Anubis

ANUBIS
Çakal Başlı Tanrı


Anubis, Mısır mitolojisinde yaşamdan sonrasının tanrısıdır. Ayrıca da mumyalama ile de birleştirilmiş çakal başlı tanrıdır. Eski Yunan dilinde Anubis, Inpu olarak bilinmektedir.

Anubis’in adı, Eski Krallık zamanı piramit yazıtlarından beri bilinmektedir. Kral’ın defni ile birleştirilmiştir. Bu zamanda Anubis, ölümün çok önemli tanrısı olmuştu fakat Orta Krallık zamanında ise Osiris ile yer değiştirmiştir.

Anubis cenaze töreniyle ilgili bir tanrı olduğunda çeşitli isimleri vardır. Mezarlardaki ölenlerin koruyucusu olarak önemli bir tanrıydı. Mumyalamanın merkezinde, mumyalama işlemi ile bağlantılı bir tanrı da olmuştur. Çoğu Eski Mısırlı tanrılara benzeyen Anubis’e çeşitli şartlarda farklı roller atfedilmiştir.

Anubis ölüleri koruyan tanrıydı ve onları ölümden sonraki yaşama ulaştırırdı. Genellikle Anubis yarı insan yarı çakal şeklinde ve boynunda kurdele, kollarında harman döveni olarak resmedilmişti. Çakal, eski Mısır’daki cenaze törenleriyle anımsanmaktadır. Genellikle siyah olan Anubis’in siyah olma nedeni Nil Vadisi’nde siyah toprağı ve tekrar doğuşu belirtmektedir.

Anubis, cenaze törenlerinde resmedilmiştir. Ayrıca ölmüşlerin mumyalarına hizmet ederken ya da bir mezarın üzerine oturmuş ve onu korurken gösterilmiştir. Gerçekten de mumyalama işlemi esnasında, “baş mumyalayıcı”  bir Anubis kostümü giyerdi.

Ölüler Kitabı’ndaki kalp sahnesinin kritik tartılmasında Anubis ölçüm yaparken gösterilir ve ölünün değerini dikkatlice ölçer. Yeni Krallık mezar mühürlerinde Anubis, dokuz yay’ın üzerinde resmedilmiştir. Dokuz Yay, Mısır mitolojisinde düşmanlar demekti.

Başlardaki Ogdoad sisteminde, Anubis yeraltı tanrısıydı. Karısının Anput olduğu da söylenir.

Mitolojiye göre Anubis Osiris’in oğlu, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Nephtyhs and Isis bir gece Osiris’i kandırırlar. Nephthys hiçbir zaman Seth’i sevmezdi fakat O her zaman Osiris için bir anlamı vardı. Nephthys ve Isis ikiz olduklarından, Osiris bir gece uyurken Isis yerine Nephthys ile yatar. Böylece Osiris’i tuzağa düşürürler ve sonunda Anubis doğar. Nephthys, Osiris’in Seth tarafından öldürüldüğünden beri çok kızgın olmuştur ve onu terk eder ve Isis’e yardımcı olur. Osiris’in karısı ve Nephthys onun oğlu Anubis’ten sürekli kaçmışlardır. Anubis’in kızı Kebechet bazı yerlerde gösterilmiştir.

Dokuzlu Grup


Sekizli Grup

Ennead (Dokuzlu) ve Ogdoad (Sekizli) kabartma sistemlerinin karışımından, Atum-Ra’nın kimliğinin sonucuna ulaşılmaktadır. Anubis yeraltı dünyasının ikinci derecedeki tanrısı olmuştur. Orta Krallık zamanında Osiris çok popüler olmuştu. Ancak Anubis, Osiris ve Nephthys’in oğlu olarak bir tanrılar ailesinde bir yeri vardır ve bu rolünde ölmüş babası Isis ona yardım etmişti.

Osiris ve Isis Miti gün ışığına çıktığında, Osiris ölmüştü ve Osiris’in organları Anubis’e hediye olarak verilmişti. Bu bağlamda Anubis, mumyalamanın baş tanrısı olmuştu. Ölüler Kitabı’ndaki açıklamalarda gösteriliyor ki bir rahip çakal maskesi giymiş ve mumyayı dil şekilde desteklemektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia