Pakhet

PAKHET

Pakhet (Pachet, Pehkhet, Phastet, Pasht) Mısırlı savaş tanrıçasıdır. Orta Krallık zamanında Orta Mısır’da al Minya bölgesi merkezlidir. Ona Yukarı Mısır’ın Sekhmet’i ve Aşağı Mısır’ın Bastet’inin birleşmiş şekli olarak inanılmıştı. Yaptığı işlerde bu iki tanrının işlerine benzerdi. Evcil bir kedi şekline girdiğinde Bastet, dişi aslan şeklinde ise Sekhmet olurdu. Pakhet, Bastet’ten daha az evcil, Sekhmet’ten de daha az şiddetliydi. Aslan başlı bir kadın şekli alırdı. Bazı şekillerde ise çöl yaban kedisi şeklindeydi. Tacının bir parçası gibi güneş diski de giyerdi. Pakhet’in anlamı “onun gözyaşları”dır.

Diğer tanrılar gibi ikili rollere sahiptir. En önemli rollerinden biri Bastet’ten edindiği anneyi koruma ve annelik tanrıçalığıdır.

Savaş tanrısı olarak içsel kuvveti dış kuvvetine de yansımış ve avcı bir kadın olmuştur. Avını yakalamak için geceleri ıssız çölde dolaştığına inanılan “Gece Kadın Avcısı” olarak bilinirdi. Bu durum onu çöl fırtınaları ile ilişkilendirmişti. Bu da Sekhmet ile olan bağlantısındandı. Yılanları, zehirli yaratıkları ve haşaratı öldürmek için keskin gözleri ve sivri pençelerini kullandığına inanılmaktaydı. Pek çok kişi bu sebepten gece tanrıçası olduğunu varsayardı.

Bunların dışında “Vadi’nin Ağız Tanrıçası” sıfatı verilmiştir. Vadi, çöl sınırına yakın olan su olan alandır. Bu nedenle avcılar bu alanda çokturlar. “Vadiyi Açan” ünvanı da verilmişti. Çünkü fırtınalardan Al Minya vadisindeki sularda taşmalar olurdu.

Muskalarında sıklıkla esirler ve av üzeri duran bir dişi aslan olarak tasvir edilmiştir. Bu muskayı korunmak ve doğurganlık için taşırlardı.

Orta Krallık zamanında firavun Hatshepsut, Al Minya bölgesinde ona adanmış bir türbe inşa ettirdi. Binlerce kedi mumyası buraya defnedildi. Yunan mitinde Artemis ile bağlantı kuruldu. Yunanlılar Mısır’ı işgal edince, bu tapınağa Speos Artemidoros, “Artemis Korusu” veya “Artemis Mağarası” ismi verdiler.

Loading

Kontrol ediniz...

SEKHMET

SEKHMETSavaş, yıkım, veba, şifa tanrıçası Sekhmet Mısır’ın güneş, savaş, yıkım, veba ve şifa tanrıçasıdır. O …

Translate »
Menü
 TarihPedia