Ramses III

FİRAVUN RAMSES III

 • Adı : Ramses III , Ramesses III olarak da söylenir.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 20. Hanedanlık
 • Selefi: Setnakhte (MÖ 1186 – 1182)
 • Halefi: Ramses IV
 • Saltanatı: MÖ 1182 – 1151
 • Babası: Setnakhte
 • Annesi: Kraliçe Tiy-merenese
 • Hanımları: Isis, Titi ve Tiy
 • Çocukları: Ramses IV (Isis’ten), Ramses V, Amenhirkhopshef, Khaemwaset,Parahiremenef, Sethirhkopshef ve kızı Titi
 • Ölümü: MÖ 1151
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV11
 • Mezarı Keşfeden: 1768 yılında James Bruce tarafından

Ramses III tahttaki ” büyük firavunlar”ın sonuncusu olarak dikkate alınır. Mısır’ı Libyalılara, “denizden gelenlere” ve diğerlerine karşı sağlam ve daha kuvvetli müdafaa etmiştir. Ramses III diğer liderler gibi orijinal biri değildi. Kendisine Büyük Ramses (Ramses II)’yi tamamen örnek almıştı. Tamamen derken neredeyse Ramses II‘nin tam kopyası gibi bir hayat sürdü. Çocuklarının isimleri bile aynıydı. Ramesseum’un birebir kopyasını Medinet Habu’da yaptırdı. Delta’nın birçok şehrinde ve Nubia’nın güneyinde hasar gören tapınakları onarmak için planlar yaptı.

Medinet Habu’ya muazzam büyüklükte bir tapınak inşa etti. Karnak’taki Amun Tapınağı’na üç tane türbe ekledi. Bunları Amun, Mut ve Khonsu’nun ayak parmağına adadı. Leontopolis’te de bir saray inşa etti.

Saltanatı Harris I papirüsünde gayet detaylı anlatılmaktadır. Kralların tanrılara bağışları, yaptığı binalar, Thebes’e hediye ettiği araziler ve mülkler, envanterler ve Ortaçağ Mısır’ındaki yaşamın diğer detayları anlatılmaktadır. Tabii bunlar da firavun aşırı derecede övülmektedir.

Saltanatı döneminde hiç mi problemler olmadı? Tabii ki vardı. Mesela; saltanatının sonlarında, kıtlık olması ve hükümetinin işçilere ödeme yapmaması gibi sorunlar olmuştur. İşçileri grev bile yapmayı planladılar.

Saltanatı esnasında, Ramses III hanımlarından biri olan Kraliçe Tiy, bir komplonun hedefi olmuştu. Oğlunun tahta çıkmasını istiyordu. Kraliçe şahsen bunu istiyordu ve suikastçilerinde çoğunu uyarmıştı ve Mesedsure ismini vermişlerdi kendilerine. Anlamı “Re Ondan Nefret Ediyor”. 40 suikastçi, Opet festivali esnasında krala yönelik cinayeti planladılar. Bu gerçekleşirse bunu oğlu Ramses IV‘e atfedeceklerdi.

Kraliçe Titi (Kraliçeler Vadisi VQ52) belki de Ramses III’ün kızı ve karısıdır. Mezarındaki oymalar çok fazladır. “İki Bölgenin Sahibesi (43 defa)”, “Kralın Asıl Hanımı (33 defa)”, “Kralın Kızı”, ” Kralın Annesi” ve “Kralın Sevgili Kızı” gibi ifadeler yazılıdır.

Ramses III, büyük dedesinin izinden kopyalama bir hayattan oldukça yorulduğu sanılmaktadır. Ramses II (Büyük Ramses) yüzlerce çocuğun babasıydı ve Ramses III’ün ondan fazla çocuğu olduğunu biliyoruz. Çoğu da ondan önce ölmüştür. Birkaç tanesi Kraliçeler Vadisi‘nde gömülüdür: Amenhirhkopshef (QV 55), Khaemwaset (QV 44), Parahiremenef (QV 42), Sethirkhopshef (QV 43).

Ramses III’ün Krallar Vadisi KV11’deki mezarı oldukça geniştir. “Harp Çalanın Mezarı” ve zaman zaman da mezarı keşfeden kişinin adıyla anılmaktadır “Bruce’un Mezarı”. Mezar, Setkhnakht’nin mezarına eklenmiştir.Mumyası Deril-Bahari de bulunmuştur. Çok iyi korunmuş ve şu an da Kahire Müzesi’ndeki Mumya Odası’nda görülmektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia