Unas

FİRAVUN UNAS

 • Adı: Unas
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 5. Hanedanlık
 • Selefi: Djedkare Isesi
 • Halefi: Teti I
 • Saltanatı: MÖ 2375 – 2345
 • Babası: bilinmiyor.
 • Annesi: bilinmiyor.
 • Hanımı: Nebit ve Khenut
 • Çocukları: Wenisakh, Ptah-Shepses, Iput (Teti I ile evlendi), Unas-Ankh, Khentkaues
 • Veziri: Kagemni
 • Ölüm Yılı: MÖ 2345
 • Defin Yeri: Unas Piramidi

Unas’ı Mısırbilimciler çok iyi bilirler. Çünkü Sakkara’daki piramidinde ilk olarak dekore edilmiş “Piramit Yazıları” mevcuttur. Piramidi küçüktür ama çok iyi yapılmıştır ve diğer V. Hanedanlık piramitlerine hiç benzemez. Yazılar büyü ve ilahi koleksiyonudur ve en eski olarak bilinen dini yazılardır. Bu yazılar V. Hanedanlık ile VI. Hanedanlık arasında 5 firavunun piramidinde bulunmuştur: Unas, Teti I, Pepi I, Merenre, Pepi II. Ayrıca VIII. Hanedanlık’tan Ibi’nin piramidinde de vardır. Birkaç kraliçe piramidinde de bu yazılardan birkaç parça vardır. Sonraki mezarlar Ölülerin Kitabı adı altında bilinen bu kitabı kapsamaktadır.

Piramit Djoser’in Step Piramidi’nin biraz kuzeybatısındadır. Thomas Cook ve oğulları 1881 yılında piramidin kazılmasına ilk sponsor olanlardır. Şimdi ise etrafı molozlarla çevrili bir hale gelmiştir.

Unas saltanatı sırasında komşu bölgelerle ilişkileri geliştirmede ticarete önem veriyordu. Elephantine’deki bir kitabede apaçık gösteriliyor ki Afrika’dan zürafa gibi egzotik hayvanlar getirtmiştir. Gene Mısır, Suriye ve Nubia ile diplomatik ilişkilerini devam ettirmiştir. Bir savaş sahnesi görülür fakat bu tarihi değil tamamen hayali bir tasvir olarak çizilmiştir.

Saltanatının 30 yıl kadar olduğu bilinir. Hakkında az bilgiye sahibiz. Öldüğünde bir varisçi kalmamış, çocukları yok ya da çocukları olarak verdiğimiz kişiler gerçekten çocukları değil gibi tahminden ileri gidemiyoruz. Mesela Wenisakh isimi oğlu, ondan önce öldü. Tahta varis kalmayınca tahtı ve kontrolü Teti I almıştır.

Piramidin defin odasında gri bir lahit ve mumya kalıntıları bulunmuştur. Ancak piramitteki kabartmalar bir açlığı ve sıkıntıyı gösteriyor. Figürler bir kral rölyefine göre değil, tamamen iskeletler resmedilmiş. Mısır’ın bu zamanlarına ait çok aç bir kabile üyesi de burada gösterilmiştir. Bu tip figürler Sahure’nin geçit yolunda da bulunmuştu. Belki de Djoser’in yedi yıl açlık tezini doğrulamaktadır.

Aynı geçit yoluna Asyalılar tarzı ve çöllerde göçebe tarzı yaşamlarda resmedilmiştir. Geçit yolu düz değil, engebeli ve virajlı bir yapıdadır.

İki hanımı olduğunu biliyoruz. Khenut ve Nebit. Piramit kompleksi dışındaki mastabalara defnedilmişlerdir. Genelde kraliçeler ana piramidin avlusunda ve hemen yanında birbirine bağlı olan ikinci piramide gömülür ve o piramide de onun ismi verilirdi. Fakat buradaki bu farklılığın sebebi bilinmiyor.

Nebet’in mastabası küçük ve sarayın haremine ait rölyefleri içerir. Yanında Idut’un mastabası vardır. Teti I ile evlenmiştir. 10 oda mevcuttur ve diğerinden geniştir. İçerisi de ilginç tarımsal sahnelerle dekore edilmiştir. Idut’un mumyası da buradadır.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia