Baal

Ba’al – Fırtına Tanrısı


  • Kült Merkezi: Eski Mısır
  • Görevi: Doğurganlık, güneş ve fırtınalar tanrısı
  • Sembolü: Yıldırım, boğa boynuzu

Fırtına Tanrısı Ba’al, Mısır’a bir Batı Semitik’i olarak girmişti. Geç Bronz Çağı yazıtlarında, Ras Shamra’da (Antik Ugarit) keşfedilmiştir. MÖ 1400 yılları civarında olduğu sanılmaktadır. Baal, tanrı El yerine geçmiş ve yerel tanrılar bölgesinde çok önemli bir tanrı olmuştur.

Baal’ın anlamı ilk zamanlarda “sahip” veya “lord” du. Özellikle başlarda, onun adı tamamen farklı tanrılara da verilmişti. Bu terim tarımla ilgili tanrılara da söylendiği olmuştur. Zamanın öğrencileri arasında da farklı söylenişleri olmuştur. Bazıları “Baal” yazmış, bazıları da “Bel” yazmışlardı.

“Baal” olarak birçok yerde bulunmuştur ve belki de en önemlisi Mısır ile ilişkilendirilmiş olanı Kuzey Suriye’deki Sapan Dağı (Baal Zaphon) üzerinde olanıdır. Baal; Amorite tanrısı Adad ya da Hadad ile eşdeğerdir. Baal, merkezi bir tanrı olarak Canaanlar (Filistin ve Suriye halkı) tarafından da çok önemliydi. Dagan isimli bir tanrının oğlu olarak kısmen de olsa ispat edilmiş, tarım ve fırtına tanrısı olarak da kabul görmüştür. Baal; kış yağmuru fırtınalarının kaynağı, ilkbaharın sisi, yazın çiği ve ekinleri besleyip büyütendir. Ancak Baal, bazı bölgelerdeki tanrılarla da birleşmiş ve değişik isimler almıştır. Filistin’de Baal Hazor, Lübnan’da Tyre’de Baal Sidon ve Baal Tyre.

Baal, fırtınalar esnasında çok aktif olan bulutların sürücüsü olarak bilinirdi fakat “ Yer ve Gök Lordu” olarak dikkate alınmış ve dünyanın verimliliğini de kontrol ederdi. Gök gürültülü fırtınaların tanrısıydı. Genel sıfatlarından bazıları: “Çok Büyük Prens”, “Askerlerin Fatihi”, “Kuvvetli, Güçlü, Üstün, Etkili, Kudretli”,”Savaşçı”,” Dünyanın Büyük Prensi”dir. Bazı zamanlarda Re’ammin olarak da anılırdı anlamı ise ”Gök Gürletici”.

Usta tanrı Kothar tarafından sihirli silahlarla donatılmış olan Baal, Yam’ı yenmiştir. Yam, Yakın Doğu mitolojisindeki denizin zorba tanrısıydı. Başka bir hikayede, Anat, Baal’a yardımcı olmuş ve bir ev inşa etmiş ve sonra Baal bütün tanrıları davet edip bir kutlama yapmış. Baal sonraları Mot tarafından mağlup edilmiş ve yeraltına doğru indirilmiştir. Tekrar yaşama döndüğünde kız kardeşi ve eşi Anat’a yardımcı olmuştur.

Baal genellikle insan şeklinde gösterilmiş. Güçlü, uzun saçlı, silik sakallı şekilde bir savaşçı olarak resmedilmiştir. Koni şeklinde üstünde iki boynuzu olan miğfer giymiş şekildedir. Sıklıkla da düzgün bir kılıçla ve üzerinde kısa eteğin üzerinde bir kuşakla da resmedilmişti. Diğer zamanlarda ise, erz ağacını tutar şekilde veya sol elinde bir mızrak sağ eli havada yıldırıma karşı koyan bir silah gibi de resmedilmiştir. Bu şekil genellikle Yakın Doğu fırtına tanrılarının şeklidir. Yunan tanrısı Zeus’dan esinlenilmiştir.

Baal’ın kült hayvanı boğaydı ve onun gücü ve verimliliğini sembolize ederdi. Yakın Doğu’da boğanın arkasında ayakta dururken de gösterilmiştir. Bu kült resim, Mısır Firavunları tarafından da kabul görmüş ve Yeni Krallık zamanında önemli bir yer edinmişti.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia