Andjety

 ANDJETY


Mısır mitolojisinde Andjety (Anezti veya Anedjti) olarak bilinen tanrıya özellikle Andjet’te (Yunanlılar Busiris olarak bilir) ibadet edilirdi. Andjety’ye ibadet hanedanlık öncesi zamanlardan beridir vardır. Çoğu Mısırbilimciler de zamanla onun Osiris’e dönüştüğünü düşünmüştürler. Andjety’nin özellikleri, Osiris’in ilk zamanlarınınkine yakından benzemektedir. Yeraltı dünyasından sorumludur ve firavunun hükümdarlık sembolleriyle resmedilmiştir. Kıvrık baston, koni şeklinde taç (Yukarı Mısır) ve harman döveni bunlardandır.

Mısırlıların reenkarnasyon hakkındaki inanışlarından dolayı Andjety, ölülerin lordudur bazı zamanlarda da tekrar doğuşun tanrısı olarak da kabul edilmiştir ve bu yüzden de Meskhenet’in kocası olarak kabul edilmiştir. Meskhenet, antik doğum tanrıçalarından biridir. Bu birleşmede Andjety bazı zamanlar baş üzerindeki sığır rahmi olarak da tanımlanmıştır.

18. Hanedanlık zamanında, İbrani işçi sınıfı Anat’a ibadeti getirmişlerdir. Onu bir savaş tanrıçası olarak ve Andjety’nin kocası olarak görmüşlerdir.

Aşağı Mısırlılar orta Delta’da bu tanrıya insan şeklinde ibadet etmişlerdir. Orijinal olarak birleşmeden önce, yarı göçebe toplumlarda eski bir tanrıdır. Evcil hayvanların da koruyucusu olmuştur.

Andjety’nin anlamı “O, Andjet’indir” demektir. Andjety iki kraliyet asasını tutmaktadır. Biri kıvrımlı asa diğeri harman döveni şeklindeki asadır. Semboller egemenliğin sembolü Osiris’i işaret etmektedir. Büyük koni tacı üzerindeki iki tüy, Osiris’in tacıyla ilişkilendirilmiştir. Çoğu inanışa göre de ikisi de aynı karakterdir.

Delta’nın Busuris kasabasında Aşağı Mısır’da, 9 numaralı eyalet bu kültün merkezi olmuştur. Elinde çoban değneği tutan bir çoban olarak resmedilmiş ve başında stilistik sığır rahmi vardır. O, Osiris’e bağlı seçkin tanrılar takımının üyelerinden birisi olmuştu. Sonraları da Heliopolis’teki Re ailesine dahil olmuştu. Mısır panteonunun 9 tanrısından Ennead olarak da söylenmiştir. Yeni Krallık zamanında Anedjti, Osiris’in müjdeleyicisi olarak görülmüş ve sıklıkla beyaz taç ve üzerinde kraliyet tüyleri, elinde de harman döveni, çoban değneği olarak gösterilmiştir. Yeraltı dünyasında ikamet etmiş, yaşamdan sonraki ölülerin tekrar doğumundan sorumlu olmuştu.

4. Hanedanlık Kralı Seneferu’nun ilk zamanlarında, ilk olarak piramit mezarlar yapılmış ve Andjety’nin bu taç giyimli hali bu mezarlara oyulmuştur. Tanrı-Kral ilişkileri piramit yazılarındaki kaynaklarda bellidir. Kralın gücü, Andjety ile eşit şekilde verilmiştir. Andjety, hükümdarlığın bir simgesidir.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia