Tanrılar

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa tanrısıydı. Mısır’daki orijinal adı Api, Hapi veya Hep idi; Apis Yunanca adıdır. Bununla birlikte su baskını ile bağlantılı olan ve nehrin tanrısı olarak tasvir edilen Tanrı Hapi / Hep ile ilişkili değildir. Apis boğa’ya ibadet Apis’in Koşusu olarak bilinen ancak boğa Mısır’da toplanması törenlerinde İlk …

Read More »

Ptah

PTAH Evrenin Yaratıcısı, Heykellerin Koruyucusu, Doğurganlık Tanrısı   Telaffuzu: Pi Tah Kült Merkezi: Memfis Görevi: Yaratma, doğurganlık, sanat ve el sanatları tanrısı Sembolü: Asa, Djed, Ankh Karısı: Sekhmet Çocukları: Nefertum, Maahes, Imhotep     Ptah evreni çeşitli sesler ve düşünce ile şekillendirdi. Öbür dünyaya seyahatlerinde ölülere yardım ederek, tanrısal figürüne dönüşmelerine izin verdi. Ağzın Açılması töreniyle ölülerin ölümden sonra yaşayanlar …

Read More »

APEP

APEP – APOPHIS Kült Merkezi: Eski Mısır Görevi: Karanlıklar ve tahribat tanrısı Sembolü: Yılan Eşleri: Khnum, Neith Apophis ya da Apep eski Mısır dininde güneş tanrısı Ra’nın düşmanı, Büyük Yılan’dır. Güneş Ra’nın şafaktan alacakaranlığa kadar gökyüzünde süzülen ve daha sonra yeraltı dünyasına inen büyük mavnasıydı. Gecenin karanlığında ilerlerken Ra’yı öldürmek ve güneşin doğmasını önlemek isteyen Apep tarafından saldırıya uğradı. Büyük …

Read More »

Wepwawet

WEPWAWET Wepwawet (Upuaut, Wep-Wawet, Ophois) Yukarı Mısır merkezli eski bir köpek tanrısıydı. Abidos’ta tapınılan tanrıların en eskilerinden biriydi. Eski Krallık zamanında Mısır’da baştan sona her yerde çok popülerdi. Osiris gibi büyüdü fakat Anubis ondan cenaze işlemlerini aldı. Tamamen yok olmadı. Yukarı Mısır’la ilişkilendirildi. Bir çok ritüel esnasında kraldan önce onun onuruna işlemler yapıldı. Yeni Krallık zamanında Osiris ile aynı gizemlere …

Read More »

Wadjet

WADJET Wadjet (Wadjyt, Wadjit, Uto, Edjo, Buto) en eski Mısır tanrıçalarından biridir. Ona ibadet etme Hanedanlık öncesi Periyot zamanında başlamış zaman ilerledikçe de değişmiştir. Per-Wadjet’in yerel tanrıçası olarak başladı ve sonraları da Aşağı Mısır’ın koruyucu tanrıçası oldu. Hanedanlık öncesi Periyot’un sonu ile Aşağı Mısır’da kişiselleştirilmiş olarak kabul gördü ve kız kardeşi Nekhbet /Yukarı Mısır’ın koruyucusu) ile sıklıkla göründü. Bu birleşik …

Read More »

Thoth

THOTH Thoth (Tehuty, Djehuty, Tahuti, Zehuti, Techu, Tetu) erken dönem Mısırlı tanrılardan birisidir. Mısır’da baştan sona popüler bir tanrıydı ama en çok Khnum (Hermopolis Magna) bölgesinde saygı duyulmuştu ve ona Sekizli Tanrı Grubu’nun bir parçası gibi ibadet edilmişti. Kültü gücü büyüdükçe yaratıcı tanrı olarak mitler tekrardan yazıldı. Bu mitlere göre Thoth (kutsal hayvan ibis şeklinde) Ra’dan bir yumurta yaptı ve …

Read More »

Tawaret

TAWERET Taweret (Tawret, Taueret, Taurt, Thoeris, Ipy, Ipet, Apet, Opet, Reret) eski Mısırlıların kadın çocuklarının ve doğumun koruyucusu tanrısıdır. Tanrı Bes gibi vahşi bir iblis olarak tanımlanmış ayrıca da besleyici ve koruyucu bir tanrı olarak da kabul edilmiştir. Aslan, timsah ve hipopotamla ilişkilendirilmiş ve bunlara saygı duyulmuştu. Başlangıçta tehlikeli ve potansiyel kötü bir güç olarak görülmüştü. Taweret, Nebehaktet gibi kuzey …

Read More »

Tatenen

TATENEN Mısır tanrısı Tatenen bazen Tatjenen olarak yazılmıştır. Bereketli Nil taşkınından sonra çıkan sudan oluşan alüvyonu sembolize ederdi. Adının anlamı belirsizdir. “Yükselen dünya” ya da “yüce toprak” anlamlarına geldiği savunulur. Genellikle tam bir insan olarak tasvir edilmiştir. Sakallı bir tanrıydı. İki uzun tüylü ve bükülmüş koç boynuzları giyen biri olarak tasvir edilmişti. Bazı zamanlar da kafası güneş diskiyle örtülmüştür. Onun …

Read More »

Sobek

SOBEK Sobek (Sebek, Sebek-Ra, Sobeq, Suchos, Sobki) Eski Mısır’da timsahlar tanrısıdır. O ilk kez Piramit Yazıtları’nda belirtilmiş ve Roma Periyodu‘na kadar da ibadet edilmiştir. “Karanlık Sudan” dünyayı yaratmış ve kainatı düzene sokmuştur. Sobek, Nil tanrısı da olmuş ve arazilere bereket getirmişti. “Suların Lordu” olarak da bilinen Sobek, Nun‘un ilkel sularını yükseltmiş dünya ve Nil onun terinden oluşmuştur. Bir yaratılış mitinde; …

Read More »

Shu

SHU Shu, ışık ve hava tanrısıydı. Atmosferi ve rüzgârı da kişiselleştirmişti. Işık tanrısı olarak ilkel karanlığı temsil etmiştir. Gece ve gündüzü ayırmak ve ölülerin dünyası ile yaşayanların dünyasını ayırmak için işaret koymuştu. Hava tanrısı olarak dünya ile cennetler arasındaki boşluk olarak temsil edilmiş ve canlılar için yaşam nefesi vermişti. Bir rüzgar tanrısı olarak denizcilerin teknelerine iyi bir rüzgar vermek için …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia