Neferirkare Kakai

FİRAVUN NEFERİRKARE KAKAİ

Neferirkare, Khentkawes I’in ikinci oğludur. Tahtı abisi Sahure’den almıştır. Her ikisinin babası da Userkaf kabul edilir ama kesinliği tam net değildir. Hanımı Khentkawes II, annesi Khentkawes I ile bir bağı olduğu düşünülmektedir. Fakat bu da bir varsayımdır.

Başka bir konu da Neferirkare’nin saltanat süresinin uzunluğu konusudur. Ona ait bilgiler Turin papirüsünde kaybolmuş, Palermo Taşı’nda da o bölge beşinci sığır sayımından sonra kırıktır. Biz 10 yıl kadar saltanat sürdüğünü biliyoruz. Manetho’nun tahminlerine göre bu süre 20 yıldır ve genel olarak kabul edilmiştir.

O da babası Userkaf ve kardeşi Sahure gibi Abusir’de tapınaklar inşa ettirmiştir. Userkaf’ın inşa etmeye başladığı Güneş Tapınağı’nı, Neferirkare tamamlamıştır. Piramit kompleksi hayattayken tamamlanamamış, halefleri tarafından bitirilmiştir. Niuserre’nin Güneş Tapınağı ile ölümünden 15 yıl sonra birleştirilmiştir.

Bu piramit altı basamaklı olarak planlanmış ama yüzyıllar geçmiş ama tamamlanamamıştır. İlk basamak bitirilip kaplanırken, içi gerçek bir piramit gibi şekillendirilip genişletilmiştir. Üst katmanları, alt katmanları gibi aynı kalitede değildir. Kompleksin girişi kralın ölmesinden olayı taş yerine kerpiçle alelacele tamamlanmıştı.

Giza’daki Büyük Piramit’e benzeyen bu piramitte de, avluya gömülmüş ağaç kayıklar bulunmuştur. Kerpiç avluda 37 adet lotus şekilli ağaç sütunlar vardır. Piramidin içerisinde ilk bilinen mürekkep kullanılarak hieratik yazılı papirüsler bulunmuştur. 1893 yılında yerel çiftçiler tarafında keşfedilen ve hiyeroglifin kısa yazımı olan hieratik tarzı, sembollerle yazılmış bir yazı çeşididir.

Bu tipin ilk örneği AbuSir’deki bir sitede kral arşivinde bir parçası ortaya çıkmıştır. Kralın ölüm tapınağında çalışan yöneticiler, müfettişler, kurbanlar ve diğer dünyevi detaylar yazılıdır.

Ek olarak Neferirkare’nin Kakai adında ikinci bir adı da kartuşlarda bulunmuş ve devamlı ikinci adını kullanmıştır. İlk ismi “Re’nin Oğlu” anlamındadır, ikinci ismi ise kişisel ismidir. Ondan sonraki çoğu firavun da isimlerini yazarken bu modeli örnek almışlardır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia