Duamutef

Duamutef

http://www.crystalinks.com/duamutef2.jpg

http://www.crystalinks.com/duamutef3.jpg

Mısır mitolojisinde Duamutef (Tuamutef olarak da bilinir), Horus’un dört oğlundan biridir. Cenaze törenlerinin tanrısıdır ve mumyalanmış ölülerin midelerinin ve ince bağırsaklarının kanopik kavanozlardaki koruyucusudur. Duamutef, çakal ile ilişkilendirilmiş ve tanrıça Neith’i korumuştur. Duamutef, mumyalanmış çakal başlı bir adam olarak resmedilmiştir. Genellikle ismi Duamutef olarak geçer ve “Annesine Sevgi Dolu” anlamını taşımaktadır.

Diğer bütün hayvanlar korkardı çünkü onun intikamcı ruhu ve avcı eğilimi vardı. Tanrıça Neith onu reddeder ve büyük bir aslan çağırıp onu öldürmesini emreder. Öldükten sonra kanopik kavanozlardan birine onu koruması emri verir.

http://www.crystalinks.com/douamoutef.jpg

Güneş tanrısı Ra, Neith’e ihanet edip ona tekrar güç verir. Duamutef, Neith’i aslan pençeleriyle öldürür . Netih yeraltı dünyasına iner ve ruhlar tarafından diriltilir ve Anubis bu duruma çok kızar. Neith, Anubis ile anlaşma yapar fakat sonra ona ihanet eder. Duamutef yedi yıl boyunca demir ocağında demir dövdükten sonra bir kılıç yapar ve bu kılıçla ölümlü ya da ölümsüz herkesi öldürebilir. Duamutef ile Neith bir düelloya çıkarlar.

Duamutef kılıcının gücünü bilir ve bu kılıcın ona Anubis tarafından silah olarak verildiğini ve adının “Ölüm Oku” olduğunu hatırlar. Vadideki Ebediyet Kılıcı ile Ölüm Oku arasındaki savaşı izlemiştir. Neith savaşı kazanmış fakat Duamutef’in sağ kalmasını sağlamak için bunu yapmıştır. Tamamen Duamutef’i bıçakladığını inkar etmiştir fakat kılıcı ona saplamış ve yüzlerce parçaya ayrılmıştır.

Onu öldürmediğinin farkına varmıştır çünkü Anubis ile bir anlaşması vardır. Farkında olmadan ona vurmuş ve onu yakın bir bataklığa atmıştı. Duamutef ile savaşana kadar hiçbir zaman kaçmamıştı. Duamutef suda boğularak öldü ve onu yeraltı dünyasına gönderdi. Ra tarafından onun gücü bedeninden ayrılmış ve kanopik kavanozlardaki mideyi koruma cezası verilmiştir.

Neith, Ra’nın kararından dolayı şaşırmış, diğer tanrılardan uzak durmuş çünkü ona ihanet etmek istememişti.

Duamutef, Anubis ile bir anlaşma yapar. Anlaşmada yaşadığı sürece Ölüm Oku’nu kullanabilecek ve bu ok üç farklı tanrı tarafından oluşturulacaktı. Neith’in ölümüne karşılık olarak Anubis bir çok ruhu korumuştu. Neith anlaşmayı bulup ortaya çıkardı ve ilk önce Duamutef’i öldürdü. Duamutef, tanrıça Neith ile yalnız savaşmayı düşündü fakat Ölüm Oku üzerinde öldü. O ne zaman öldü, anlaşma da o an bitti ve Ölüm Oku ondan gizlendi.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia