Kategori: Genel

Eski Mısır’da Saltanat Kayıkları ve Mavnalar  Nil Nehri, Eski Mısırlılar için sadece yiyecek vermekten ziyade ana yol görevi de görürdü. Köprü yapmak için çok geniş olduğundan, birçok feribot insanları bir yakadan diğer yakaya taşırdı. Rüzgar çoğunlukla kuzeyden eser, nehir yukarı doğru yelken çekerler ve kıvrımlı Nil Nehri üzerinde yolculuk nispeten daha kolay olurdu. Tekneler, rüzgar ters yönden estiğinde ya da esmediğinde büyük mürettebat taşırlardı. Gemi ve bot tasvirlerinde gösterilen taşımacılıklarda, bir pilot suyun derinliğini ölçmek için pruvada durur ve uzun bir direk kullanır ve dümendekine emirlerini bağırarak söylerdi. Tonlarca ağırlıktaki kayalar ve dikilitaşlar, Yukarı Mısır’daki madenlerden piramit ve…

Eski Mısır’da Beslenme Eski Mısırlılar’ın beslenme düzeni meyveler, sebzeler, balıklar ve bakliyatlarla geniş bir yelpazeye sahiptir. Onlar sığır eti ve diğer kırmızı etleri daha fazla tercih ederlerdi. Fakat çoğu insanın et alacak parası yoktu. Tarıma ayrılan alan az olduğundan sığır gibi hayvanlara otlama yeri de az olacağından bunların etleri pahalıydı. Onların ana beslenme maddesi tahıllardı. Süt sağımını gösteren bir sahne Tahıllar, Mısırlılar için hiç bitmeyecek besinlerdi ve bozulmaması için depolanırdı. Tahıllar yetiştirilir ve ortak yerlerde bulunan tahıl ambarlarına götürülüp depolanırdı. Tahıllar ekmek, kek ve hamur işi yapmakta kullanılırdı. Tahılın una döndürülmesi, günlük ve uzun bir işlemdi. Tahıl önce…

Eski Mısır’da Büyücülük Eski Mısır’da büyünün önemi büyüktü. Rahipler bu konuda tam bilgi sahibiydiler. Çünkü Tanrılarla birebir görüşeni tılsımları onlardan alan kişilerdi. Sihirbazlar, hastalıkları tedavide büyülü ilahiler söylerler ve tehlikeyi, hastalığı ve şeytani durumları yok ederlerdi. Mısırlı bir rahip Eski Mısır’da rahipler, Mısır’ın ana sihirbazları ve uygulayan kişileriydi. Eski Mısırlılar büyüye inanırlardı ve yazıtlarında da çok sık karşılaşılırdı. Çoğu sihirbaz rahip, sihir bilgilerinin çok çalışarak yükseleceğini bilirdi. Eski kutsal kitaplar genellikle sihirlerle doludur. Ölüm ritüelleri ve büyüler konusunda en güçlü kişiler her zaman papazlardı. Eski Mısır’ın belki de en geniş ve en büyük kaynaklarından birisi olan Ölüler Kitabı’nda,…

Eski Mısır Mimarisinde Sütun Çeşitleri Mısır tapınaklarını göz önüne getirdiğimizde, bu sütunların bu kadar devasa ve el yapımı olması şaşırtıcıdır. Örneğin Karnak Tapınağı’ndaki sütunlar, pilonlar, obeliskler, heykeller gelen ziyaretçilerin başını döndürmektedir. Sütunların şaftları genellikle renkli tasvirlerle süslenmiş, oyma rölyefler yapılmış ve başka enteresan yapısal materyalleri Mısırlıların yapılarında görebiliriz. Eski Mısır sütunlarına baktığımızda, Lotus ve Papirüs tarzı sütunları görürüz. Fakat detaylı bakıldığında Mısır’ın bütün çağlarında tapınaklarında yaklaşık 30’a yakın sütun çeşidi olduğunu görürsünüz. Greko-Romen periyodundan önceki zamanlarda, sütunlarda Tanrıça Hathor ve diğer tanrı ve tanrıçalar ağırlıklı motiflerdendi. Çoğu zaman sütunlarda tomurcuk modeli yapılırdı. SÜTUN ÇEŞİTLERİ Yivli Sütun: Basamaklı Piramit’in…

Eski Mısır’da Dikilitaşlar Central Park, Newyork Obeliskler, piramitlere benzer bir formülle yapılmıştı. Obeliskler, Mısırlılar tarafından ölçeklerine göre kategorize edilmişlerdi: Büyük Obeliskler ve Ana Obeliskler. Bunlardan başka daha küçükleri de, tapınaklarda, mezarlarda, şapellerde bulunmuştur. İstanbul, TÜRKİYE Bu devasa taşlardan sağ kalanlarının boyları 9 ile 32 metre arasında değişmektedir. Obelisklerin ucu ışıldayan metaller kullanılarak kaplanmıştır. Genellikle de altın ya da altın gümüş karışımından yapılırdı. Bu sayede güneşten gelen ışınları hemen yakalar ve parıldardı. Böyle yapılarak, yaratıcının yaşam güç verdiği dramatize edilmiştir. Bu tarz efektler genellikle Yeni Krallık obeliskleri kitabelerinde açıkça belirtilir. Kral ile güneş tanrısının samimi ilişkisini de belirtirdi. Çoğu…

Eski Mısır’da Mabetler Abu Simbel Tapınağı Eski Krallığın hükümdarları Mısır’ın hemen her yerine mabetler inşa ettirmişlerdir. En orijinal örneklerden biri Güneş tanrısı “Ra”ya özel olarak yapılan mabettir. Büyüklüğü ve şekli hakkında bir fikir edinmek için, bunlardan Abusir’de meydana çıkarılan 5.sülale zamanında inşa edilmiş olanı hakkındaki bilgiler daha nettir. 100 metreden fazla uzunlukta, 80 metre genişlikte, sur ile çevrilmiş bir saha içinde, 38 metre yanları ve 20 metre yüksekliğinde bir kare mezar üzerinde kalın dikili bir taş bulunmaktadır.bu anıt bütün mabede hakimdir. Asıl Güneş Tanrısını temsil eden sembol budur. Kaidenin önünde kurban kesmeye mahsus mezbaha bulunuyor. Sur dışında, çölün…

Eski Mısır’da Papirüsler Papirüs eski Mısırlılar için çok önemliydi. O Mısır toplumunun çok yönlü değişmesine yardım etti. Teknoloji ile papirüs yapımı geliştirilmiştir. Mısırlıların ondan bir tekele sahip olması onun üretim metodunu gizli tutar. Papirüs kağıdının ilk kullanımının 4000 BC’de olduğuna inanılır. Papirüs bitkisi Papirüs kağıdının ham maddesi Cyperus papyrus bitkisinden gelir. Bu bitki Nil’in kıyısı boyunca gelişir ve Mısırlılar gereken ham maddeyi buradan sağlar. Bu bitki oldukça çeşitlidir ve sadece kağıt üretiminde kullanılmaz. Aynı zamanda kayık, halat ve sepet yapımında kullanılır. Bununla beraber papirüs kağıdı da çok önemli ve kıymetli bir üründür. Sadece Mısır’ın ihracatında büyük bir önem…

Eski Mısır’da Tarım ve Hayvancılık Nil Nehri Eski Mısırlılar genellikle Nil Nehri çevresinde yaşamaktaydılar. Nil’den topraklarına sulama yapmak için kanallar oluşturmuşlar ve Nil Nehri’ni ikiye ayırmışlardır: Nil Havzası ve Kırmızı Bölge. Nil Havzası kuşlar ve vahşi doğa için çok zengin bir bölgeydi. Kırmızı Bölge ise su ve yaşam bakımından oldukça fakirdi. Nil’den bir kanal Nil’in doğal yapısına göre belli zamanlarda su baskını olur ve bu sular topraklara ulaşarak ürünlerin sulanmasında yardımcı olurdu. Belli bir süre sonra da bu su tekrar yerine çekilirdi. Bu su insan yapısı olan kanalları ve havzaları doldurur, gelecek yıla kadar olan sürede mahsul için…

Eski Mısır’da Astronomi Eski Mısırlıların astronomi bilgileri sınırlıydı. Bunun sebeplerinin bir parçası, geometri bilgileri matematiksel karışık hesaplamalar için yetersizdi. MÖ 1100 yılında Amenhope, evrenin bir fihristini yaratmış ve beş takımyıldız olduğunu saptamıştı. 36 grup yıldız listeledi. Bunlar geceleyin zamanı söylerlerdi. Her geceden sonra 40 dakika yükselirlerdi. Teorik olarak 18 yıldız vardır ancak akşam karanlığına bağlı olarak yapılan hesaplamalarda on iki tane gözükür. Kış yazdan uzun olunca, ilk ve son yıldızlar gökyüzünde uzun zaman görülebilirdi. Astronomi, piramitlerin yerleştirilmesinde de kullanıldı. Piramitler çok düzenli yerleştirilmişti. Doğu batı tarafı, kuzey güney tarafına uygun ve sistemli yapılmışlardı. Belki de piramitler kuzey ve…

Eski Mısır’da Ordu Eski Mısır tarihi süresince, askeri anlamda önemli değişiklikler olmuştur. Eski Krallık zamanında daimi bir ordu yoktu fakat bir savaş olduğunda acemi erkeklerden oluşan kişiler çağırılır ve hemen organize edilirdi. İlk Ara Periyot zamanında ordunun merkezi, askeri birliklerden oluşurdu. Bu merkez askeri çağırma işlemlerini yapar, askeri birliklere askerleri yönlendirirdi. Nubia’dan paralı asker okları ve silahlarıyla kullanıldı. Bu ordunun benzer tipi Orta Krallık’ta da kullanıldı. İkinci Ara Periyotta, ordunun çekirdeği askeri birliklerden yapıldı. Ayrıca kralın da kişisel askeri birlikleri vardı. Son Periyot’ta ordu basit bir Yunan paralı askeri birliğine dönmüştü. Mısır tarihi boyunca ordunun askeri teknolojisi değişmiştir.…