Menkaure (Mikerinos)

FİRAVUN MENKAURE (MIKERINOS)

 • Adı : Menkaure ya da Mikerinos olarak bilinir.
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 4. Hanedanlık
 • Selefi: Khafre (Khufu)
 • Halefi: Shepseskaf
 • Saltanatı: MÖ 2532 – 2504
 • Babası: Khafre
 • Annesi: Khamerenebty I
 • Karısı: Khamerenebty II
 • Çocukları: Khuenre (erken yaşta öldü), Kızı Khentkawes
 • Vezirleri: Iumin ve Mebemakhet
 • Ölüm Yılı: MÖ 2504
 • Defin Yeri: Menkaure Piramidi
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Hemen hemen herkes, Giza’da olan Keops ve Kefren piramitlerini bilir. Diğer adıyla Khufu ve Khafre. Bunlardan üçüncüsü de Menkaure’dir. Bu piramit, diğer iki piramide göre belirgin bir biçimde bayağı küçüktür. Piramit tam anlamıyla iyi derecededir. Aswan granitleriyle kaplanmıştır.

Menkaure, Khafre (Chephren ya da Kefren) ve kraliçe Khamernebi I’in oğullarıdır. Birçok firavun gibi Menkaure de, kız kardeşi Khamernebti II ile evlenmişti. Onların Khunre adında bir erkek oğlu olmuş fakat erken yaşlarda ölmüştü. Diğer iki karısından, ilk doğan ve halefi Shepseskaf ve diğeri kızı Khentkawes’tir. Keops’un oğullarından Bakare’den tahtı almıştır. Zorla aldığı da söylenir. Bakare’nin ismi kral listelerinde  geçmemektedir. Gene büyükbaş resimlerine baktığımızda bir problem görülüyor. Kral listelerinde son listelenenlerden birisi, büyükbaş hayvan resimlerine göre 20-22 yıl saltanat sürdüğü görülüyor fakat tam ve kesin olduğunu bilemiyoruz. Manetho’nun hesabına göre, öldüğü zaman onun ölüm tapınağı tam anlamıyla bitirilememiştir. Kısa bir saltanat sürdü ya da bilerek yapımını erteledi.

Kuzeni Bakare’nin ölümünden sonra büyük ihtimalle olgunlaşmış bir adam olunca kral oldu. Selefinin yaptığı hataları tekrarlamak istemiyordu. Geniş bir tapınak yapmaya kalkışmış fakat tamamlayamamıştır. Sonra Giza’daki üçüncü büyük piramidi yapmıştır. Ölmeden önce burayı bitirmiş ve oğlu Shepseskaf tarafından aceleyle tamamlanmıştır. Vadi tapınağı neredeyse harap olmuş durumdadır fakat gidilebilir.

Piramidi küçük olmasına rağmen, piramitteki defin odası ve rahatlatma odaları çok iyi konfordadır. İç bölümü karmaşıktır. Dış tarafı da en iyi granitle kaplanmış ve halen daha durmaktadır.

Bir teoriye göre de Menkaure, cömert ve ilim irfan sahibi bire kraldı. Çünkü piramidi çok küçüktü. Sanılan şu ki, piramidi yapan köleleri de içine almıştı. Menkaure hakkındaki ilginç şeylerden birisi de; o seleflerine benzemezdi. O birkaç heykelleri vardır. (özellikle baş bölgesine) ya da minik oturmuş heykeli. Menkaure’nin altı üçlü heykeli 1910 yılında Amerikalı arkeolog Reisner tarafından bulunmuş ve heykellerde tanrıçalarla ve karısıyla görmüştür. O, genç ve atletik bir kral olarak resmedilmiştir. Bu heykellerin çoğu Mısır Müzesi’ndedir. Firavunu kanıtlayan diğer parçalardan birisi de, kaymaktaşından bir baş ve dört heykel parçasında onun ismi, 1908 yılında vadideki kazılarda bulunmuştu. Kral tacı giymemiş garip bir halde peruk takmıştır. Çoğu firavun gibi Menkaure’ye de ölümünden sonra firavunların bir numarası gibi tapılmıştır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia