarının gizli kapısında bulunmuştur. Turin kral listesine göre Sahure 12 yıl saltanat sürmüştür. Bunu Palermo Taşı’da 7 sığır işaretiyle doğrulamıştır.

Büyük olasılıkla Sahure’nin babası Userkaf’tır. Annesi Khentkawes ki sonradan “İki Kralın Annesi” ünvanını almıştır. Çünkü oğulları Sahure ve Neferirkare, Mısır’da firavun olmuşlardır. Kardeşi olan Neferirkare, Sahure’nin halefidir.

Sahure de bir Güneş Tapınağı inşa etmiş ve “Sekhet-re” adını vermişti. “Re’nin Tarlası” anlamına gelen bu tapınakta onunla ilgili bir şey bulunamamış ve bir teori olarak bu tapınağı babasına hediye etmiş ve ismini Uetjesneferusahure “Sahure’nin Cennete İhtişamlı Uçuşu” demiştir.

Güneş Tapınağı’na ek olarak AbuSir’de bir piramit kompleksi yaptırmıştır. Bu piramit kompleksi 1900’lerin başlarında kazılmaya başlandığı zaman bu kalitede kabartmalar daha önce hiçbir yerde görülmemişti. Kırmızı granit parçaları sitenin bazı yerlerinde hala görülmektedir ve Mısır sanatında yüksek derecede bir işçilik eseridir.

Yaptığı piramit diğerleriyle aynı standartlarda değildir. İç çekirdekte kaba yontma taşlar vardır. Çeşitli yerlerde de çamurdan harçlar kullanılmıştır. Çevre taşları kaldırıldığında piramitte çökme olmuştur. Defin odasının taş bloklar ve enkaz ile dolu olduğu keşfedilmiştir. Bu piramidin yapısı 3. Hanedanlık tarzına benzer.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia