Djoser

FİRAVUN DJOSER

 • Adı : Djoser. Netjerikhet olarak bilinir. Tanrıların Vücudu demektir. Zoser ya da Dzoser de denilmektedir.
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 3. Hanedanlık
 • Selefi: Sanakhte aka Nebka
 • Halefi: Sekhemkhet
 • Saltanatı: MÖ 2668 – 2649
 • Babası: Sanakhte
 • Annesi: Nimaethap (Kral Anası)
 • Karısı: Inetkawes ve Hetephemebti
 • Çocukları: Bilinmiyor.
 • Veziri: Imhotep
 • Ölüm Yılı: MÖ 2649
 • Defin Yeri: Sakkara’da Step Piramidi
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Djoser, Sakkara’daki Step Piramidi ile bilinir. Mimarı da Imhotep‘tir. Piramidin evrimindeki önemli adımlardan birisi de ölüm tapınağı (Step Piramidi, Defin odaları ve mezarlar) şeklinde yapılmış olmasıdır. Modern kaynaklara göre burada sadece Netjerikhet ismi kullandığını söylerler. Sonraları Yeni Krallık zamanında Djoser ismine yer verilmiştir. Ailesi hakkında çok bilgi yoktur. Annesi kral annesi olarak geçmektedir. Bilinen üç kadınla evli olduğudur. Djoser ve Sekhemkhet ile nasıl bir ilişkileri olduğunu tam bilmiyoruz. Bu firavun sıklıkla 3. Hanedanlık‘ın ilk kralı olarak gösterilmiştir fakat ondan önce Sanakhte vardır. Westcar Papirüsü‘nde ise Djoser ‘den sonra Sanakhte gösterilmiş ve Djoser’den önce de Huni gösterilmiştir. Turin Kral Listesi‘nde de aynı şekildedir. Djoser 20 yıldan fazla saltanat sürmüştür. Bu esnada Mısır’da yedi yıl kıtlık basmıştır.

Yöneticileri ve baş papazı Imhotep, ona nasihat vermiş, Elephantine seyahat etmiş ve Khnum Tapınağı’nı ayakta tutup Nil’i kontrol altına almıştır. Kıtlık sona ermiştir. Kıtlığın bitmesiyle herkes kurbanlara ve tapınağa bağlanmış ve Djoser güveni tekrar kazanmıştır. Kitabelere göre Djoser öldükten sonra iki bin yıl hatırlanmış ve saygı gösterilmiştir. Uzun saltanatı hakkında bazı karışıklıklar vardır. Manetho 16 yıl demiş, Turin Listesi de 19 yıl demiştir. Hangisi doğru bilinmiyor. Büyükbaş hayvan sayılarına bakıldığında ve hesaplandığında tahtta kalma süresi 37 yılı bulmaktadır. Saltanatı esnasında bakıldığında Djoser’in dış politikada oldukça muhafazakar olduğu, Mısır’ı ekonomik olarak oturtmaya odaklandığı görülür. Asya ve Sina ile ticaretler yapmıştır. Saltanatı sırasında Mısır’ın sınırlarını genişletmemiş, güney sınırını da Birinci Şelale’ye kadar sabitlemiştir. Nubia’yı kontrol altında tutmuş ve Afrika ülkeleriyle araya bir geçit yaptırmıştır. Djoser krallığın merkezini Memfis’e taşımış, böylece Memfis 2000 yıl daha Mısır’ın merkezi şehri olmuştur. Djoser kral iken Mısır’ın dış tehdidi olmamıştır. Ülkesindeki enerji ve kaynakları kurtarıp hayata geçirmiştir. Yapılan binaları güzelleştirmiş, toplumun her bölümünün binalarına sanatsal, yazısal, dinsel güzelleştirmeler yaptırmıştır. Djoser Mısır halkını yetiştirmede ve iş yaptırmada başarılı olmuş ilk kraldır.

Step Piramidi önce yontma taşlarla inşa edilmiş, ölüm tapınağı da zamanla Imhotep tarafından daha güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Mezarlarda yontma taş ve kerpiç kullanılmıştır. Ölümünden 2500 yıl sonra Roma Çağı’nda bile ona büyük hürmet gösterilmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia