Niuserre

FİRAVUN NIUSERRE

Niuserre; Neferirkare ve Khentkawes II’nin ikinci oğludur. Reput-nebu (Reptynub) isimli biriyle evlenmiştir. Piramit kompleksinde eşinin heykeli bulunmuştur.

Seleflerine hiç benzememektedir. Güneş Tapınağı ve piramit olmak üzere her ikisini de bitirmiş çalışkan bir firavundu. Abu Gurab’da bir Güneş Tapınağı yaptırmıştır. En güzel ve en büyük olan bu güneş tapınağı yapımında tamamen taş kullanılmıştır. Her güneş tapınağının önünde duran obelisk burada da yapılmış ve günümüze kadar da gelmiştir. Güneş tapınaklarının çoğu, kısmen de olsa kerpiç kullanılarak yapılmıştır. Genelde merkezi taştan yapılırdı. Ekleri ise kerpiçten yapılırdı. 3000-4000 yıllık bu anıtlardan anlıyoruz ki kerpiç uzun yıllar dayanabilen bir madde.

Bu piramit AbuSir’de Sahure ve Neferirkare piramitleri arasındadır. Kendi vadi tapınağına yapılmıştır. Neferirkare’nin vadi tapınağına da bağlanmıştı.

Güneş tapınağı ve piramidinde Niuserre’nin askeri kahramanlıklarını gösteren kabartmalar görürüz. Piramidin defin odasında Libya’ya düzenlediği seferler ve Sina’ya tekrarladığı seferler gösterilmiştir.

Manetho’ya göre Niuserre, tahtta 40 yıldan fazla kalmıştır. Fakat var olan kayıtlardan hiçbirisi bunu desteklememektedir. Turin listesi ise hasar gördüğünden okunamaz bölümdeki saltanat yılına da tam güvenilmemektedir. Saltanatının 30. yılında, güneş tapınağında Sed festivali resmedilmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia