Genel

Mabetler

Eski Mısır’da Mabetler Abu Simbel Tapınağı Eski Krallığın hükümdarları Mısır’ın hemen her yerine mabetler inşa ettirmişlerdir. En orijinal örneklerden biri Güneş tanrısı “Ra”ya özel olarak yapılan mabettir. Büyüklüğü ve şekli hakkında bir fikir edinmek için, bunlardan Abusir’de meydana çıkarılan 5. Hanedanlık zamanında inşa edilmiş olanı hakkındaki bilgiler daha nettir. 100 metreden fazla uzunlukta, 80 metre genişlikte, sur ile çevrilmiş bir …

Read More »

Papirüsler

Eski Mısır’da Papirüsler Papirüs eski Mısırlılar için çok önemliydi. O Mısır toplumunun çok yönlü değişmesine yardımcı olmuştur. Teknoloji ile papirüs yapımı geliştirilmiştir. Mısırlıların bu konuda dünyada tek olduğundan onun üretim metodunu gizli tutmuşlardı. Papirüs kağıdının ilk kullanımının MÖ 4000’de olduğuna inanılır. Papirüs bitkisi Papirüs kağıdının ham maddesi Cyperus papyrus bitkisinden gelir. Bu bitki Nil’in kıyısı boyunca gelişir ve Mısırlılar gereken …

Read More »

Tarım ve Hayvancılık

Eski Mısır’da Tarım ve Hayvancılık Nil Nehri Eski Mısırlılar genellikle Nil Nehri çevresinde yaşamaktaydılar. Nil’den topraklarına sulama yapmak için kanallar oluşturmuşlar ve Nil Nehri’ni ikiye ayırmışlardır: Nil Havzası ve Kırmızı Bölge. Nil Havzası kuşlar ve vahşi doğa için çok zengin bir bölgeydi. Kırmızı Bölge ise su ve yaşam bakımından oldukça fakirdi. Nil’den bir kanal Nil’in doğal yapısına göre belli zamanlarda …

Read More »

Astronomi

Eski Mısır’da Astronomi Eski Mısırlıların astronomi bilgileri sınırlıydı. Bunun sebeplerinin bir parçası, geometri bilgileri matematiksel karışık hesaplamalar için yetersizdi. MÖ 1100 yılında Amenhope, evrenin bir fihristini yaratmış ve beş takımyıldız olduğunu saptamıştı. 36 grup yıldız listeledi. Bunlar geceleyin zamanı söylerlerdi. Her geceden sonra 40 dakika yükselirlerdi. Teorik olarak 18 yıldız vardır ancak akşam karanlığına bağlı olarak yapılan hesaplamalarda on iki …

Read More »

Ordu

Eski Mısır’da Ordu Eski Mısır tarihi süresince, askeri anlamda önemli değişiklikler olmuştur. Eski Krallık zamanında daimi bir ordu yoktu fakat bir savaş olduğunda acemi erkeklerden oluşan kişiler çağrılır ve hemen organize edilirdi. I.Ara Periyot zamanında ordunun merkezi askeri birliklerden oluşurdu. Bu merkez askeri çağırma işlemlerini yapar, askeri birliklere askerleri yönlendirirdi. Nubia’dan paralı asker okları ve silahlarıyla kullanıldı. Bu ordunun benzer …

Read More »

Para

Eski Mısır’da Para Eski Mısır tarihi boyunca para kavramı olmamıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda madeni para şekilleri yaptırılmıştı. MÖ ilk bin yılın ortasına kadar Mısır’da herhangi bir şekilde para kullanılmadı. Başlangıçta takas ve ticarette gerekli eşyalar ve araç gereçler veya günlük hayatta gerekli eşyalar ve malların değerleri hesaplanmıştı. Sonra metallerin bakır yada gümüş gibi, hesaplamalarında ağırlıklarına göre yapılmıştır. Genel olarak hiçbir …

Read More »

Zaman-Saat

Eski Mısır’da Zaman ve Saat Güneş Saati Eski Mısırlılar da iki çeşit saat kavramı vardı. Güneş Saati ve Su Saati… Güneşten gelen bir noktadan bir gölge oluşur bu da güneş saati denilen kavramı oluştururdu. Eski Mısır’da güneş saatinin ilk formu obelisktir. Gölgenin uzunluğu ve pozisyonu günün zamanını verirdi. Obeliskler yılın en uzun ve en kısa günlerini gösterirdi. Sonraları anıtın etrafına …

Read More »

Takvim

Eski Mısır’da Takvim Eski Mısır Takvimi Eski Mısırlılar takvim sistemleri dini ve kozmik olarak her iki durumda da tekti. Jülyen modern takvim sistemine benzemeyen bu takvimde bir yıl 360 gündür. 3 mevsim bulunur ve her bir mevsim 4 aydır ve ayda 30 gün bulunmaktadır. Nil’in değişimine göre mevsimlerde değişmektedir: Su Baskını Zamanı      : Akhet denilir ve  21 Haziran – 21 …

Read More »

Giyim

Eski Mısır’da Giyim Güzellik ve Makyaj Mısırlılar kendi görünümlerine dikkat ederlerdi. Kozmetikler, parfümler ve diğer ritüeller elbiselerinin önemli parçalarıydı. Mısırlılarda sakal ve saçın çok olması, kişinin kirli ve bakımsız olduğunun göstergesiydi. Bıyık ve keçi sakalı bunların dışındadır. Yüz ve saçlarda sabun kullanılmaz yağ ya da merhem kullanılırdı. Kör uçlu cımbızı da, yüz kıllarını almakta kullanırlardı. Yağ ve kremler, güneş, kuruluk …

Read More »

Sanat

Eski Mısır’da Sanat & Mimari Mimari Hanedanlık Öncesi Dönemde (M.Ö. 4000) gelişti. Mısırlıların ölümsüz hayata olan inançları etkileyici bir mezar mimarisi oluşturmalarını sağladı. Firavunlar tahta çıktıklarında mezarlarının yapımına başlanıyordu ve hayatı boyunca devam ediyordu. Heybetli ve sağlam görünüşlü mimari taş duvarların dengesini sağlayabilmek ihtiyacından ötürü oluşmuştu. Firavun mezarları ile tanrılar için yapılan tapınaklar ve mezarlardaki lahitler Eski Mısır mimarisine egemendi. …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia