Teti I

FİRAVUN TETI I

 • Adı : Teti I
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 6. Hanedanlık
 • Selefi: Unas
 • Halefi: Userkare
 • Saltanatı: MÖ 2345 – 2333
 • Babası: Bilinmiyor
 • Annesi: Bilinmiyor
 • Karısı: Iput, Khuit, Khent(kaues III), Weret-Imtes
 • Çocukları: Userkare, Pepi I, Teti-ankh-kem, Seshseshet Watet-khet-her, Nebty-nubkhet Sesheshet Inty
 • Ölüm Yılı: Bilinmiyor
 • Defin Yeri: Teti Piramidi
 • Mezar Numarası:
 • Mezarı Keşfeden:

Unas’ın ölümünden sonra kısa süreli bir karışıklık olmuştu. Varis olarak tanınmamış, üvey oğlu Teti tahta geçmiştir. Unas’ın kızı Iput ile evlenmiş ve saltanatını yasallaştırmıştır. ( Firavun olmak için bir bayanla evlenmek gerekirdi ve firavunluk yasallaşırdı) Kızı Sesheshet (Watet-khet-her olarak da bilinir), veziri Mereruka ile evlenmiş ve inanılmaz derecede güzel Sakkara’da mastaba mezarları dekore etmiştir.

Turin listesine göre Teti I’in tahta kalması da az bir süre değildir. Saltanat süresi okunamamakta ancak resimlerde görülen 6 büyükbaş şekline bakacak olursak tahmini 12 yıl olarak değerlendirilebilir. Mısırbilimciler de 10-12 yıl arasında birleşmiştir. Piramidin yakınlarında bulunan heykeline göre (Mısır Müzesi’ndedir) saltanatında orta yaşlarda biriydi. Çoğu memur ve yöneticileri Unas’ın saltanatından kalma kişilerden oluşmaktaydı. Djedkare saltanatında farklı bölgelerin yöneticileri gittikçe güç kazanmıştı. Teti I merkezi hükümeti tekrar dengelemek için çabaladığı görülmüştür. Askeri seferleri ve ticari anlaşmalarına dair hiçbir şey kayıt gözükmüyor fakat diplomatik ilişkileri ise kuzey ve güney de aynen devam etmişti. Güneydeki taş ocağına Suriye’den gelen keresteleri getirmekteydi. Teti I bir kararname ile Abidos’taki yerleri imtiyaz altına almış ve Dendera’daki Hathor kültüne küçük bir ekler yapan ilk firavun olarak bilinir. Abidos’taki kabartmalardan görüldüğü üzere, bu bölgeyi selden yada ürünsüz topraklardan dolayı vergiden muaf tutmuştur. 19. Hanedanlık Orta Krallık zamanındaki gibi, “Teti, Ptah’ın Sevgilisi” olarak onurlandırılmıştı.

Piramidi küçüklerden biridir ve Sakkara’nın güney tarafına inşa edilmiştir. Djoser Piramidi’nden 100 metre uzaklıktadır. Selefi Unas’ın piramidi gibi defin odası piramit yazılarıyla dekore edilmiştir. Defin odasının içerisinde dekore edilmemiş bir lahit ve mumya vardır ve bu mumyanın ona ait olduğu söylenmektedir. Piramit aşırı derecede tahrip olmuş, kompleksin ortasında küçük bir tepe kalmıştır. 1839 yılında Perry tarafından keşfedilmiş ve geçen yüzyıl içinde birçok kere kazılmıştır. 1850’li yıllarda Marriette tarafından kazılmış ve sonraları kumlar piramidi içine çekmiştir. Bugünlerde sadece piramit bölgesi ziyaretçilere açıktır. Piramidin yanında çeşitli küçük ek piramitler iyi derecede korunmuştur. Hanımı Khuit’in piramidi, 1898 yılında keşfedilmiş, orijinalinde mastaba mezara benzemektedir. Hanımı Iput’un piramidi 20. yy başlarında keşfedilmeye başlamıştır. Vadi tapınağı, geçit yolu ve piramidin kompleksi henüz kazılmamıştır. Ana piramidin dışında bulunan, mezarlar, hanımlarına, vezirlerine ait küçük piramitler vardır. Mereruka ve Kagemni en iyi bilinenleridir ve çok iyi kabartmalara sahiptirler. Mereruka’nın mezarı Sakkara’daki en geniş mezarlardandır. Karısı ve oğlu Meri-teti’ninde yattığı bu mezarda 32 oda bulunmaktadır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia