Ramses II

FİRAVUN RAMSES II
(BÜYÜK RAMSES)

 • Adı: Ramses II ya da Büyük Ramses
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 19. Hanedanlık
 • Selefi: Seti I
 • Halefi: Merenptah ya da Merneptah
 • Saltanatı: MÖ 1279 – 1213 (66 yıl)
 • Yaşam Süresi: MÖ 1303 – 1213 (90 yıl)
 • Doğum Yılı: MÖ 1303
 • Babası: Seti I
 • Annesi: Kraliçe Tuya
 • Karısı: Nefertari. Diğerleri Isetnofret ve Maathorneferure
 • Çocukları: 100’den fazla çocuğu olduğuna inanılmaktadır. 13. oğlu Merenptah’ı yerine geçirmiştir. 12 oğlu, Ramses II hayattayken ölmüştür. Setnakhte‘de firavun olanlardandır.
 • Ölüm Tarihi: MÖ 1213. 90 yıldan fazla yaşadığı sanılmaktadır.
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV7
 • Mezarı Keşfeden: Henry Salt (1780-1827)
 • Tapınaklar: Abu Simbel Tapınağı, Nefertari’nin Hathor Tapınağı, Karnak’taki Hipostil Salon, Abidos Tapınağı, Luxor Tapınağı, Ramesseum

Ramses II 20 yaşındayken tahta geçti ve 67 yıl saltanat sürdü. Pepi II‘den başka hiçbir firavun bu kadar uzun saltanat sürmemiştir. Çoğu tapınak ve faaliyetler onun zamanında olmuştur. Mısır tarihinin çok önemli kişilerinden biri olarak bilinmektedir.

Ramses II adı hemen hemen her Mısır bölgesinde bulunmuştur. Ramses II’nin yapılarında, tapınaklarında, heykellerinde ve diğer kitabelerinde sadelik esas alınmıştır. İsmini her şeyin içine kazımıştır. Çok derin kabartmaların içinde bile adı şatafatlı olarak yazılı bulunmuştur.

Mısır’daki muhteşem tapınaklarından birisi de Mısır’ın güneyindeki Abu Simbel Tapınağı’dır. İnsana huşu veren ve dehşete düşüren harika bir eserdir. Karnak’taki Hipostil Salonu da bitirmiştir. Memfis’teki Ptah Tapınağı’na ve Luxor Tapınağı‘na iki tane devasa heykel eklemiştir. Abidos’ta muazzam derecede büyük ölüm kompleksi yaptırmıştır ve İnsanı büyüleyen dev yapıtı: Ramesseum

Hititlerle savaşları devam etmiştir. Ünlü Kadeş Savaşı, Mısır tarihindeki dökümanlardan ve bazı metinlerden uzun bir kompozisyon halinde kayıtlara alınmıştır. Hititlerin 37,000 kişilik ordusuna karşı 20,000 kişilik ordusunun başında gitmiştir. Savaş bitmesine rağmen kimin kazanıp kimin mağlup olduğu belli değildir. O askerlerine rehberlik ederken ve savaşı kazandığı şekilde anlatılmıştır. Ramses II Mısır ile Hitit arasında, saltanatının 21 .yılında Hitit Kralı Hattusilis III ile barış antlaşması imzalamıştır.

Çok anlatılan olaylardan birisi de Ramses II’nin 200’den fazla karısı ve metresi olduğudur. Bunların sonucunda 96 erkek çocuk ve 60 kız çocuğu olduğu söylenir. O’nun ilk karısı Nefertari ve Istnofret ile hanedanlığının ilk yıllarında resmen evlenmiştir. Hanımlarından olan ve isimlerinden sadece sekiz tanesi bilinen çocukları: Nefertari, Isnofret, Bint-anath, Aerytamun, Nebettawy, Henutmire, Maathoneneferure’dir.

Çoğu firavunların çocukları hakkında yazılı bir kanıt yoktur. Fakat Ramses II’nin otuzdan fazla kızı ve oğlunun isimleri, Ramses II Tapınağı ve Mısır’ın çoğunda kabartmalarda ve ilahi yazılarda görülmektedir. Yakın zamanlarda Tebes’te KV5 mezarı keşfedilmiş ve onun çocuklarında çoğunun mezarları olduğuna inanılmıştır.

Oğlu Khaemwise, Memphis valisi Ptah’ın en büyük papazıdır. Unas Piramidi‘nin restorasyonundan sorumluydu. Kutsal Apis boğalarının yanındaki Serapeum’a defnedilmiştir. Babasından daha çok yaşamıştır.

Diğer oğlu Amun-her-shepseshef; çok sevdiği karısı Nefertari‘den olan oğludur. Ramses II saltanatının da 40. yılında kırk yaşlarında ölmüştür. Herşeye rağmen Ramses II onüç oğlundan daha fazla yaşamıştır. İkinci karısı Isnofret’ten olan on dördüncü oğlu Merenptah, Ramses II’nin halefi ve mirasçısı olmuştur.

Ramses II, Krallar Vadisi‘nde KV7 numaralı mezarda gömülüdür. Mumyası başlangıçta Deril-Bahari’den 18. Hanedanlık mezarı Kraliçe Inhapy ‘nin içine konulmuştur. papazlar taşıma sonrası vücudu tekrar sarmışlar. (Amenhotep I‘in yanındaki Seti I ve Ramses I‘in mumyaları gibi). Hırsızlardan vücudu korumak için bütün değerli materyalleri kaldırmışlardır. Fakat mumyası Kızıldeniz kenarında hala eskisi gibi durmuş haliyle bulunmuştur.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia