Genel

Seth

SETHKötülük, Savaş, Kaos Tanrısı Seth Mısır savaş, kaos ve fırtınalar tanrısıdır. Osiris ve Isis‘in erkek kardeşidir. Genç Horus‘un amcası, Nephthys’in kardeşi ve kocasıydı. Diğer eşi de doğurganlık ve doğum üzerine başkanlık eden su aygırı başlı bir tanrı olan tanrıça Tawaret‘ti. Dünyanın yaratılmasından sonra Geb (dünya) ve Nut (gökyüzü) birliği tarafından yaratılan ilk beş tanrıdan biridir. Adı genellikle “karışıklık kışkırtıcısı” ve …

Read More »

Ankh – Nil’in Anahtarı

ANKH – Nil’in Anahtarı Ankh, eski Mısır’dan “yaşamın anahtarı” veya “yaşamın haçı” olarak bilinen ve Erken Hanedan Dönemi’nden (MÖ 3150 – 2613) kalma en tanınmış sembollerden biridir. Üstte bazen sembollerle veya dekoratif süslemelerle süslenmiş bir ilmek olan bir haçtır ancak çoğunlukla basit bir altın haçtır. Sembol, “yaşam” veya “yaşam nefesi” (`nh = ankh) için bir Mısır hiyeroglifidir ve Mısırlılar kişinin …

Read More »

Amarna Periyodu Kültü

 Amarna PeriyoduAnkhenaten Kültü Eski Mısır’ın Amarna Dönemi ‘heretik kral’ olarak bilinen Akhenaten (MÖ 1353-1336) dönemiydi. Saltanatının 5. yılında (MÖ 1348) kültürün geleneksel çoktanrıcı dini inançlarının bastırılması ve kişisel tanrısı Aten‘in üstünlüğüne yükselmesi ile sonuçlanan kapsamlı dini reformlar yayınladı. Bazı akademisyenlere göre dönem Akhenaten’in saltanatı ile sınırlıyken diğerleri Akhenaten’nin halefleri boyunca uzandığını iddia ediyor ve Firavun Horemheb‘in (MÖ 1320-1292) yükselmesiyle sona …

Read More »

Abusir Kompleksi

ABUSİR KOMPLEKSI – Abusir Piramit Kompleksi Haritası – Abusir çevresinde Yunan kasabası Busiris ve Eski Krallık nekropolü olan bölgeye verilmiş Arapça isimdir. Yunanca adı Busiris, Osiris Tapınağı ile ilgili eski Mısır deyiminden “pr wsir” (“Osiris evi) türetilmiştir. Aslında Yukarı ve Aşağı Mısır’da Abusir veya Busiri adında bir dizi küçük köy var. (Nekropol=Büyük Mezarlık) Abusir nekropolünde: Niuserre Piramidi, Shepseskare Piramidi, Raneferef …

Read More »

Ankhesenamun

  KRALİÇE ANKHESENAMUN Adı : Ankhesenamun, Ankhesenpaaten  Periyot: Yeni Krallık Hanedanlık: 18. Hanedanlık Selefi: – Halefi: – Saltanatı: MÖ 1332 – 1323 Babası: Ankhenaten Annesi: Nefertiti Kocası: Tutankhamun Çocukları: ? Ölüm Yılı: MÖ 1322 Defin Yeri: Krallar Vadisi  Mezar Numarası: KV21 Mezarı Keşfeden: ?Ankhesenamun, Firavun Ankhenaten ve Kraliçe Nefertiti‘nin altı kızından biridir. İleride de Tutankhamun‘un karısı olacak ve Kraliçeliğe yükselecektir. …

Read More »

Eski Mısır’da Tekneler

Eski Mısır’da Saltanat Kayıkları ve Mavnalar Nil Nehri, Eski Mısırlılar için sadece yiyecek vermekten ziyade ana yol görevi de görürdü. Köprü yapmak için çok geniş olduğundan, birçok feribot insanları bir yakadan diğer yakaya taşırdı. Rüzgar çoğunlukla kuzeyden eser, nehir yukarı doğru yelken çekerler ve kıvrımlı Nil Nehri üzerinde yolculuk nispeten daha kolay olurdu. Tekneler, rüzgar ters yönden estiğinde ya da …

Read More »

Beslenme

Eski Mısır’da Beslenme Eski Mısırlılar’ın beslenme düzeni meyveler, sebzeler, balıklar ve bakliyatlarla geniş bir yelpazeye sahiptir. Onlar sığır eti ve diğer kırmızı etleri daha fazla tercih ederlerdi. Fakat çoğu insanın et alacak parası yoktu. Tarıma ayrılan alan az olduğundan sığır gibi hayvanlara otlama yeri de az olacağından bunların etleri pahalıydı. Onların ana beslenme maddesi tahıllardı. Süt sağımını gösteren bir sahne …

Read More »

Büyücülük

Eski Mısır’da Büyücülük Eski Mısır’da büyünün önemi büyüktü. Rahipler bu konuda tam bilgi sahibiydiler. Çünkü Tanrılarla birebir görüşeni tılsımları onlardan alan kişilerdi. Sihirbazlar, hastalıkları tedavide büyülü ilahiler söylerler ve tehlikeyi, hastalığı ve şeytani durumları yok ederlerdi. Mısırlı bir rahip Eski Mısır’da rahipler, Mısır’ın ana sihirbazları ve uygulayan kişileriydi. Eski Mısırlılar büyüye inanırlardı ve yazıtlarında da çok sık karşılaşılırdı. Çoğu sihirbaz …

Read More »

Sütunlar

Eski Mısır Mimarisinde Sütun Çeşitleri Mısır tapınaklarını göz önüne getirdiğimizde bu sütunların bu kadar devasa ve el yapımı olması şaşırtıcıdır. Örneğin Karnak Tapınağı’ndaki sütunlar, pilonlar, obeliskler, heykeller gelen ziyaretçilerin başını döndürmektedir. Sütunların şaftları genellikle renkli tasvirlerle süslenmiş oyma rölyefler yapılmış ve başka enteresan yapısal materyalleri Mısırlıların yapılarında görebiliriz. Eski Mısır sütunlarına baktığımızda Lotus ve Papirüs tarzı sütunları görürüz. Fakat detaylı …

Read More »

Dikilitaşlar

Eski Mısır’da Dikilitaşlar Central Park, Newyork Obeliskler, piramitlere benzer bir formülle yapılmıştı. Obeliskler, Mısırlılar tarafından ölçeklerine göre kategorize edilmişlerdi: Büyük Obeliskler ve Ana Obeliskler. Bunlardan başka daha küçükleri de, tapınaklarda, mezarlarda, şapellerde bulunmuştur. İstanbul, TÜRKİYE Bu devasa taşlardan sağ kalanlarının boyları 9 ile 32 metre arasında değişmektedir. Obelisklerin ucu ışıldayan metaller kullanılarak kaplanmıştır. Genellikle de altın ya da altın gümüş …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia