Sanakhte

220px-ReliefFragmentOfPharaohSanakht-BritishMuseum-August21-08

FİRAVUN SANAKHTE

Eski Krallık  III. Hanedanlık firavunudur. Kronolojisi son derece belirsiz firavunlardan biridir. Çoğu Mısır bilimciler Sanakhte’yi Nebka kartuşuyla eşleştirir ve aynı kişi olduğunu savunur. Ancak bu da tartışmalıdır çünkü bu kralın kraliyet başlığı şimdiye kadar bulunamamıştır. Sanakhte’yi gösteren iki kabartma bulunmuştur: Birisi Maghareh Vadisi’nde diğeri de Sina Yarımadası’nda.

170px-Sanakht_Relief

Sanakhte’nin tahtta kalma süresi tam olarak bilinmemektedir. Djoser’in aksine saltanatından birkaç emanet kalmıştır. Bu kralın saltanatının Manetho ve Torino Canon’daki 18 yılının geleneksel figüründe ciddi şüpheler vardır. Turin Canon’da örneğin papirüs kopyasında Yeni Krallık kralı Ramses II’nin saltanat tarihi MÖ 1279-1213’tür.

Sanakhte’nin saltanatı hakkında çok az bilgiye sahibiz. Sina’da ve Maghareh Vadisi’ndeki onu betimleyen kabartmalarda Djoser ve Sekhemkhet ile birlikte III. Hanedanlık zamanının varlığını düşündürmektedir.

120px-Seal_Sanakht

Sanakhte’nin mezarı tam olarak bilinmemektedir. Beit Khallaf’taki büyük K2 mastabasındaki kazılarda ona ait kabartma parçaları bulunmuştur. Ancak bazı mısır bilimciler bu mezarın ona ait olmadığını bir yüksek seviyeli memur ya da bir prense ait olduğunu düşünmektedirler.

Hen_Nekht

Mastaba içinde 1.87 m uzunlukta bir erkek iskelet kalıntıları bulunmuştur. Charles S. Myes’e göre bu boy tarih öncesi Mısırlılara göre oldukça uzundu. Çünkü bu devir boy ortalaması 1.67 metre olduğunu düşünüyordu. Örneğin kafatası çok büyük ve genişti. Kemiklerinin uzunluğu ise o zamanki Mısırlıların vücut yapılarıyla aynıydı. Sonuç olarak bu firavunun uzun boylu olduğu söylenmektedir. Başka bir Mısır bilimciye göre de mezar Djoser Piramidi’nin batı tarafındadır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia