Genel

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a tarihlenen eski bir Mısır metnidir. Mısır vezirinin resmi işleri, atanması, görevleri, diğer yetkililerle olan ilişkileri ve nasıl davranılacağını açıklar. Rekhmire, XVIII. Hanedanlık zamanında Thutmose III’e vezirlik yaptı. Mezarlarının Thebes’teki duvarları, vezir olduğunda kendisine verilen talimatların bir kopyasıyla kaplıdır.Bunlar vezir sarayı ofisinin bir tanımını diğer hükümet …

Read More »

Antik Mısır’da Vezirlik – Vezirlik

Eski Mısır’da VEZİRLİK Imhotep (Meşhur Vezir) Eski Mısır’daki vezir, krallığın en güçlü pozisyonuydu. Eski Mısır’da djat, tjat veya tjati olarak bilinen bir vezir hükümetin her yönüyle günlük operasyonunu gerçekten gören şimdiki dünyanın başbakanına eşdeğerdi. Vezir sadece kral için bir danışman değil aynı zamanda kralın politikalarını uygulayan ve çeşitli hükümet departmanlarının bunları yerine getirmesi için düzenleyen hükümetin idari başkanıydı. Vezir aşağıdaki …

Read More »

Nil Nehri

NİL NEHRİ Dünyanın en uzun nehridir. Eski Mısırlılar tarafından yaşam kaynağı olarak kabul edildi ve ülke tarihinde hayati bir rol oynadı. Nil iki ayrı kaynaktan akar: Ekvator Afrika’dan Beyaz Nil ve Habeş yaylalarından çıkan Mavi Nil. Daimi yerleşimler nehrin kıyısında yavaş yavaş yükseldi. MÖ. 6000 ve MÖ 3150 ile dünyanın ilk tanınan ulus devleti haline gelen Mısır uygarlığı ve kültürünün …

Read More »

Eski Mısır’da Ruhlar

ESKİ MISIR’DA RUHLAR ve HAYALETLER Mısır’ın en kalıcı ölüm görüşü, dünyadaki yaşamın devamı için bir cennete gitmekti. Öldükten sonra hiç bir şeyi yanında götüremeyecekleri anlayışından uzak olarak eski Mısırlılar sonsuza kadar yaşamak inancını savundular. Öteki tarafta Sazlık Tarlası cenneti denilen yerde ölmüş olan her şeyin bulunabileceğine inanırlardı. Öbür dünyaya ilişkin bu vizyon farklı dönemlerde değişti bazen daha yaygın olarak kabul …

Read More »

Fayyum-Bereketli Topraklar

FAYYUMCROCODILOPOLIS“BEREKETLİ TOPRAKLAR” Fayyum ya da Fayyum Vadisi, eski Mısır’ın doğurganlığı ve bitki ve hayvan yaşamının bolluğu ile bilinen bir bölgesiydi. Memphis’in 100 kilometre güneyinde yer almaktadır. Fayyum bir zamanlar kurak bir çöl havzasıydı. Sonraları Nil’in bir kolu oraya uzadı ve suyunu oralara taşıdı. Böylelikle havza suyla doldu. Yaban hayvanları ve çeşitli bitkiler burada yetişmeye başladı. MÖ 7200’den sonra da buraya …

Read More »

Genel Eski Mısır Tarihi

Eski Mısır Tarihi  Mısır, Kuzey Afrika’da Akdeniz’e kıyısı olan bir ülkedir. Dünyadaki en eski medeniyetlerden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Mısır’ın eski Mısırca adı ‘Hwt-Ka-Ptah’ (“Ptah Ruhu Köşkü”)’tır. Aslında Memphis şehrinin adı olan Yunanca telaffuz edilen Yunanca Aegyptos’tan gelir. Memphis, Mısır’ın ilk başkenti, dini ve ticaret merkeziydi. Eski Mısırlıların kendilerine göre ülkeleri ilk yerleşimlerin başladığı Nil Nehri boyunca zengin ve …

Read More »

Eski Mısır’da Savaş

Eski Mısır’da SAVAŞHarpler, Seferler, İstilalar Eski bir Mısır töreni gravürü olan Narmer Paleti tanrılarının desteği ve onayı ile düşmanlarını fetheden büyük kral Narmer’ı tasvir eder. Bu parça MÖ 3200-3000, başlangıçta Mısır’ın İlk Hanedanlığı’nın ilk kralı Narmer altında Mısır’ın birleşmesinin doğru bir tarihsel tasviri olduğu düşünülüyordu. Ülkeyi zorla birleştirmiş olabileceğini veya olmayacağını iddia ediliyor ancak kral kavramının güçlü bir savaşçı olduğunu …

Read More »

Narmer Paleti

NARMER PALETİAntik Mısır’ın ilk yazılı belgesi Narmer Paleti; Narmer’in Zafer Paleti veya Büyük Hierakonpolis Paleti olarak da bilinir. 64 metreden biraz uzun ve ilk hanedan Kralı Narmer’i düşmanlarını yendiği ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirdiğini gösteren bir Mısır tören gravürüdür. Mısır’da bulunan en eski hiyerogliflerden bazılarına sahiptir. Palet, Mısır’ın İlk Hanedan Dönemi’nde tören tabletleri için yaygın olarak kullanılan tek bir …

Read More »

Eski Mısır’da Festivaller

Eski Mısır’da Festivaller Eski Mısırlıların tanrıları doğal olaylarla her zaman halka açıktı. Güneşin doğuşu Ra örneğin büyük gemisinde yeraltı dünyasından doğuyordu ve Ay da gece gökyüzünde dolaşan tanrı Khonsu’ydu. Bir kadın hamile kaldığında Bes veya Tawaret tarafından teşvik edilen doğurganlıktan geçti ve Yedi Hathorlar çocuğun doğumunda kaderini ilan etmek için hazır bulundu. Çınar ağaçları Hathor için kutsaldı ve ev Bastet …

Read More »

Kadeş Savaşı

KADEŞ (KADESH) SAVAŞITarihin ilk barış anlaşması (MÖ 1274) Ramses II Mısır’ı 67 yıl boyunca yönetti ve bugün Mısır manzarası hala fetihleri ​​ve başarıları onuruna inşa ettiği birçok tapınak ve anıtta saltanatının refahına tanıklık ediyor. Mısır’da II.Ramses adından bahsetmeyen neredeyse hiç eski bir yer yoktur ve MÖ 1274’te Kadeş Savaşı’nda kazandığı zafer efsanedir. Bununla birlikte firavun olarak en büyük anları arasında …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia